Home > > Straatmuzikanten: de gemeente is doof geworden...

Straatmuzikanten: de gemeente is doof geworden...

Zeven dagen per week, van ochtendgloren tot zonsondergang hebben we ‘gejammer’ voor ons raam. Het geluid dringt, ondanks al het andere stadsgeluid van NZ-lijn/Oosterdok bouwwerkzaamheden, trams, verkeer en treinen, diep in ons leven binnen. Klagen helpt niet, omdat de politie niet meer handhaaft, ondanks honderden meldingen van bewoners en ondernemers.

De gemeente startte in 2010 een experiment om straatmuzikanten elektronische versterking te laten gebruiken. Dit veroorzaakte natuurlijk opnieuw overlast voor bewoners en ondernemers. Daarvoor hoef je niet te hebben gestudeerd. En, het bleef niet bij geluidsoverlast.

Voorbijgangers die geen geld geven aan de artiesten worden aan hun kleren getrokken of krijgen een plastic bijl op hun hoofd, schreef De Telegraaf.  
'Het is schering en inslag, ze gedragen zich als debielen', zegt René Wildeman van restaurant De Roode Leeuw en voorzitter van de binnenstedelijke ondernemersvereniging. 'Het zijn ook echte bendes. 's Ochtends worden hele busjes vol hier gedropt en 's avonds worden ze weer opgehaald. Het zijn allemaal Oost-Europeanen. Ik vermoed dat ze per dag een bepaalde opbrengst moeten zien te halen, want het is niet normaal hoe agressief ze zijn tegen voorbijgangers die niet betalen', aldus Wildeman op AT5

Versterking
Het Parool meldt
dat het stadsbestuur heeft besloten om versterkers toch 'op beperkte schaal' toe te staan, maar dan wel 'onder strikte voorwaarden'. Die voorwaarden zijn simpel, maar ook te dwaas voor woorden: er komen venstertijden tot 11 uur ‘s avonds, het geluidsvolume mag niet boven het omgevingslawaai uitkomen en niet hoorbaar zijn buiten een straal van 8 meter rond de plek waar wordt opgetreden (dat is 74 dB), drie geconstateerde overtredingen leiden tot het intrekken van de vergunning en er komen maximaal vergunningen. Het plan van het CDA om straatartiesten eerst auditie te laten doen, wordt overigens ook nog verder onderzocht. De Raadscommissie Algemene Zaken bespreekt de plannen op donderdag 6 december. Ik heb geen idee op basis van welke evaluatie de gemeente deze plannen heeft opgesteld.

Het handhaven van de regels van de vergunningen is voor de politie niet haalbaar en is ook geen prioriteit. Er is simpelweg geen capaciteit om alle artiesten te controleren op het naleven van de regels. Ondanks honderden meldingen van bewoners hier, is de afgelopen 10 jaar geen enkele straatmuzikant opgepakt.

Teken de petitie
De initiatiefnemers van de petitie voor een verbod op versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam Centrum stellen dat in de praktijk de artiesten veel te lang spelen, te vaak en veel te hard en na 11 uur ’s avonds gewoon doorspelen. Zelfs als ze geen versterking gebruiken. Het geluid zou niet boven omgevingsgeluiden uit mogen komen maar is in werkelijkheid vaak ook daar te horen waar je de muzikant niet eens meer kunt zien. En de politie heeft geen apparatuur om het aantal decibellen te meten.

Door het gebrek aan handhaving of consequenties verbonden aan het overtreden van deze regels (zoals het intrekken van de vergunning) hebben de muzikanten vrij spel en blijft de overlast bestaan of neemt zelfs toe. De gemeente trekt zich niets aan van de mening van Amsterdamse ondernemers en bewoners. Doof geworden van het straatgeluid?

