Home > > De sneltram en de slagbomen

De sneltram en de slagbomen

Foto: Vinko Karajic - AT5.

Op 12 december werd een veertienjarig meisje op de fiets aangereden door sneltram 51 en overleed. Het ongeval vond plaats voorbij de Parnassusweg, waar het fietspad de trambaan kruist.
Men is inmiddels weer overgegaan tot de orde van de dag. Toch wil ik er nog eens op terugkomen, want men gaat naar mijn indruk te gemakkelijk voorbij aan bepaalde verantwoordelijkheden.

Over de precieze toedracht kon slechts worden gespeculeerd en dat gebeurde dan ook. Uiteraard werd geopperd dat zij zoals zoveel fietsers onvoorzichtig de trambaan was overgestoken, niet had opgelet, had zitten dromen, naar haar iPod had geluisterd. We weten het niet.

De fatale oversteekplaats

Wat we wél kunnen verifiëren is de beveiliging van de trambaan. De betreffende oversteekplaats is beveiligd met geluidssignalen en knipperlichten. De verantwoordelijke overheden vinden dat kennelijk voldoende, maar daar valt nog wel op af te dingen.

Metrolijn 51 is feitelijk een 'stadstrein'. In tegenstelling tot een gewone tram heeft hij geen voorzieningen aan de voorkant die letsel aan zwakke verkeersdeelnemers enigermate kunnen beperken: je ligt er meteen helemaal onder. Daarom zou een metrolijn geheel gescheiden moeten rijden van ander verkeer. In het verleden heeft de toenmalige Raad voor de Transportveiligheid dit al in twee rapporten bepleit. Een tram is een buitenproportioneel gevaar in het stadsverkeer. De overheid heeft er vrijwel niets mee gedaan.

Inconsequenties in beveiliging
Het wordt pas echt dubieus wanneer je kijkt naar de inconsequenties in de beveiliging van het sneltramtracé. De 'Amstelveenlijn' bestaat sinds 1990. In 2004 is hij verlengd naar de Amstelveense  nieuwbouwwijk Westwijk. Opvallend daarbij is dat kruisingen in het verlengde deel extra beveiligd zijn met halve overwegbomen.
Het meest in het oog springt de overgang bij halte Spinnerij. Die geeft uitsluitend toegang tot de halte en tot het bedrijvencomplex van Canon Nederland. Voor die 'privé-halte' van Canon konden er kennelijk wél slagbomen vanaf, voor de drukke kruising bij de Parnassusweg niet.

Canon kreeg wél spoorbomen...


Doden en gewonden
Wanneer men dergelijke inconsequenties in het beveiligingsbeleid voor lief neemt, is het nogal wrang om te gaan speculeren of het tienermeisje in kwestie wél of niet voorzichtig genoeg is geweest. Want zelfs een onvoorzichtigheid verdient niet met de dood bestraft te worden. Hier hebben de beheerders van de infrastructuur duidelijk boter op het hoofd. Vooral ook vanwege de tientallen doden en ernstig gewonden in de afgelopen jaren bij deze sneltram.
Weliswaar zijn bij de renovatie van de Amstelveenlijn de nodige ongelijkvloerse kruisingen gepland, maar tot die tijd zullen er ongetwijfeld nog slachtoffers vallen.

Het is ronduit absurd dat bij de eerste de beste parkeergarage wél slagbomen staan om centjes te kunnen vangen, terwijl men zoiets te duur vindt voor de verkeersveiligheid. Hier ligt nog een mooie taak voor verkeerswethouder Wiebes.

Foto's: Vinko Karajic - AT5, Google Streetview


48 reacties op "De sneltram en de slagbomen"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
"We" weten niet hoe (on)voorzichtig het meisje is geweest, dus daar hebben "we" het dan maar niet meer over. Da's wel heel makkelijk. Alles wat "we" de overheid kunnen aanrekenen op het gebied van veiligheidsvoorzieningen, daar hebben "we" het daarentegen dan wel weer over omdat het zo makkelijk controleer- en vastlegbaar is. Een deurtje dat zo open staat dat het niet eens ingetrapt hoeft te worden. Nogal Amerikaans ook: vooral niet het eigen domme en roekeloze gedrag beschouwen, maar kijken hoe we grote en makkelijk herkenbare partijen als de overheid of een bedrijf de schuld in de schoenen kunnen schuiven. Ik denk er anders over, waarbij ik wil benadrukken dat ik niet over dit specifieke ongeval met het 14-jarige meisje wil en kan oordelen. Mijns inziens heeft iedere verkeersdeelnemer in het algemeen eigen verantwoordelijkheden: voor zichzelf en voor anderen. Dagelijks zie ik in het drukke Amsterdamse stadsverkeer bij héél veel zwakkere verkeersdeelnemers deze verantwoordelijkheden totaal niet terug en ik verbaas me er in steeds hogere mate over dat er niet iedere week tientallen doden vallen. Ze slingeren zich zonder geduld, met minachting voor de regels en met ware doodsverachting door het verkeer, er van uit gaand dat de (hopelijk ook aanwezige) beschaafdere medeweggebruikers wel rekening met ze houden. In het donker zie ik zelfs fietsers zonder licht zonder handen aan het stuur rode lichten negeren en over bus- en trambanen rijden terwijl ze hun I-phone, Galaxy of Blackberry aan het bedienen zijn. Laten "we" dit "schijt-aan-alles" gedrag eerst een goed gaan aanpakken, zodat iedereen gewoon weer een beetje bij de les blijft, met het verkeer bezig gaat zijn, regels gaat naleven en respect gaat tonen voor medeweggebruikers waardoor bepaalde voorzieningen misschien wel helemaal niet nodig blijken te zijn. Als "we" door de stad fietsen of lopen, moeten "we" goed opletten en niet met andere dingen bezig zijn. "We" zijn toch niet debiel?
Suffie
-2-  Suffie:
Ik maak met enige regelmaat gebruik van lijn 51 en kan me niet aan de indruk onttrekken dat je er bijna enige moeite voor moet doen om jezelf hier in een risicovolle positie te manoeuvreren. Ook als je naar de foto van de betreffende oversteekplaats kijkt, dan moet je in mijn opinie aardig wat tekens en waarschuwingen negeren om jezelf in gevaar te brengen. In vind dat je geen enkel individueel geval kunt beoordelen zonder volledig inzicht te hebben in wat er nou eigenlijk precies gebeurd is, de vraag is echter in hoeverre je als overheid moet gaan om de onvoorzichtigheid van mensen in je infrastructuur in te gaan calculeren. Ik heb het dan niet over de vage, levensgevaarlijke situaties zoals de bij jou bekende onderbroken zebrapaden, maar wel over kruisingen en overgangen waar voldoende waarschuwingslichten hangen om iedere kerstboom in een straal van twee kilometer overbodig te maken. Het volledig risicovrij maken van situaties is letterlijk killing voor eigen verantwoordelijkheid en roept mijns inziens uiteindelijk alleen maar irritaties en verzet op vanwege de inperking van bewegingsvrijheid.

