Home > > De opper-oliebol van Nieuw-West

De opper-oliebol van Nieuw-West

Foto: Wikipedia.

Het Reumafonds en de oliebollenbakkers van Nieuw-West liggen in de clinch met het stadsdeel, las ik vorige week in Het Parool. Waar hebben we het over in februari, maar goed. Het Reumafonds krijgt altijd een deel van de opbrengst van de oliebollenbakkerij, maar ziet de revenuen nu verdampen doordat het stadsdeel sinds 2010 de prijs voor standplaatsen heeft verhoogd van 400 euro naar maximaal 7500 euro.

Ik heb relatief weinig verstand van oliebollen en al veel minder van standplaatsen, maar de manier waarop stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud het beleid verdedigt is op zijn minst opmerkelijk.

Tegen de krant zegt hij dat het stadsdeel de oliebollenbakkers een 'marktconforme huur' vraagt. Volgens mij is dit vette kletspraat. De stadsdelen bepalen immers eenzijdig de tarieven, dus hoezo 'marktconform'? Er ligt geen enkel marktmechanisme aan ten grondslag.

Smoes
Nee, 'marktconform' is de ideale smoes om de graaicultuur mee goed te praten. Hij is zowel geschikt om tariefsverhogingen bij de overheid mee te motiveren, als om de exorbitante salarissen van topbestuurders te rechtvaardigen.

Waarom moet een standplaats waarvoor eerder 400 euro werd gevraagd, nu ineens 7500 euro kosten? Wat heeft het stadsdeel daar trouwens voor werk aan behalve een vergunning?

Verder vindt Baâdoud het logisch dat een standplaats op de Dam duurder is dan bijvoorbeeld eentje op het Sierplein. Dat komt waarschijnlijk doordat de huur is gerelateerd aan de omzet. Eigenaardig principe, het komt feitelijk neer op een soort oliebolbelasting. Gebeurt dat ook bij andere middenstanders in de stad?

Kronkel
Tenslotte merkt Baâdoud op dat hij geen 'verkapte vorm van subsidie wil verlenen'. Aan het Reumafonds bedoelt hij denk ik.
Dus als Achmed minder geld vraagt voor een standplaats van een oliebollenbakker, subsidieert hij feitelijk het Reumafonds, is de gedachte.
Op dat soort kronkelredeneringen mag natuurlijk nooit beleid gebaseerd zijn. Want dan zouden we moeten vaststellen dat het stadsdeel nú al een verkapte subsidie geeft aan het Reumafonds. Namelijk door geen 15000 euro te vragen voor een standplaats. Of 30000. Of 60000. Roep maar iets, die tarieven zijn toch allemaal 'marktconform' nattevingerwerk.

Wie is hier nou de oliebol?

Over de rubriek Zakendoen:

In de rubriek Zakendoen worden bedrijven besproken die opvallen. Nieuwe bedrijven, originele of sympathieke bedrijven, maar ook bedrijven waarvan we ons afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Tips? Stuur ze naar amsterdamcs [at] googlegroups.com.


negentien reacties op "De opper-oliebol van Nieuw-West"

Victor
-1-  Victor:
Dat het stadsdeel huur vraagt voor het neerzetten van een oliebollenkraam is begrijpelijk. Immers, anders zou er oneerlijke concurrentie plaatsvinden met de andere winkeliers - die wel huur betalen. Daarnaast is het in ons land gebruikelijk dat je huur betaalt voor het in gebruik nemen van openbare grond, of dat nou om auto's, evenementen, marktkramen of oliebollenkramen gaat.
De vraag is of de door het stadsdeel gevraagde huurprijzen redelijk zijn.
Op basis van dit stuk is het echter moeilijk om een oordeel te vormen over de redelijkheid van deze prijzen. Immers, er worden prijzen genoemd van 400 euro tot - maximaal - 7500 euro. Is dit per maand, of voor de hele winter? En wat is de gemiddelde huurprijs? Wat is de omzet van zo'n oliebollenkraam?
JohnN
-2-  JohnN:
Ik veronderstel dat het om een seizoenshuur gaat, zoals ook gebruikelijk is voor kermisattracties etc.
400 euro voor een klein aantal 4-kante meters stoepoppervlak lijkt me een redelijk bedrag voor stadsdelen buiten centrum. Een sprongsgewijze verhoging naar 7500 euro lijkt mij een volkomen willekeurig "noem maar wat" besluit, dat meer thuishoort als type bestuursmaatregel van een bananenrepubliek. Met dit verschil dat je in een bananenrepubliek je hele rekening wel af kunt kopen met wat steekpenningen.
Gezien meneer Baâdoud het hier tot wethouder bracht mag worden verondersteld dat hij zich niet met zulke gelegenheidsfraude wil conformeren. Maar de hollandse graaicultuur (jatten van de kleintjes) is hem blijkbaar in de bol geslagen. Valt niet mee hoor, het leven tussen twee culturen.
Met subsidiëren heeft het hele verhaal natuurlijk niets van doen. Super slechte PR.
Arnoud
-3-  Arnoud:
Het betreft hier een huurprijs per maand. Uiteraard is het redelijk om huur te vragen voor een standplaats. Niet redelijk is om exorbitante verhogingen door te voeren, vooral als ze nergens op zijn gebaseerd.
Het gaat mij met name echter om de volslagen idiote argumentatie die de stadsdeelvoorzitter hanteert. Vooropgesteld natuurlijk dat hij juist is geciteerd in de krant.
Herbert
-4-  Herbert:
Het zit toch wat anders in elkaar dan het Reumafonds en de oliebollenbakkers voorspiegelen. Het Reumafonds verhuurt staanplaatsen aan de oliebollenbakkers. Dus niks "een deel van de opbrengst gaat naar het Reumafonds", de complete pacht gaat er heen los van de omzet van de oliebollenbakkers.