Gastvrij
Ik wil ook een gastvrij Amsterdam, met best wat straatmuziek. Maar, ik wil ook een leefbare binnenstad. De gemeente is aan zet om de stad leefbaar te houden door de overlast van straatmuzikanten aan te pakken. Dat doe je niet door versterkte muziek toe te staan. Het is een dom plan. Teken de petitie daarom nog vandaag…


41 reacties op "Straatmuzikanten: de gemeente is doof geworden..."

Suffie
-1-  Suffie:
Als je alleen al in de archieven van AC kijkt, zijn de meningen van de meeste Amsterdammers zó uiteenlopend, dat ik met zomaar kan voorstellen dat de gemeente zoiets heeft van "zoek het maar lekker uit met z'n allen". De discussie over al of niet versterkers toelaten heeft overigens niets te maken met of het allemaal harder moet, maar omdat er steeds meer instrumenten komen die van zichzelf geen geluid maken. Misschien dat dit ook het criterium moet worden: sowieso alleen akoestische instrumenten toelaten...
Arnoud
-2-  Arnoud:
@Suffie: Maar ja, alleen akoestische instrumenten kunnen ook veel herrie maken. Neem het draaiorgel. Een blaasorkestje tikt qua decibellen eveneens lekker aan.
Cezar
-3-  Cezar:
You are very very sick people. The decibel level of the streets (and I have personally measured it) is between 65-70 db. An amplified street musician should have no more than 74 db. So that's 4-9 db more than your actual street noise. Amplified musicians ONLY play in squares: Leidseplein, Rembrandtplein, open space where the sound is dispersed. There are a few people like you guys that need some psychological help. You should learn to deal with society. There are lots of people that love these musicians and a handful that hate them. If you really can't take the noise of a European Capital city centre, then go live in the suburbs. It even says in the tram: leidseplein, entertainment area. Everything bothers you guys, today it's the musicians, tomorrow something else. Get a life and stop ruining other people's lives!
Suffie
-4-  Suffie:
Cezar, 9 dB is THREE TIMES the sound pressure level of your mentioned actual street noise. I'm sorry, but that bothers me! Who are you and where are you coming fromm, judging Amsterdam people in their own town??
Moderator
-5-  Moderator:
@Cezar: bovendien is het op deze site verplicht om in het Nederlands te reageren. Ook zijn beledigende uitlatingen verboden, zoals het mensen uitmaken voor 'very sick people'. Iedereen heeft recht op zijn mening. Trouwens: waar kom je vandaan en hoe zijn dáár de regels voor straatmuzikanten?

@Cezar: comments on this site should be made in Dutch. Offending remarks like 'you are very sick people' are prohibited. Everybody is entitled to his own opinion. By the way: where are you from and what are the rules for street musicians overthere?
JohnN
-6-  JohnN:
Away with amplifiers, I like to say - oftewel versterkte openbare "muziek" is net een grens te ver.
Wat het Leidseplein betreft: Op mooie zomer- en nazomerdagen zitten de mensen daar graag op de terrassen tot diep in de nacht. Veel van die mensen willen nog graag een beetje converseren met elkaar, bijvoorbeeld over de voorstelling die ze zojuist hebben bijgewoond. Dat gaat nog goed met het normale straatgeluid. Alleen als er iemand op het plein door een microfoon staat te brullen wordt dat opeens onmogelijk. Het kweekt ook een opgefokt sfeertje. Het zijn "most people" die niet alles tolereren, en het is slechts "a handful of people" die in een kring om de schreeuwer staan. Die hebben ook geen versterker meer nodig, of zijn ze al doof? Versterkers worden misbruikt om groter bereik voor aantrekken van publiek uit de verdere omgeving.
Theo
-7-  Theo:
Ik vertik het om de reaktie van 'Cezar' te lezen, maar het zal wel weer een aanval zijn op onze tolerantie. Niet dat ik moeite heb met engels, maar zoals gezegd dienen we hier in het Nederlands te reageren. Het zero-tolerance punt is wat mij betreft VER overschreden als Oosteuropeanen ons hier inmiddels de wet komen voorschrijven en onze toeristen molesteren!
Dirk
-8-  Dirk:
Lieve Cezar, nomen est omen.