Ik ben met Milena eens dat je ook in het algemeen gerust mag kijken naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het lijkt er soms op dat mensen worden opgevoed dat je verkeersregels, ook de regels die er voor bedoeld zijn om dit soort ongevallen te voorkomen, niet te serieus moet nemen en vooral op je eigen oordeel moet vertrouwen. Als dat vertrouwen vervolgens niet terecht blijkt moet je daar mijns inziens de overheid niet op aankijken maar vooral je eigen keuzes daarin eens tegen het licht houden. Kennelijk is het niet cool om je gewoon aan de regels te houden. Sterker nog, als je tegenwoordig op een 'kleine' overtreding wordt gewezen of daarvoor wordt beboet, is het doodnormaal om de betreffende ambtenaar te tracteren op een sappige Godwin.
Theo
-3-  Theo:
Tegen de domheid van sommige mensen is geen kruid opgewassen.
Laat het Darwinisme zijn taak uitvoeren.
Suffie
-4-  Suffie:
Waar sta jij in de voedselketen, Theo?
Arnoud
-5-  Arnoud:
Over makkelijk gesproken. Het is natuurlijk wel héél makkelijk om de discussie nu weer om te buigen naar al die vreselijke fietsers die roekeloos allerlei dingen doen behalve op het verkeer letten. Dat gaat volkomen voorbij aan het punt van het artikel: waarom is de beveiliging inconsequent?
Uiteraard heeft iedere verkeersdeelnemer een eigen verantwoordelijkheid. Maar als de ene verkeersdeelnemer beduidend meer risico loopt op een dodelijk ongeval dan de andere, dan moet die zwakkere verkeersdeelnemer extra worden beschermd.

Een (snel)tram heeft een intrinsiek gevaar door zijn massa en omvang. De kans dat een andere verkeersdeelnemer een aanrijding daarmee niet overleeft is aanzienlijk. Dit is in de jurisprudentie onderkend en wordt betiteld als 'betriebsgefahr'. Met als gevolg dat de aansprakelijkheid bij een aanrijding voor de tram al standaard op 50% wordt gesteld. Daarboven wordt gekeken wie schuld draagt aan het ongeval en de verdere aansprakelijkheid bepaald. De vervoersmaatschappij en de wegbeheerder dragen daarmee al minstens de helft van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van andere weggebruikers.

Ik ben erg benieuwd of Theo zijn stelling over 'darwinisme' volhoudt op het moment dat een lid van zijn eigen familie wordt doodgereden door een tram.

Ik ben met Suffie eens dat er duidelijke bel- en lichtsignalen zijn bij de overgangen. Maar bij de betreffende overgang passeren dagelijks heel veel fietsers en voetgangers. Ons hele samenspel in het verkeer is gebaseerd op het rekening houden met elkaars fouten en misrekeningen. Alleen: een tram kan nauwelijks inspelen op fouten van andere, altijd zwakkere, verkeersdeelnemers. Daarom moeten die andere verkeersdeelnemers zo goed mogelijk worden beschermd tegen de onmacht van de (snel)tram. Dat is de 'eigen verantwoordelijkheid' van de exploitant van de (snel)tram. Dat is in dit geval de overheid, die het (overigens zelfstandige) GVB in eigendom heeft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn of te blijven natuurlijk. Dat 'wijzen naar de overheid' waar Milena zo allergisch voor is, slaat dus nergens op. Het had ook Arriva of Connexxion kunnen zijn.