Uit het jaarverslag over 2011:" Zoals elk jaar verhuurt het Reumafonds staanplaatsen voor de verkoop van oliebollen in Amsterdam. Hiervoor ontvangt het Reumafonds € 120.000" http://www.reumafonds.nl/_sana_/handlers.. (blz 13)

Daarmee komt het gekerm van het Reumafonds toch in een heel ander daglicht te staan.
JohnN
-5-  JohnN:
Nu wil ik toch nog iets meer duidelijkheid Herbert. Het Rheumafonds ontvangt 120.000 euri (van de oliebollenbakkers neem ik aan). Maar hoeveel betaalt het Rheumafonds aan het Stadsdeel om deze inkomsten te verwerven? Als dat bedrag eventjes x18 vermenigvuldigd wordt... zal van die 120.000 niets overblijven, waarschijnlijk moet er dan dik geld bij. Ik heb geen ervaring met oliebollenkraam omzetcijfers en winstmarges maar een kind snapt dat het rheumafonds de bakkers bedragen zal moeten vragen die niet op te brengen zijn, als het Stadsdeel eerst zijn eigen honger stilt. Het is wel een vette hap, maar geen vetpot zo'n kraam.
Kreeg het Rheumafonds het pachtrecht eerst om niet? (dus indirecte subsidie ofwel steun in natura) en moet het nu opeens exorbitant betalen? Onbehoorlijk bestuur blijft het toch.
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Herbert: de krant meldt in het artikel dat het Reumafonds de standplaatsen aanvraagt voor de oliebollenbakkers. Ze worden 'gesponsord' in de vorm van zakjes en servetjes. Dus tja, hoe zit het nu?
Maar het belangrijkste aspect wat mij betreft zijn de drogredenen waarmee het stadsdeel blijkbaar de prijsverhogingen verdedigt. En verder sluit ik mij bij de vraagstelling van John aan.
Niettemin: hartelijk dank dat je de moeite hebt genomen het jaarverslag aan te dragen.
Herbert
-7-  Herbert:
@John, die 120.000 Euro gaat over de hele stad. Het Reumafonds suggereert dat ze een deel van de omzet van de bakkers krijgt. Dat is niet waar, het Reumafonds verpacht de standplaatsen aan de bakkers. Al zou die niets verkopen, dan heeft het Reumafonds toch het geld in de pocket.

@Arnoud, wat in de krant staat klopt dus niet gezien de regel in hun jaarverslag.
Suffie
-8-  Suffie:
Het is natuurlijk comfortabel om Baâdoud hier neer te zetten als een graaiende grootvizier die zich dagelijks wentelt in de dubloenen die hij afperst van armlastige kreupelaars. Je kunt het echter ook andersom bekijken.

Het Reumafonds is een gezonde, nationale organisatie die jaarlijks zo'n 15 miljoen euro aan fondsen werft, maar bijvoorbeeld ook alleen al aan erfenissen en nalatenschappen tussen de 4 en 5 miljoen euro binnenhaalt. Een bedrag van 120.000 euro aan oliebollengeld mag je natuurlijk niet als kleinigheid wegzetten, maar je kunt nauwelijks volhouden dat het Reumafonds in zijn functioneren in hoge mate afhankelijk is van de goedgevendheid van de Amsterdamse stadsdelen.