Je woont hier in de keizersstad, maar je bent niet de baas. Dat het gvb bij het leidseplein een bandje laat horen met " Leidseplein enterteenmunterieja, plies sjek out wiz joer ovietsjipkart" is al erg genoeg. Als het al een enterteenmunterieja is, dan wil dat nog niet zeggen dat we er 24/7 ongevraagd op takkeherrie hoeven te worden getracteerd.

Versterkte muziek en/of opgefokt geschreeuw hoort helemaal niet persé bij een Europese hoofdstad. Dat veel Europese hoofdsteden de afgelopen jaren overspoeld zijn geraakt door herrieschoppende oost-europese en zuideuropese suburbians, doet aan dat feit niets af.

Ik vrees ook dat je ongelijk hebt wat betreft dat handjevol liefhebbers van rust. Er is een grote groep Amsterdammers die het graag wat aangenamer wil en slechts een handvol liefhebbers van takkeherrie. De laatste groep heeft alleen helaas de grootste bek. Dat kan, want zij wonen meestal niet hier. Zij gaan, na het sluiten van hun horecazaak weer terug naar hun rustige woonomgeving in Vinkeveen, Purmerend en Almere.
Libel
-9-  Libel:
Ik denk dat ik wel weet wie die 'Cezar' is. Dit is een gitarist met versterker die al jarenlang de stadspleinen terroriseert. Hij rechtvaardigt zijn te lange, te harde en te frequente optreden door te zeggen dat er slechts een paar 'haters' zijn die als hobby klagen over de overlast die hij veroorzaakt.
Ik weet dat een bewoner - tevergeefs - geprobeerd heeft met deze gitarist te praten.
Hij denkt echter werkelijk dat hij een muzikale god is, en heeft letterlijk (geen grapje!) gezegd dat hij elke dag tenminste 30.000 mensen een onvergetelijke ervaring bezorgt. Nou dat is toch je reinste grootheidswaanzin?! Dat deze man nog niet ontdekt is, een platenlabel heeft en overal ter wereld voor uitverkochte zalen speelt is mij een raadsel! Of verdient hij meer op straat? Als al die 30.000 mensen hem een 0.50 cent geven nou dan ga ik morgen ook op straat mijn geld verdienen!
Ik kan nog veel meer idiote uitspraken van hem citeren maar het gaat mij zelfs te ver - ook al verziekt deze man met zijn muziek de omgeving - hem hier verder zwart te maken. Het is ook niets persoonlijks tegen de muzikanten, maar wel tegen de gemeente die tegen wil en dank vergunningen blijft afgeven voor versterkte straatmuziek en niet toeziet op de naleving van de regels.
Er wordt erkend dat er sinds men vergunningen afgeeft, er heel veel klachten zijn van bewoners, werknemers en ondernemers en in de binnenstad. Er wordt ook erkend dat het niet te handhaven is en dat de straatartiesten met versterker misbruik van deze situatie maken. En toch gaat wil men er mee doorgaan. Er ligt nu een voorstel voor beperkingen, maar ook dit zal gehandhaafd moeten worden. En er is hiervoor geen capaciteit en prioriteit onder handhaving!