Ik vind het een vreemde manier van redeneren wanneer je het wangedrag van groepen fietsers in Amsterdam in een discussie direct gaat projecteren op een ongevalsslachtoffer, door de aanname dat die dan ook wel tot die categorie zal behoren. Met name door het intrinsieke dodelijke gevaar van een (snel)tram moeten zwakkere verkeersdeelnemers zoveel mogelijk beschermd worden tegen fouten, domheid en onverantwoordelijk gedrag. Om de eenvoudige reden dat niemand het verdient onherroepelijk met de dood of blijvende invaliditeit te worden afgestraft, ook niet bij dergelijk risicovol gedrag.
Natuurlijk in alle redelijkheid, maar daarover gaat nu juist het artikel: waarom op de ene plek wel overwegbomen en op de andere niet? Terwijl het op al die plekken toch gaat om exact hetzelfde gevaar. De exploitant van de sneltram heeft niet voldoende verantwoordelijk gehandeld, zeker gezien de historie van zware ongevallen met die sneltram. En wat nu als er bijvoorbeeld een technisch mankement aan de fiets van het meisje optrad, bijvoorbeeld een ketting die brak, zodat ze niet meer kon remmen? Een overwegboom zou haar hebben beschermd.

Ik wil dus oproepen om in dergelijke kwesties ethisch zuiver te blijven denken en argumenteren, anders wordt het stuitende borreltafelpraat. Want wat doe je als een fietser uiterst onverantwoordelijk ineens voor je auto langs zeilt? Remmen of gewoon doorrijden? Het inkoppertje 'gas geven' kan ik zelf bedenken, dus laat dat maar zitten.
Eric
-6-  Eric:
De situatie ter plaatse is niet handig ingericht. De snelheidsremmers en andere obstakels vragen zeer veel aandacht, het fietspad heeft daar een helling naar de trambaan toe en er is een middengeleider! Dát maakt het gevaarlijk. Zorg dat de aandacht naar de passerende tram geleid wordt en niet naar de verkeersdrempels en middenberm. Van een betrokkene gehoord dat het meisje een aantal wachtende fietsers heeft ingehaald. Dat geeft wel aan dat de inrichting ter plaatse teveel afleidt van het echte gevaar.
JohnN
-7-  JohnN:
Het zal je kind maar wezen.
"We" nemen aan dat Milena en Theo kinderloos zijn. Klaar met off-topic. Bah.
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Ik begrijp niet waarom je nogal verhit reageert op de algemene discussie die nu ontstaat over het gedrag van zwakkere verkeersdeelnemers. In mijn eerste reactie benadrukte ik letterlijk dat ik niet over dit specifieke ongeval met het 14-jarige meisje wil en kan oordelen. Ik was er namelijk niet bij. Het lijkt me juist zinnig om e.e.a. wat algemener en in een breder perspectief te beschouwen en dus allereerst het wangedrag van een hele grote groep voetgangers en vooral (snor-/brom-)fietsers onder de loep te leggen in plaats van deze verkeersdeelnemers te willen gaan 'pamperen' en tegen zichzelf in bescherming te gaan nemen door eventuele veiligheidsmaatregelen door de overheid die de doelgroepen alleen maar nòg nonchalanter, onvoorzichtiger en onverantwoordelijker zullen maken. Ik ben verder niet alleen 'allergisch voor wijzen naar de overheid'. Ik schreef namelijk dat het wel erg makkelijk en nogal Amerikaans is om herkenbare partijen als de overheid of een bedrijf de schuld in de schoenen te kunnen schuiven. Het is het dus inherent aan wat ik schreef dat het inderdaad ook een vervoersbedrijf had kunnen zijn.
JohnN
-9-  JohnN:
In India zijn er wijze oude mannen die zeggen dat meisjes er zelf schuld aan zijn als ze verkracht en vermoord worden. Moeten ze maar beter oppassen en geen spijkerbroeken dragen en met mobiele telefoons bezig zijn. Eigen schuld dikke bult, ook dat meisje van 14 dus om het maar even - niet verhit maar wel geschokt - binnen de brede visie van Milena en Theo te brengen.
Zullen we de beveiliging van de grote voorman ook maar opheffen dan, en als hij vervolgens een mes in zijn borst krijgt: eigen schuld dikke bult. Moet hij maar niet zo risicovol leven, dan kunnen we veel besparen om aan belangrijker beveiligingskosten te besteden.
Ik vind zelf de situatie bij de Parnassusweg erg onoverzichtelijk, zoals ook Eric hierboven aan geeft. Het koppelen van een simpel slagboompje aan de bel/licht signalering is zeker een of meerdere mensenlevens waard in mijn ogen. Als op dit punt al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden is de suggestie van Arnoud zeker zinvol, het woord "pamperen" stoort weer erg in dit verband.
Wie oordeelt over wie met het scherpzwaard?
Ik heb zelf eens gewoon "mazzel" gehad: Toen je van de oude Hemweg nog over een gelijkvloerse overweg het spoor passeerde naar westpoort stond ik lang te wachten achter een vrachtwagen die ook stopte voor de bel/lichtinstallatie. Er kwam een goederentrein aan, heel langzaam. toen die eindelijk bijna gepasseerd was stopte die. De laatste wagon blokkeerde de doorgang voor de vrachtauto. Ik startte, stuurde scherp naar links om de vrachtwagen heen. Terwijl ik over de sporen reed gingen de bellen opnieuw rinkelen. Ik was net enkele tientallen meters aan de overkant toen ik in mijn achteruitspiegel een personentrein zag langsdenderen...
Ik werd niet gestraft, dat meisje wel. Het zal je kind maar wezen.
Milena Tsareva
-10-  Milena Tsareva:
@JohnN: Ik dacht dat je klaar was met off-topic, maar dat valt tegen. Wat je er nu allemaal bijhaalt, raakt echt kant noch wal. De Indiase verkrachtingszaak kun je hiermee toch niet vergelijken, kom op nou even! Je voorbeeld van de vrachtwagen bij de overgang komt weer een beetje in de buurt van het onderwerp. Als deze om wat voor reden dan ook voor een overgang blijft staan en je deze zelf niet goed kunt overzien, moet je ook gewoon blijven staan in plaats van "er scherp naar links omheen te sturen". Al duurt het een paar uur. Overmacht heet zoiets... en geduld en berusting zijn daarin de beste raadgevers. Maar die woorden kennen de meeste verkeersdeelnemers tegenwoordig niet meer. Daarmee ben ik weer terug bij wat ik wilde zeggen. Al plaatst de overheid muren in plaats van slagbomen bij overgangen... daar gaan ze dwars doorheen en als dat niet lukt leggen ze een claim bij de gemeente omdat de muur te hard was en ze daardoor schade of letsel opgelopen hebben. Wat een wereld!
JohnN
-11-  JohnN:
Milena de weet-al en alles het best - heerlijk moet het zijn om zo tevreden met jezelf te wezen.
Ik zeg het nog maar eens: Het zal je kind
JohnN
-12-  JohnN:
Excuus er moet iets zijn misgegaan met de html.
... maar wezen.
Empathie zegt een mens met gevoel: had deze tragedie voorkomen kunnen worden?
De conclusie is: waarschijnlijk wel!
Er is immers een voorgeschiedenis van meerdere incidenten. En wat bij de ene overgang mogelijk is moet ook bij een vergelijkbare andere mogelijk zijn, zeker als de gevaarzetting omgekeerd evenredig is.
De ervaringen met de lijn Utrecht-Nieuwegein zijn navenant.
Een houding van "eigen schuld dikke bult" stuit mij ernstig tegen de borst, dat mag duidelijk zijn.
Arnoud
-13-  Arnoud:
@Milena: Ik reageer niet verhit, je mist alleen het punt van het artikel: de inconsequentie in beveiliging langs het tracé van de Amstelveenlijn. Het onderwerp is dus niet het schandalige gedrag van fietsers en voetgangers, maar de beveiliging.
Milena Tsareva
-14-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Ik weet dat je het daarover wilt hebben, maar het is te makkelijk om het ALLEEN daarover te hebben. Je slaat een essentiële stap over en negeert de basis van het probleem: het menselijk (wan)gedrag en de bewuste nonchalance/hufterigheid die daarbij hoort. Extra beveiliging zou pas een punt van discussie mogen worden als over ons eigen (wan)gedrag, onze naleving van de regels en de handhaving daarvan weinig tot niets meer te klagen valt. Zover is het bij lange na niet. Laten we dus eerst daaraan gaan werken. Pas nádat men door extra handhaving op naleving van de verkeersregels door zwakkere verkeersdeelnemers een mentaliteitsverandering teweeggebracht heeft, waardoor de zwakkere weggebruikers weer beter gaan opletten, de regels gaan naleven, wat meer respect voor andere weggebruikers gaan tonen en men daarmee kosteloos (of bij goede handhaving zelfs met winst) de jaarlijkse aantallen doden en gewonden flink naar beneden gehaald heeft, mag extra beveiliging een punt van discussie worden. Je trekt in een auto ook niet op in de tweede versnelling, daar gebruik je liever de eerste voor. Het kàn wel in z'n twee, maar het is op den duur funest voor het schakelmechanisme en de motor, waardoor de boel in de soep gaat lopen.
Arnoud
-15-  Arnoud :
Dat zie je dan geheel verkeerd, want de kwaliteit van beveiliging moet los staan van gedrag. Als de airbags van een auto niet deugt, begin jij een discussie over het verkeersgedrag van de automobilist.
Milena Tsareva
-16-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Airbags? Wat een giller! Hoe lang zitten die al standaard in de meeste auto's dan? Tien jaar? Het zijn moderne luxe-snufjes die ook kunnen falen of juist letsel kunnen veroorzaken dat achterwege gebleven zou zijn als ze niet tot de standaarduitrusting zouden hebben behoord. Luxe gadgets die in de marge handig kunnen zijn, maar die niet in hoofdzaak aan de basis staan van de verkeersveiligheid. Integendeel, deze "hulpmiddelen" geven vaak een vals gevoel van veiligheid waardoor de mens nog lakser en nonchalanter wordt waardoor de verkeersveiligheid in feite primair en intrinsiek vermindert. Ik mag het dan "geheel verkeerd" zien, maar de mens zelf is en blijft toch de cruciale factor in dit verhaal. Met het menselijk gedrag staat of valt alles op vele gebieden, zo ook op dat van de verkeersveiligheid (stap 1, primair: vanuit de bron). Wat daarbij gecompenseerd kan worden met al dan niet vernuftige vangnetten en tegenhouders is mooi meegenomen (stap 2, secundair: als symptoombestrijding). De laatste stap zou echter niet eens nodig hoeven zijn als we met zijn allen weer eens normaal zouden gaan doen. Maar ga nou niet zeggen dat ik het "geheel verkeerd" zie als ik problemen aan de basis wil aanpakken, dus zonder gemakzuchtig de eerste stap maar even over te slaan.
Suffie
-17-  Suffie:
Onder inconsequentie versta ik verschillend optreden in gelijke situaties. Op basis van de foto's, Googlemaps en mijn eigen reiservaring meen ik te concluderen dat dit hier niet het geval is. Het eerste kruispunt is een oversteekplaats voor fietsers met een daarbij horend aanbod. De tweede kruising betreft een ontsluitingsweg voor een bedrijventerrein waar je minimaal twee keer per dag een aardige opstroping kan verwachten aan allerlei vertrekkend of komend verkeer. Ik acht de kans ook groot dat die slagbomen er niet alleen voor de veiligheid zijn, maar ook om te voorkomen dat de trambaan door wachtend verkeer wordt geblokkeerd.
Theo
-18-  Theo:
Zal in het vervolg wel vragen welke mening gewenst is hier. Scheelt weer wat van de zure woordengifstroom die sommige gütmenschen hier telkens over mij persoonlijk wensen te spuien. Ik noem geen namen, maar is dat werkelijk het gewenste niveau voor 2013?