Dat stadseel is een ander verhaal. In de afgelopen jaren zijn de stadsdelen samengevoegd en vervolgens uitgekleed, wat onder meer heeft geleid tot dramatische inkrimpingen op het gebied van bijvoorbeeld jongerenwerk en -opvang, veiligheid in de openbare ruimte en subsidies aan (bijvoorbeeld) maatschappelijke en culturele organisaties. Dit jaar alleen al heeft het Stadseel Nieuw-West een begrotingsgat weg te werken van 6,1 miljoen Euro, onder grote druk van zowel de hogere overheid als de burgers om de portemonnee op orde te krijgen, niet alleen door uitgaven te beperken, maar ook door de beschikbare bronnen (lees onder meer: het gunnen van standplaatsen) optimaal te benutten.

De gunning van staanplaatsen voor het Reumafonds is een 'geste' die de centrale stad in 1982 instelde om de organisatie in staat te stellen extra fondsen te verwerven, maar die feitelijk al sinds 2005 niet meer wordt ondersteund door het bestuursrecht, inderdaad om 'verkapte subsidie' tegen te gaan. De oliebollenbakkers van het Reumafonds mogen zichzelf dan graag wegzetten als een soort vrijwilligers, maar feitelijk zijn het gewoon ondernemers die winst maken, gesteund door een nog steeds bestaande uitzonderingspositie die indirect door het volk wordt bekostigd. Prima natuurlijk, maar het lijkt mij logisch dat deze regeling in tijden van relatieve schaarste tegen het licht wordt gehouden en dat ondernemers die hun brood verdienen met de verkoop van waren vanuit standplaatsen qua vergunningen min of meer gelijk worden getrokken. Het handhaven van een voorkeursregeling zou niet eerlijk zijn tegenover de goede doelen en non-profitorganisaties die in de afgelopen jaren hun subsidies hebben zien verdampen, tegenover de de haringkarren, bloemenstallen en andere standhouders die wél de volle mep moeten betalen, en tegenover de ondernemers op de betreffende straten en pleinen die hun omzet in oliebollenverkoop zien teruglopen door de concurentie van de kramen van het Reumafonds.

Je kunt steggelen over de term 'marktconform', maar als dit inhoud dat de tarieven voor alle standplaatshuurders gelijkelijk worden beoordeeld, dan vind ik dat een alleszins verdedigbaar beleid, hoe slim of dom dit ook door Baâdoud wordt gecommuniceerd.