Er zijn zo'n 550 handtekeningen opgehaald (on en offline) van niet alleen bewoners maar OOK ondernemers om te stoppen met versterkte muziek! Dus Dirk, ook de horecaondernemers zijn deze takkeherrie zat! Zijn er vaak tegengestelde belangen tussen bewoners en (horeca)ondernemers in de binnenstad, hier zijn ze het roerend over eens. Het is ook heel krom dat horecagelegenheden zich aan allerlei stricte regels moeten houden om geluidshinder voor de omgeving te voorkomen, en dat de artiesten met versterkers een vrijbrief krijgen om overlast te veroorzaken in de openbare ruimte!
Het is ook niet een klein groepje klagers versus een grote groep voorstanders voor versterkte muziek - nee het betreft een hele grote groep mensen die overlast ondervinden waar niets aan wordt gedaan versus een klein groepje 'muzikanten' met versterkers die claimen niet zonder versterker te kunnen optreden en onmisbaar te zijn voor de Amsterdamse straatcultuur. Dat zonder deze versterkers "de gezelligheid die Amsterdam wereldwijd beroemd maakt ernstig geschaad zou worden"!
Dus eigenlijk moeten we deze muzikanten op onze knieën bedanken dat sinds zij versterkers gebruiken de stad ineens zo beregezellig is, want oh oh oh wat was het een dode boel voor 2010!
Maar de gemeente vindt het blijkbaar nog steeds van toegevoegde waarde, en is vooral bang om met vertrutting geassocieerd te worden. Hoe hard wij ook roepen dat de stad ook levendig is met alleen akoestische muziek, het recht op vrijheid van expressie niet wordt aangetast, en als er geen versterkers meer worden toegestaan ook de akoestische muzikanten en terras- en pleinbezoekers niet meer overstemd worden.
Wij zijn niet tegen straatmuziek - alhoewel daar ook wel beleid op zou kunnen worden gemaakt vanwege het gebrek aan kwaliteit en handhaving - wel tegen versterkt VERSTERKTE straatmuziek.
Er zijn steeds meer klachten van akoestische muzikanten, waarom de overlast dan onnodig vergroten door het toestaan van versterkers? Wat is in godsnaam de toegevoegde waarde hiervan? Ze zorgen niet voor meer levendigheid, wel voor méér overlast.
En naar wie zegt dat je dan maar niet in de binnenstad moet gaan wonen daar luister ik niet naar want dit zijn de mensen die inderdaad in Almere wonen en geen benul hebben waar ze het over hebben. Maar dit soort mensen doen vervolgens wel aan 'bonje met de buren' mee omdat ze zo'n last hebben van de buurman...
Laat de muzikanten met versterkers dan lekker in Almere gaan spelen zeg ik dan, eens kijken of ze het dan nog steeds zo leuk vinden. Dan kunnen wij zeggen: 'moet je maar niet in Almere gaan wonen.'
Want als je zonder meer accepteert dat men voor jou dient te bepalen wat en hoeveel overlast jij moet accepteren, waar ligt dan de grens? Uiteraard dien je in de binnenstad rekening te houden met meer overlast, maar als je zelf al 20 jaar met de plezier in de binnenstad woont dan hoef je er toch geen genoegen mee te nemen dat dit woongenot verziekt wordt omdat je omgeving steeds meer in een 24 uurs pretpark verandert? Waarom dan geen openluchtdiscotheken op de pleinen of elk weekend een evenement? Dat is toch ook heel aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen? Hoe ver ga je hierin? Hoeveel kan een mens hebben en hoeveel overlast moet je in de binnenstad voor lief nemen?