Goed dan. Zet overal maar slagbomen, zwaailichten en bordjes neer tot dat de grootste kluns zich nergens meer aan kan bezeren. Een watten samenleving van kussentjes. Zo goed mensen?

PS: Op de walgelijke vergelijking met de Indiase verkrachtingszaak ga ik niet eens in. Bah.
Suffie
-19-  Suffie:
Opmerkingen over Darwinisme zijn misschien op Geenstijl een mening, Theo. Hier dus niet..
Milena Tsareva
-20-  Milena Tsareva:
@Suffie: Dat slaat nergens op. Je suggereert daarmee weer met zo'n walgelijk ondertoontje dat de meningen hier anders (=beter) zijn dan elders. Meningen zijn meningen en ik vind dat die van Theo altijd helder, goed doordacht en beargumenteerd zijn. Theo heeft gelijk door te stellen dat een select clubje gütmenschen hier denk te bepalen hoe gedacht mag worden over bepaalde zaken en dat andere meningen niet zo op prijs gesteld worden. Dit gebeurt doorgaans op een verwerpelijk hautaine manier.
Suffie
-21-  Suffie:
"Tegen de domheid van sommige mensen is geen kruid opgewassen. Laat het Darwinisme zijn taak uitvoeren."

"Ik vind dat die (meningen) van Theo altijd helder, goed doordacht en beargumenteerd zijn."

Dank je wel, Milena. Ik heb mijn moment van humor weer gehad vandaag...!
Milena Tsareva
-22-  Milena Tsareva:
@Suffie: Oké, "altijd" is wel erg "altijd". Laat ik het dan zo zeggen. Theo geeft in de regel heldere, goed doordachte en beargumenteerde meningen, die over het algemeen -net als die van mij- wat rechtser van het midden zijn en in de meeste gevallen op voorhand van tafel geveegd worden door de wat linkser georiënteerde gütmenschen hier. Ik moet toegeven dat Theo's reactie over het Darwinisme inderdaad wat bot oogt. Ik ben het met Theo eens, maar heb het anders verwoord. Het IS echter een mening en hij IS duidelijk, niet alleen op Geenstijl maar ook hier. Hij denkt er zo over en dat moet kunnen.

P.S. Fijn voor je, dat moment van humor. Niet noemenswaardig en zeker niet relevant voor de discussie, maar zoals gezegd wel heel fijn voor je. Geniet er maar lekker van.
JohnN
-23-  JohnN:
Sommige mensen vinden dat sommige mensen hun eigen ongeluk aan zichzelf te wijten hebben. Sommige mensen stellen vast dat sommige mensen met sommige meningen op vele plekken te vinden zijn, in Amsterdam zowel als India.
Sommige mensen vinden dat meningen met een andere kijkhoek niet moeten mogen, want "gütmenschen" (?) moeten hun mond houden. Zit het zo ongeveer, Milena?
En HUMOR! Bij dit onderwerp van leven of dood niet zo gepast, maar in het algemeen helpt humor wel de onnodig scherpe kanten van discussie (en het leven in de stad) wat te ontladen, hetgeen de kans op consensus vergroot. "gütmenschen" mogen dan in uw ogen verachtelijk volk zijn, maar gelukkig valt daar nog wel eens mee te lachen, in tegenstelling tot ... vult u maar in.
De bijdrage van Suffie met de veronderstelling dat de slagbomen meer voor de garantie van vrije doorrit van de sneltram bedoeld zijn geweest dan voor de veiligheid van het kruisend verkeer vind ik wel weer een nuttige gedachte - de filosofie dat Milena het onderliggende probleem wil aanpakken door de algemene nonchalance van de mensheid te gaan bestrijden, lijkt bijna op humor maar is het natuurlijk niet. Zij vindt het maar onzin dat er geld zou worden besteed aan een slagboompje, de mentaliteit van de mensheid moet aangepakt worden! Ga je gang Milena, stort je moedig op de slachtoffers van eigen onvoorzichtigheid. Dit is ook geen humor maar een weerwoord "in stijl".
Theo
-24-  Theo:
@Milena: Bedankt voor de steun Milena, als anderen het niet doen moeten wij guur-rechtse ketters maar solidair zijn met elkaar, nietwaar? :-)

Hoewel persoonlijk geen reaguurder van geenstijl, ligt de zwarte humor aldaar mij wel beter dan het gemoedelijke Amsterdamse gevoel voor humor van een zeker persoon hierboven.

Het aanvullend betoog van Arnoud heeft mij echter mijn mening doen herzien, er moet inderdaad sprake moet zijn van gedeelde verantwoordelijkheid. Maar als andere weggebruikers de vele waarschuwingen (geluidssignalen en knipperlichten) negeren, dan zij dat zo. Men moet vrij zijn om het eigen leven te riskeren. Mijn eigen kinderen zal ik echter het aloude principe 'kijk links, kijk rechts en nog een keer voor je oversteekt' goed inprenten.

