Home > > Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum

Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum

Al enige maanden gonst het op straat in 1012. De toeristenbushaltes van het Damrak en voor het Victoria verhuizen begin mei naar de Prins Hendrikkade bij Hotel Barbizon. Dat is direct voor de deur van meer dan 80 bewoonde appartement en 20 ondernemers. Bewoners en ondernemers schrokken van de geruchten. Niet de lusten, dan toch ook niet de lasten van die bussen?

Ik had na meer dan 10 jaar werkzaamheden op ODE-eiland en voor Noord-Zuid Lijn gehoopt op een mooie Prins Hendrikkade. Dit had de gemeente beloofd bij de start van de metrowerkzaamheden. Ik zou een mooie wandelboulevard met één-richtingsverkeer krijgen. Alle bussen gingen naar de achterzijde van het Centraal Station. We komen nu van een koude kermis thuis.

Omdat het stadsdeel het besluit over de verplaatsing van de toeristenbushaltes niet heeft gepubliceerd, kan niemand bezwaar indienen. Ingediende bezwaren zijn ‘niet ontvankelijk’ verklaard. En, daarom worden bewoners en ondernemers ook niet geïnformeerd over het besluit. Kafka! Wat ging hieraan vooraf?

Het Stadsdeel beweert nu dat ze de bewoners tijdig hebben geïnformeerd, in het voorjaar 2011, bij het Rode Loper project. In deze plannen geeft de gemeente zelf meerdere malen aan: ‘De inrichting van de Prins Hendrikkade valt onder het project Stationseiland’. Elke vraag over de plannen met de toeristenbushaltes wordt in de inspraaknota verwezen naar het project Stationseiland. Wie snapt het nu nog?

In de beleidsnotities van DIVV is aan de verhuizing door een 'gelegenheidscommissie' uitwerking gegeven. De toeristensector zelf geeft aan niet te geloven dat de maatregelen gaan werken gelet op het huidige functioneren van de haltes in het centrum. Een raadslid verzuchtte op Twitter: ‘tja…..’.

Er ligt ook een door Goudappel Coffeng uitgewerkt alternatief plan van de ondernemers zelf. Hierin komen de bussen op een aangepast Prins Hendrikplantsoen, voor het Victoria bij de bestaande bootopstapplaatsen. Een prima en goed uitgewerkt plan, gemaakt door de ondernemers zelf. Waarom het stadsdeel daarin niet mee gaat is een compleet raadsel.

Ervaring bij de halte bij het Victoria Hotel is dat bussen er twee rijen dik wachten, met hun stinkende motoren aan vanwege de airco, wildplassen de norm is, en horden schreeuwende toeristen op de stoep staan die afval en peuken achter laten. Er is geen handhaving (de laatste vier maanden waren er geen stewards)… Voor de bewoners op de begaande grond betekent dit een Chinese muur van ronkende bussen van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht. Dat is geen prettig vooruitzicht.

Onbekend met de Rode Loper plannen (en daarover niet geïnformeerd door gemeente) hebben betrokken bewoners en ondernemers tijdig hun bezwaren tegen de bushaltes ingebracht bij de inspraakprocedures voor de plannen voor Prins Hendrikkade en Stationsplein die op hetzelfde moment liepen in het voorjaar van 2012.

Dat is allemaal keurig vastgelegd.... maar, geen enkele ambtenaar heeft inbrengers gezegd dat ze voor het verkeerde project waren. Nog stugger, de ambtenaren hebben de bezwaren in de ‘reactienota’ opgenomen, waardoor we dachten dat ze er iets mee zouden gaan doen.

In mei 2012 schrijft een ambtenaar Habets van Stationseiland project: 'In het najaar van 2012 worden de bestemmingsplannen ter inzage voorgelegd en heeft u de mogelijkheid om een formele reactie in te dienen'. Famous last words: nooit meer iets van die ambtenaar gehoord. Hij is met de noorderzon vertrokken.

In de driehoek van coördinatie Stationseiland, Stadsdeel Centrum en het centrale stadsbestuur zijn bezwaren en zienswijzen over de verplaatsing van de toeristenbushaltes in de ‘dode hoek’ geraakt.

Het verhuisplan klopt gewoon niet. Het stadsdeel stelt dat uiteindelijk voor deze variant gekozen is, bekend met alle ‘voors en tegens'. Die ‘voor en tegens’ willen we graag begrijpen, maar het stadsdeel heeft de verslagen van de commissie niet beschikbaar gesteld, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Iets te verbergen?  

Nergens ligt vast wat de effecten van (op piekdagen) mogelijk 1.000 bussen per dag (500 instappers en 500 uitstappers) voor luchtkwaliteit, de verkeersdoorstroming en veiligheid. De luchtkwaliteit op de Prins Hendrikkade is de slechtste van Amsterdam, juist vanwege de vele bussen. Er is geen rapport gemaakt over de gevolgen van de verplaatsing voor de luchtkwaliteit. Dat is onbehoorlijk bestuur. Zo’n 25.000 in- en uitstappende toeristen in het hoogseizoen gaat veel betekenen voor de Zeedijk, Prins Hendrikkade en omgeving. Nu al zijn er teveel souvenirwinkels in de buurt.