Voor ons is de grens bereikt - 3 jaar overlast gehad van deze versterkers, en handhaving heeft niets voor ons kunnen betekenen. Genoeg is genoeg!

Wie ons wil steunen om de versterkers verboden te krijgen, onderteken svp de petitie op:
http://petities.nl/petitie/verbod-verste..
Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen door de link aan te klikken in de email die u vervolgens van petities.nl krijgt. Anders is uw ondertekening niet bevestigd, en telt deze niet mee!
L. D.
-10-  L. D.:
Ik ondersteun deze actie ter harte. Mijn hele straat wordt geterroriseerd door een bende die 7 uur per dag, 7 dagen in de week dezelfde treurmuziek speelt. Het (niet-versterkte) geluid van hun saxofoons en klarinetten dringt dwars door muren en ramen, tot 300 meter afstand. Voor mensen die in mijn straat werken of thuis zijn is het echt een ondraaglijke marteling. Mensen die dit durven te bagatelliseren, weten echt niet wat voor stress continue geluidsoverlast met zich meebrengt en hebben geen recht van spreken.
Ik moedig iedereen - bewoners en ondernemers - aan om vooral bij de gemeente en eventueel politie aan de bel te blijven trekken, ookal lijkt het op korte termijn niets op te leveren. Meldt de overlast bij de gemeente via 14020 of schrijf een brief naar wethouders, stadsdeelvoorzitters, buurtagenten, etc. Wat soms werkt is de muzikanten erop attenderen dat hun tijd voorbij is door even op je horloge te wijzen. Dat weten ze dat ze in de gaten worden gehouden.
Dat de gemeente versterkte straatmuziek toestaat, is echt onbegrijpelijk. Terwijl ze juist vorig jaar een actie zijn gestart om versterkte muziek op boten tegen te gaan! Veel succes met de petitie, ik hoop dat het veel handtekeningen oplevert.
Walther
-11-  Walther:
Wat heeft de gemeente besloten:

Graag informeer ik jullie over de vergadering van de commissie AZ afgelopen donderdag 6 december, waarin de versterkte straatmuziek werd besproken.
Het voorstel lag behoorlijk onder vuur en we kregen veel bijval van de SP, de partij van de dieren, CDA en D66 voor een totaalverbod. Groenlinks wilde dit in principe ook, maar wilde het nog een kans geven als er kon worden gegarandeerd dat de voorgestelde beperkingen worden gehandhaafd.
Echter, PvdA en VVD was heel stellig in dat ze (nog) geen totaalverbod willen, maar konden geen antwoord geven op vragen als ‘ wat is dan de toegevoegde waarde van versterkte straatmuziek, waarom is akoestisch niet voldoende?’ Maar door hun verzet was er geen meerderheid voor een totaalverbod.
De burgemeester ging in op de bezwaren dat ook het voorstel tot beperkingen gehandhaafd zal moeten worden. Hij zei dat het stadsdeel het in eerste instantie geheel wilde verbieden, maar dat dat hem geen goed idee leek. Hij zei dat het stadsdeel vervolgens heeft gezegd, net als de districtsleiding, dat zij de voorgestelde beperkingen kunnen handhaven.
‘Wij gaan het handhaven’ zei hij, en: ‘wij beloven hier iets samen aan de bewoners’. Hij gaf aan over een jaar een evaluatie te willen houden, en als dan gezegd wordt dat de burgemeester, de politie en het stadsdeel dit niet hebben waargemaakt, dan is het over’.
Hoe het handhavingsbeleid t.a.v. versterkte muziek dan zal zijn bleef onduidelijk, de burgemeester noemde iets over dat ‘met de flexibilisering van het toezicht dat ons grotere capaciteit genereert om het stadsdeel in staat te stellen dit goed te doen.’ Maar geen concrete toezeggingen over hoe de handhaving in de praktijk zal zijn.
Een aantal raadsleden sprak hun twijfel uit over de belofte van de burgemeester om te zorgen dat er zal worden gehandhaafd en er dus geen overlast meer zal zijn, en wat dit dan gaat kosten en ten koste van welke prioriteit op het gebied van handhaving dit dan zal gaan. Hier kwam geen duidelijk antwoord op.
Maar zij konden door het gebrek aan meerderheid helaas niets anders dan zich – voorlopig – bij het voorstel van de BM neer te leggen en hem nog een jaar de kans te geven zijn belofte waar te maken.