Daarbij proef ik ook dat een zekere jaloezie om de 'privé-halte' van het Canon bedrijvencomplex aan dit stukje ten grondslag ligt? ;-)
Milena Tsareva
-25-  Milena Tsareva:
@Theo: Geen dank. Ik vind dat je onterecht aangevallen werd op een mening, die in mijn ogen gerechtvaardigd is. Wat is er mis met de evolutietheorie van Charles Darwin, waarin door natuurlijke selectie alleen de sterkste exemplaren van een soort kunnen overleven en zich voortplanten? Het is eigenlijk niet eens een mening maar meer een natuurlijk gegeven.

@JohnN: "Zij vindt het maar onzin dat er geld zou worden besteed aan een slagboompje, de mentaliteit van de mensheid moet aangepakt worden". Da's een onjuiste en onvolledige interpretatie van mijn reacties, John. Of om met Arnouds woorden te spreken (die je misschien beter verstaat): "dat zie je dan geheel verkeerd". Ik vind het idee om geld uit te geven aan veiligheidsvoorzieningen in principe helemaal geen onzin. Maar er moet niet gladweg voorbijgegaan worden aan menselijk (wan)gedrag en mentaliteit. Die stap moet in deze discussie niet al te gemakzuchtig overgeslagen worden. Daar moet eerst naar gekeken worden, want dáár valt namelijk de eerste winst te behalen. Naast, maar liever nog nà de door mij bedoelde/gewenste verandering in gedrag en mentaliteit door intensieve handhaving van de naleving der verkeersregels door zwakkere verkeersdeelnemers, kan men wat mij betreft doorgeschakeld worden naar stap 2: extra veiligheidsvoorzieningen... voor zover die dan nog nodig zouden zijn.
JohnN
-26-  JohnN:
We hebben het hier al honderd jaar over nonchalance lak aan regels etc. in het (taxi, fiets, scooter)verkeer in de stad gehad. Alsof hieraan "voorbijzien" wordt... kom toch...
Het gaat nu om een voorziening die misschien wel geheel overbodig zou moeten zijn, maar misschien onder de gegeven omstandigheden nuttig en verstandig zou zijn. Schreeuwen dat de halve wereld het verdient om zichzelf uit roeien zou ridicuul zijn als het niet zo'n verdrietige mentaliteit ademt. Volgens Theo's Darwin interpretatie mogen alleen hij en Milena zich vermenigvuldigen. Het spijt me, maar het klinkt me toch vaag bekend in de oren, geen prettig vooruitzicht.
Ik besluit dat ik de verkeerswethouder in overweging geef om een soortgelijke maatregel als bij de Canon-oversteek aan de Parnassusweg te treffen. Beter dan te wachten tot Milena klaar is met haar algehele mentaliteit omvormingsproces in de stad.
Milena Tsareva
-27-  Milena Tsareva:
@JohnN: "Het gaat nu om een voorziening die misschien wel geheel overbodig zou moeten zijn, maar misschien onder de gegeven omstandigheden nuttig en verstandig zou zijn."

Je bent het dus met me eens dat een dergelijke extra voorziening overbodig zou moeten zijn. Dat doet me deugd. Met "onder de gegeven omstandigheden" bedoel je dus eigenlijk : omdat de gemiddelde voetganger/fietser schijt aan alles heeft en doet of z'n neus bloedt, we aan die mentaliteit vooral niets moeten willen veranderen, we ons daar dus maar moeiteloos bij moeten neerleggen en geld moeten gaan uitgeven om deze dwazen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zo ongeveer toch, John?

Ik vind je trouwens vrij hatelijk reageren, John. Wat buiten je straatje komt, maak je belachelijk. Ik doel hier met name op je interpretatie van de Darwintheorie, geprojecteerd op Theo en mij. Tamelijk kortzichtig voor iemand die pretendeert ruimdenkend en vredelievend te zijn en koste wat kost het goede voorbeeld te willen blijven geven.
Arnoud
-28-  Arnoud:
@Milena: Ik weet niet of de uitdrukking 'gütmensch' een gangbare uitdrukking is op populistisch rechtse discussiefora, maar Duits is het in elk geval niet. Het is ook een stompzinnige manier van discussiëren, om je opponent te labelen. Het wordt alleen nog stompzinniger als dat op een knullige manier gebeurt, in een soort quasi-Duits. Terzake: je reactie op mijn airbags-vergelijking toont aan dat in de verste verte geen benul hebt van wat mijn punt nu eigenlijk is. Je blijft maar hameren op je eigen stelling dat er toch zoveel roekeloze en asociale fietsers en voetgangers zijn. Niemand die dat bestrijdt overigens. Maar alleen al het feit dat met deze (verder niet getalsmatig onderbouwde) stelling de andere relevante argumenten door jou terzijde worden geschoven, vervult mij met een diepe treurigheid. Ik heb geen enkel probleem met rechtse standpunten, maar als ze gaan ontaarden in geraaskal krijg ik toch de neiging er niet verder op in te gaan. Want als je zelfs argumenten van onderzoeksinstanties als de voormalige Raad voor de Transportveiligheid terzijde schuift en je eigen mening erdoor blijft drammen is elk debat verder zinloos.