Overigens, om het schrikeffect even te temperen, waar gesproken wordt over een tariefverhoging van 400 naar maximaal 7500 euro, dient ook even vermeld te worden dat het eerste bedrag per maand is en het tweede per jaar. Dat scheelt toch wel een slok op een borrel. Of dit ook betekent dat het Reumafonds daarmee de plaatsen buiten de oliebollentijd kan doorverpachten aan anderen kan ik nergens terug vinden, derhalve lijkt het me niet kies om daar overhaaste conclusies over te trekken. Wat dat betreft heb ik een wat andere insteek dan John die ruiterlijk toegeeft niet te weten hoe het zit, maar dit geen enkel beletsel vindt om sowieso van onbehoorlijk bestuur te spreken.
JohnN
-9-  JohnN:
Het is dus eigenlijk simpel: er is een gat, Even kijken: ah, de staanplaatsen! Daar kunnen we nog wel wat uitpersen. In Den Haag doen ze al niet anders: ze zeggen te moeten bezuinigen maar verhogen de lasten (=Haags synoniem). Eigenlijk is de rheumafonds-connectie niet anders dan een bijkomstigheid. Het betreft gewoon de beëindiging van een overeenkomst die jaren geleden werd gesloten waarmee de handen vrijmaakt ziijn voor "marktconforme" standplaatsverhuur zoals ook voor haringkarren etc. geldt.
Nu begrijp ik dat die oliebollenbakkers boos zijn. In Den Haag valt er bijna een kabinet over de kwestie of de woninghuur met 9% dan wel met 6,5% mag stijgen. De oliebollenbakkers mogen misschien wel verdubbeling of erger van hun standplaatskosten vrezen. In een klap, maar toch behoorlijk bestuur Herbert?
De troost lijkt me er vooralsnog slechts uit te bestaan dat ze voor dat geld ook in de zomermaanden mogen doorbakken. Ik blijf nieuwsgierig naar de omzetcijfers en de winstmarges van oliebollenkramen in tijden van recessie. Een onvermoede goudmijn als je 7.500 voor de stoeptegels kunt betalen?
JohnN
-10-  JohnN:
Excuus aan Herbert. Ik was zo onder de indruk van het uitgebreide relaas van Suffie dat ik het al aan Herbert had toegedacht. Mea culpa.
Ik blijf bij onbehoorlijk bestuur als e.e.a. niet kan worden onderbouwd met omzetcijfers en winstmarges, dat ben je als overheid wel verplicht als je kreten als "marktconform" slaakt. Ik vrees dat het lucratieve karakter van een oliebollenkraam schromelijk wordt overschat. Daar hoeft een doorsnee wethouder natuurlijk ook geen verstand van te hebben. (Maar hij kan het wel navragen).
Suffie
-11-  Suffie:
John, jij kan toch ook navragen hoe het zit? Overigens: welke wethouder?
Jeroen Mirck
-12-  Jeroen Mirck:
Goed dat Herbert de populistische noodkreet van het Reumafonds nuanceert: de organisatie verpacht inderdaad de marktkramen (er zijn er meer dan alleen in Nieuw-West) en dat is formeel verboden. Hoewel ik 7500 euro persoonlijk ook veel geld vind, heb ik de directeur van het Reumafonds horen inspreken in de deelraad en daar werd ik niet vrolijk van: hij verdraait de feiten en wil het liefst helemaal gratis op de markt staan. Terwijl ook een goed doel anno 2013 gewoon keiharde business is.
JohnN
-13-  JohnN:
@Suffie 11: rare reactie. Ik neem geen maatregelen. Laat staan beroep ik me op marktconformiteit. Een overheid hoort zijn maatregelen te onderbouwen, ik sta niet in dienst van de overheid.
Koos van Oort
-14-  Koos van Oort:
Ik ben de oliebollen bakker van het Sierplein in Amsterdam(geen reumafonds). Normaal lagen de vergunningen bij 1500 tot 2000 Euro. Dat is alleen in het west deel van Amsterdam. De standplaatsen in het centrum worden verpacht, betekend dus wie het hoogste bied krijgt de plaats. De standplaatsen in west kan je natuurlijk niet vergelijken met de standplaatsen in het centrum. De gemeente kon mij niet meedelen waarom het verhoogd wordt. Alle pleinen in west moeten gelijke prijs gaan betalen wat natuurlijk volledige onzin is, osdorp kan je niet vergelijken met het Sierplein of belgieplein. Ze zeiden mij allen aanpassing huur marktconform. Maar dit betekend dat ik meer huur ga betalen als menig winkeleigenaar op sierplein. Hier ligt de huur gemiddeld rond de 1600 Euro. Als je je voorstelt dat de meeste viskramen met een vaste standplaats maar rond de 1600 euro per kwartaal hoeven te betalen. ik hoop dat de gemeente het nog gaat overdenken, ander ziet het er zwart uit voor de oliebollenbakkers in west.
JohnN
-15-  JohnN:
@Koos van Oort: Misschien wordt het spreekwoord "wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op zijn neus" nog van toepassing voor het Stadsdeel. Ik neem aan dat mijn voorlopige conclusie dat er ijverig wordt gesprokkeld om gaten in de begroting te dichten klopt.
Niet marktconform dus, maar onbehoorlijk onconform zulk beleid.
Suffie
-16-  Suffie:
John, je zit zo ongelovelijk vastgebakken aan je stokpaardje van de graaiende overheid dat je volledig mist waar het hier om gaat: oneerlijke begunstiging van de ene standhouder ten opzichte van de ander. En nogmaals: welke wethouder trek jij er nou bij?
Arnoud
-17-  Arnoud:
Ik wil Suffie bedanken dat hij het probleem zo uitvoerig heeft uitgezocht. Mijn eigen insteek was eerder de communicatie: hoe een stadsdeelvoorzitter beleid verdedigt met allerlei modieuze onzintermen.
Ik concludeer uit deze discussie het volgende:
- Het Paroolbericht is slecht van kwaliteit, ze hadden beter Suffie kunnen inhuren.
- De oliebollenbakker op het Sierplein wordt gediscrimineerd ten opzichte van andere ondernemers op het plein.
- De onderbouwing van de standplaatskosten is onduidelijk of wellicht zelfs afwezig.
- Baâdoud blijft een graaiende grootvizier zolang hij de boel niet beter weet uit te leggen. ;-)
JohnN
-18-  JohnN:
"Graaiende grootvizier"! Prachtig. Er schuilt een dichter, een literair talent in wie zulke alliteraties bedenkt. Of is het geleend van Marten Toonder?
Arnoud
-19-  Arnoud:
John, ik vind dit toch meer in de stijl van Suske en Wiske.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.