En wij kunnen ook niets anders, hoewel wij ook geen enkel vertrouwen hebben in dat e.e.a. nu wel gehandhaafd gaat worden en dat de overlast zal stoppen. En wij begrijpen ook niets van de woorden van de BM dat het stadsdeel zou hebben gezegd dat zij het kan handhaven; Jeanine van Pinxteren is in haar brief toch heel stellig dat ze graag zou stoppen met het verlenen van vergunningen voor versterkte straatmuziek, en dat de politie dit ook wil omdat zij ‘feitelijk niets kunnen doen tenzij de openbare orde in het gedrang is, er is immers vergunning verleend’.
Wij hebben ook contact gehad met onze wijkagente en iemand van hoofd handhaving, en beiden hebben gezegd dat er ook in de toekomst niets zal veranderen aan de prioritering van de handhaving van versterkte straatmuziek.
Hoe dan ook, we hebben veel bereikt, want de beperkingen zijn altijd nog beter dan de huidige situatie.
En mocht de overlast blijven bestaan, dan hebben we in ieder geval de toezegging dat er dan volgend jaar alsnog een totaalverbod komt. En daar zullen we ons dan zeker weer hard voor maken.
Theo
-12-  Theo:
Kortgezegd: Glas, plas, was. Hemeltergend.
Achmet Al-Jafaar
-13-  Achmet Al-Jafaar:
@Moderator :verplicht alleen maar in het nederlands (met N ??? ) te reageren? wat over klein beetje arabisch bij voorbeeld,turks,frans,enz,enz,dat is niet toegestaan? Amsterdam is en werldstadt dat hoort niet alleen bij jullie de "nederlaandse sprekende mensen" maar ook van de andere 200 verschilende andere nationaliteiten dat woonen en werken hier in vrede,dah
iederen hebt recht op zijn mening ?echt waar?niet alleen maar de handvol van papagaien(wie gaan over en over hetzelfe belachelijke en ziek minded patetische verhaalen) dat zijn tegen de profesioneele artiesten dat zorgen voor een imago voor de stad&bestuur en goede sfeer op de Amsterdaamse pleinen?
@ alle rasistische en discriminatieve "nederlandse mensen "(dah) hier boven ( verschillende gebruijknamen -hetzelfe persoon Suffie-Libel-Theo,enz) hier komt mijn alochtoonse,niet westerse (ook niet correct nederlands schrijven maar tenminste ik heb en baan en ben geen parasiet van het system Suffie) mening:

jullie allemaal,de handvol van "haters en losers" van goede kwaliteit,super professioneele en hoge technische nivo van straatmuzikanten en entertainers,maken,zelf creeren en verspreiden en zo genoemde (door jullie) probleem waar is helemaal GEEN probleem !
de heele binnenstad is vol 24/7 met "zwerflawaai ", schreuwende trams,vuilnisauto`s (dat by de way makken echt verschikelike lawaai), bouwwerk,scooters,brommers,enz,enz dan de heele boel van troompeten,klarinetten,blasinstrumenten,metal percussion instrumenten,enz,enz dat gaan door de heele dag (zonder enkele tijd limitaties bij voorbeeld) plus de heele weekend door horeca noises,keiharde muziek naar het buiten te horen vanuit de bars en disco`s tot 3.00-4-00 ochtends en jullie klagen en zeijken over paar goed getrainde straatmuzikanten dat makken gebruijk van kleine versterkertjes om de Amsterdaamse pleinen????
alle andere sorten van lavaai accepteeren jullie gewoon als "normaal" en krijgen jullie en kick of iets te doen als doel in het leven te verpesten van muzikanten dat spelen geen trompeet,akkordeon,klarinet,enz,enz? double standard en hypocritische gedrag,lawaai is lawaai
dit sort van instrumenten hebben geen versterker nodig want zijn akoestisch te horen van 2-300 m,dat is echt duidelijk,maar en gitaar hebt tenminste en klein versterkertje nodig hoorbaar te zijn in de moderne stad,de middeleeuwse tijden zijn over!