@Suffie: Het heeft niets te maken met het soort overgang, alle overgangen in het verlengde stuk (aangelegd na 2004) hebben volgens mij slagbomen. Ik denk dat het zoals gewoonlijk weer een ordinaire centenkwestie is: te duur om ook de rest voldoende te beveiligen.
Arnoud
-29-  Arnoud:
Laat ik in een afzonderlijke reactie nog even iets zeggen over het asociale gedrag van fietsers, zoals dat door Milena wordt verondersteld. Zoals altijd zijn het de uitzonderingen die de aandacht trekken en dus opvallen. Een fietser die door rood licht rijdt of diagonaal de kruising oversteekt valt op.
Deze discussie heeft al vaker op AC gewoed en daarom ben ik vorig jaar zomer eens gaan kijken bij de fietsersoversteek op de Stadhouderskade tussen het Vondelpark en het Max Euweplein. Ik heb er zo'n tien minuten staan kijken en er was welgeteld 1 fietser die het rode licht negeerde en gewoon overstak. De rest bleef gewoon netjes wachten.

Om het voor Milena nog wat aanschouwelijker te maken: in december 2011 maakte ik bijna 6 minuten lang een opname van de kruising bij het Rijksmuseum.
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..
Daarop zie je heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de fietsers gewoon netjes voor het stoplicht blijft wachten! Waarmee ik niet wil ontkennen dat het verkeersgedrag van fietsers nog verbetering behoeft, maar dat aan de andere kant zonneklaar blijkt dat die stelling van Milena grosso modo dus gewoon (excusez le mot) regelrecht gelul dan wel nattevingerwerk is!
JohnN
-30-  JohnN:
Goed en nadat we zoveel woorden en tegenwoorden hebben besteed aan de randverschijnselen, zullen we dan nu tenslotte toch maar een advies aan wethouder Wiebes afgeven "dat het gezien de gevaarlijke situatie en de reeds voorgevallen nare incidenten aanbeveling verdient om een slagboomvoorziening, zoals op het verlengde tracé bestaat, óók aan te brengen op de Parnassusweg"?
Ik hoop dat meelezende gemeenteraadsleden deze suggestie mee opnemen.
Milena Tsareva
-31-  Milena Tsareva:
@Arnoud: "Maar alleen al het feit dat met deze (verder niet getalsmatig onderbouwde) stelling de andere relevante argumenten door jou terzijde worden geschoven, vervult mij met een diepe treurigheid."

Als je mijn bijdragen wat beter had gelezen, zou je gezien hebben dat ik de andere relevante argumenten niet zonder meer terzijde schuif. Je hoeft dus niet te treuren. Er moet alleen een bepaalde, logische volgorde zijn in wat beschouwd en evt. aangepakt zou moeten worden. Bouwvakkers beginnen daarom bij de bouw van een huis ook niet met het dak, maar met de fundering.
Suffie
-32-  Suffie:
-22- Milena Tsareva:
Kijk, da's een reactie waar ik iets mee kan. Het gaat mij hier even niet om meningen. Die zijn welkom, zelfs al ze rechts zijn. Sterker nog, als je de reacties tot op dit moment doorleest zie je dat die niet eens zo ver uit elkaar liggen. Het schrikbeeld van kinderen die gewikkeld in schokvrije foam op vierwielige fietsjes door gecapitonneerde straten rijden speelt namelijk bij mij ook wel enigszins op. Ik vind echter wel dat een mening iets is dat je onderbouwt en met argumenten kunt verdedigen. Een botte kreet slaken over Darwinisme slaat echter als een tang op een varken. Is ook jammer, want Theo roept verder niet eens hele rare dingen. Als iemand het over natuurlijke selectie heeft, ga ik er ook vanuit dat diegene z'n schouders ophaalt als een familielid wordt platgereden, z'n vaccinaties weigert en z'n zorgpolis niet betaalt.
Suffie
-33-  Suffie:
"Daarop zie je heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de fietsers gewoon netjes voor het stoplicht blijft wachten!"

@Arnoud: misschien kijk ik er met een andere blik naar, maar uit het filmpje kan ik niet opmaken of er wel of niet gewacht wordt voor een rood licht, domweg omdat ik nauwelijks toplichten zie. Wat ik wel zie is dat er met enige regelmaat sprake is van doorrijdend conflicterend verkeer, weinig fietsverlichting en vrijwel geen enkele fietser die z'n hand uitsteekt, waardoor diverse malen auto's voor Jan Lul staan te wachten om rechtsaf te slaan. Kleine dingetjes, maar wel zaken waar mensen zich aan ergeren en waardoor ongelukken gebeuren. Ik wil niet al te diep op het filmpje ingaan, want het is maar zijdelings gelinkt aan het onderwerp, maar op een schaal van Braaf tot Totale Anarchie kun je met deze beelden wel degelijk meerdere kanten uit.
Suffie
-34-  Suffie:
Overigens, als we het toch over het negeren van stoplichten hebben, dat lukt dus niet altijd...:

http://www.at5.nl/artikelen/94196/kind-g..
Arnoud
-35-  Arnoud:
@Suffie: bekijk het nog eens, zou ik zeggen. Aan de overkant staan telkens fietsers voor het stoplicht te wachten. Vanaf rechts komen telkens 'clusters' van fietsers de kruising over, waaruit je mag afleiden dat die op een eerder moment voor het stoplicht hebben staan wachten. Wat het hand uitsteken betreft: daar heb je gelijk in. Die strepen we weg door de auto's die ik door rood heb zien rijden. ;-)
Milena Tsareva
-36-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Prachtig om te zien hoe mensen soms kunnen kronkelen en draaien om hoe dan ook hun gelijk te halen. Psychologie in een notendop. Je hebt door dat Suffie het op hoofdlijnen niet eens is met de strekking van je artikel. Dus probeer je de aandacht nu volledig op een onduidelijk filmpje te focussen, dat er zijdelings bijgehaald is en dat je er bovendien niet zozeer bijhaalt in het kader van beveiliging van verkeerssituaties maar vooral om te proberen mijn beweringen over fietsersgedrag af te zwakken (met de nadruk op proberen). Het doet me aan de ene kant deugd te constateren dat je het fietsersgedrag hiermee bij nader inzien toch voldoende onderwerpgerelateerd vindt om er aandacht aan te besteden, maar aan de andere kant vind ik het nogal bizar dat dit volgens jou zelf "het punt van het artikel zou missen" (zie reactie 13). Ik meende ook gelezen te hebben dat Suffie niet al te diep op het vage en terloops gelinkte filmpje wilde ingaan en toch ga je erover door. Over doordrammen gesproken...
Arnoud
-37-  Arnoud:
@Milena Ik heb het filmpje er even bijgehaald om te laten zien hoe ontzettend je overdrijft waar het fietsersgedrag betreft. En dat Suffie er niet over door wil gaan, betekent nog niet dat ik dat voorbeeld moet volgen. Dat maak ik zelf wel uit. Ik heb ook de steun van Suffie niet nodig om al of niet mijn gelijk te halen.
Ik haak meestal een beetje af wanneer mensen die mij niet kennen mij de psychologisch gaan duiden. Vooral wanneer dat gebeurt door iemand als jij, die selectief lezen tot kunst heeft verheven en alleen maar dingen in het wilde weg roept zonder met bewijzen te komen.
Ik probeer de zaken aan alle kanten te onderbouwen (foto's erbij, video, rapporten van onderzoekers), maar nee, het wordt door Milena allemaal glashard terzijde geschoven, zonder daar onderbouwde feiten tegenover te stellen. Het blijft bij populistische borrelpraat. Ik laat het hier verder bij, want verdere argumentatie is aan jou niet besteed.
Theo
-38-  Theo:
Kort samengevat zodat hopelijk iedereen mij begrijpt;
Als het merendeel zich aan de regels houdt en slechts een enkeling de waarschuwingen negeert, komt die enkeling onder de tram.
Eigen verantwoordelijkheid.
Voor een enkeling hoeft men geen slagboom te plaatsen.

Ik hoop dat mij nu niet weer allerlei gedachten en meningen in de mond worden gelegd.
Alleen wat ik zeg, zeg ik.
Mogelijk verdere extreem-rechtse fantasiën laat ik aan de lezer over.
Milena Tsareva
-39-  Milena Tsareva:
Verbeeld ik het me nu, is er iets mis gegaan bij het plaatsen of is er echt een reactie van me verwijderd? Dat laatste zou wel heel triest zijn. Voordat ik vanmorgen mijn computer uitschakelde, stond hij gewoon op nummertje 38.
Arnoud
-40-  Arnoud:
@Milena: Er worden geen reacties van je verwijderd. Dat zou teveel werk opleveren. ;-)
Maar serieus: er zit een bug in het systeem. Daarom moet je altijd goed controleren of de tekst van de reactie niet alleen is geplaatst, maar ook verdwenen is uit het invoerveld. Als hij daar nog in staat is hij niet werkelijk geplaatst. Helaas komt het vaker voor. Excuus voor het ongemak. Het is raadzaam om vooral bij lange reacties de tekst eerst even te kopiëren voordat je op 'Plaats reactie' klikt, zodat je hem niet kwijt bent als het onverhoopt misgaat.
Milena Tsareva
-41-  Milena Tsareva:
Bedankt voor de uitleg, Arnoud (lol @ "Dat zou teveel werk opleveren"). Er stond toch echt dat mijn reactie opgeslagen was. Daar let ik namelijk altijd wel op, omdat ik ook vaker heb gemerkt dat een reactie aanvankelijk gewoon genummerd en wel in de lijst kan komen te staan, maar later toch weer weg kan zijn. En echt belangrijk was het niet: alles is al wel zo'n beetje gezegd ;-)
Suffie
-42-  Suffie:
Arnoud, misschien moeten we het beoordelen van verkeersgedrag maar gewoon aan de professionals overlaten... ;-)
O. Schmidt
-43-  O. Schmidt:
We weten al lang dat het ombouwen van sneltrein tot volwaardige, kruisingsvrije metro vele ongelukken had kunnen besparen. Een groot deel van de Amsterdamse bevolking vindt dat soort plannen echter "megalomaan" en "te duur", heeft altijd deze ontwikkeling tegengehouden, en is gewoon schuldig aan de vele doden en gewonden die hier de afgelopen decennia zijn gevallen.
JohnN
-44-  JohnN:
@o schmidt - ook hier ontgaat mij de logica in de redenering over oorzaak en gevolg.
Arnoud
-45-  Arnoud:
@O.Schmidt - In dit geval was het altijd de gemeente Amstelveen die het te duur vond.
JohnN
-47-  JohnN:
@Arnoud: Lijkt dat niet nederlandstalige spammer zoekt naar veelgelezen threads. Hopla: in den vuilbak, zeggen onze zuiderburen.
JoepM
-48-  JoepM:
Inmiddels zijn er wat extra strepen op de weg geschilderd, wat alleen maar meer afleid. Zonder slagbomen hier is het wachten op het volgende ongeluk. Van de ene kant komt de tram uit een tunnel, van de andere kant komt hij van achteren, erg onoverzichtelijk. Als fietser versnel je door de helling naar beneden. Ook komt het voor dat fietsers vertrekken terwijl er nog een tram van de andere kant komt. Gewoon een slagboom zou veel duidelijker zijn. Waarom wel bewaakte overgangen bij het gewone spoor en hier niet?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.