Ik denk dat alle ‘voors en tegens' dus helemaal niet in beeld zijn gebracht. Een beschamende vertoning van het stadsdeel dat 1012 klaarblijkelijk ‘onbewoonbaar’ heeft verklaard.


vijf reacties op "Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum"

JohnN
-1-  JohnN:
Er is ruimte zat op het lijnbussen perron achter CS. Een deel van de toeristenbussen zouden daar naartoe geleid kunnen worden. Voor de mensen die naar de hotels aan het Damrak willen maakt het nauwelijks verschil of ze van de Pr.H.Kade of van achter het CS naar hun bestemming moeten komen.
Als overgangssituatie geeft dit mogelijk enige verlichting. Tot de NZ metro rijdt. Vanaf dat moment zouden alleen schone bussen nog binnen de ring toegelaten kunnen worden, de andere leveren hun passagiers keurig af in Noord aan het metrostation bij het Winkelcentrum, een ritje van 5 minuutjes en ze stappen op het Stationsplein uit. Maar goed, die mogelijkheid zal wel 2017 worden... Voorlopig lijkt me dat beter benutten van het weidse nieuwe lijnbussenperron een voor de hand liggende "verlichting" van de situatie aan de "mooie kant" van de driehoek biedt.
Walther
-2-  Walther:
De informatieavond is definitief op 5 maart gepland.
De uitnodigingen hiervoor worden begin volgende week huis aan huis verspreid.
De bijeenkomst op 5 maart tegelijkertijd is gepland met de bespreking van de nota 'de bereikbare binnenstad' in de raadscommissie, waardoor hoofdrolspelers van het stadsdeel en betrokkenen als Amsterdam City er niet bij kunnen zijn. Dat is dan weer jammer...
Bert12
-3-  Bert12:
Dat deze bussen niet voor het Barbizonhotel moeten komen lijkt tamelijk vanzelfsprekend. Het wordt eens tijd dat de gemeente/het stadsdeel het aanzicht van onze stad opknapt. Rijen toeristenbussen passen daar niet in. Het verplaatsen van deze halte naar het Victoriahotel is daarom ook geen optie (en is een NIMBY-idee; de bewoners rondom het Barbizonhotel zouden dan weliswaar van de bussen af zijn, maar de bussen zouden dan naar een nog zichtbaardere plek gemanoeuvreerd worden en dus meer anderen opzadelen met het probleem). De enige oplossing voor het bussenprobleem lijkt me om een oplossing te vinden met de nieuwe parkeergarage op het Oosterdokseiland, of is daar niet over nagedacht?
Jes
-4-  Jes:
Dit moet je echt versturen naar de gemeenteraad (adressen van de fracties zijn te vinden op amsterdam.nl/gemeenteraad). Dit is namelijk niet enige voorbeeld van onbehoorlijk bestuur binnen Project 1012. Ze drukken plannen door zonder de direct betrokennen correct te informeren.
Succes...
Walther
-5-  Walther:
GVB-bushaltes op de Prins Hendrikkade worden opgeheven voor touringcarstandplaatsen.
http://www.metronieuws.nl/regionaal/stad..

De GVB-bushaltes op de Prins Hendrikkade tegenover de Sint-Nicolaasbasiliek bij CS worden vanaf begin mei opgeheven en niet vervangen ten behoeve van standplaatsen voor touringcars. De Maatschappij Voor Beter OV is kwaad hierover en verzet zich tegen dit verkeersbesluit. “Het ov moet dus op een ov-knooppunt wijken voor niet ov-gerelateerde bedrijvigheid? Dat kan toch niet waar zijn”, zegt Rikus Spithorst, voorzitter van Voor Beter OV.

De toeristenbussen stoppen nu nog op het Damrak, maar deze halteerplaatsen verdwijnen in het toekomstige Rode Lopergebied. Spithorst zegt dat met het opheffen van de bushaltes van de lijnen 22 en 48 de passagiers die aansluitend naar een tram, trein, streekbus of metro willen overstappen honderden meters extra moeten lopen. “Wij vinden dat er naar moet worden gestreefd, de loopafstanden op ov-knooppunten zo kort mogelijk te houden. Niet alleen in het belang van comfort en snelheid, maar ook voor de toegankelijkheid van het ov voor reizigers die niet zo best ter been zijn.” Spithorst heeft bij stadsdeel Centrum bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit en ov-wethouder Eric Wiebes aangeschreven om zijn invloed aan te wenden het plan van tafel te krijgen.

Voor Beter OV draagt het Beursplein aan als alternatieve locatie voor het inrichten van parkeergelegenheid voor de touringcars. “Daar is best ruimte”, zegt Spithorst. “Het is misschien wat passen en meten, maar dat hoort er nou eenmaal een beetje bij.”

De stadsbushaltes voor de lijnen 22 en 48 worden begin mei opgeheven en niet vervangen. Reizigers moeten vanaf dan uitstappen bij de halte bij het Victoria hotel aan de Prins Hendrikkade. Spithorst noemt de oversteek die reizigers dan moeten maken van het Damrak richting CS “een beruchte blackspot”.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.