wat eigenlijk jullie willen is ALLES te verbieden op het gebied van street entertainement,op het eerste de alleen maar en paar van straatmuzikanten dat maken gebruijk van versterkertjes,dan de trompetisten en de akkordeonisten (dat heb je vaak gezegd Sake,paardon,Suffie) en op het einde zelfs de andere straatartiesten ,als de circle shows,enz,enz

in het binnenstad van de groot en gezellige stad van Amsterdam de live versterkte straatmuziek hoort bij samen met alle soorten van entertainement,dit is democratie,Europa 2012 en NIET de Middeleuwse tijden of WW2,Hitler of andere klootzakken dat hebt geprobeerd de vrijheid van expressie van de mensen te nemen zijn gelluckig hier NIET MEER ( jammer voor je Suffie en alle 444 vaandag dat hebben je petitie getekend,jullie kunden perfect sammenwerken met Torquemada, Gestapo, Saddam, Mubarak, Assad, enz als collaborateurs en informateurs )

versterkte straat is voor jullie en probleem?

ga maar effe naar Afganistan,Iran,Irak,Syrie,Palestine,Afrika en overal ergens anders waar billionen van mensen hebben ECHTE PROBLEEMEN en leven in totaale armoede,zonder veiligheid,oorlog situaties,geen hoop en dan ga maar effe in de spiegel kijken wanneer bellen jullie de politie of de gementee en misbruijk maken van de Systeem met jullie belachelijke klachten !

de nederlandse mensen en kultuur staat over de heele werld beroemd voor gastvrijheid,democratie en vrijdheid van expressie,jullie,en handvol van mensen dat probeeren alleen maar dingen te verbieden (hetzelfe wat hebben jullie soort van mensen gedaan in de Middeleeuwse tijden bijvoorbeeld) dat maken elke dag duizenden en tienduizenden mensen blij ,jullie zijn gewoon een schaamte voor de kultuur,maatschapij en democratie!

GEEN VERBOD VERSTERKTE STRAATMUZIEK EN KUNST !

MVG,Achmet !
Phoenix Amsterdam
-14-  Phoenix Amsterdam:
Dag Achmet. Jouw beschrijving dat er al teveel lawaai is in de stad is correct. Voor de rest wens ik jou hetzelfde toe als jij ons wenst. Fijne reis gewenst naar: Afganistan,Iran,Irak,Syrie,Palestine,Afrika
Sake
-15-  Sake:
Carlos, uhh, Ahmed, je bent zelf een suffie, want ik ben het niet. Dit is mijn enige bijdrage aan deze discussie hier.
De versterkte straatmuzikanten hebben hier in Amsterdam de afgelopen 3 jaar bewezen dat ze het niet nodig vinden zich te houden aan de regels die de gemeente gesteld had, terwijl die regels al duidelijk veel te ruim waren. Jullie hebben echt heel veel mensen heel veel overlast gegeven, en ook in je bijdrage hierboven laat je zien dat je daar geen enkel begrip voor hebt, en dat je geen enkel respect hebt voor de mensen die dit zo hebben ervaren. En het is werkelijk walgelijk dat je mensen die daar terecht over klagen vergelijkt met de Gestapo, Saddam en Assad, het laat vooral zien hoe ziek je eigen geest wel niet moet zijn.

Afgelopen maandag was ik om half 10 's avonds bij het Leidseplein waar je collega Eugene Martinez snoeihard speelde, hij was nog te horen bij de ingang van de City-bioskoop... Werkelijk schandalig. En wat jij twee jaar lang op De Dam flikte was nog heel veel erger!

Godzijdank heeft de Stad nu eindelijk ingegrepen, helaas niet door versterkers voor muzikanten als jij te verbieden, maar er komen nu wel heel veel strengere regels. En als jullie zo doorgaan, dan zal dat totale verbod alsnog snel volgen.

Groet, Sake
Borat
-16-  Borat:
Psychische problemen ?
Werkloos om bijstandsuitkering ?
Negativiteit ?
Veel vrije tijd en niets te doen ?
Leven zonder doel ?
Ellende ?
Manic depressive ?
Borderliner ?
Chronische ongelukkigheid ?
Ontevredenheid ?
Jaloezie ?
Hoor je stemmen?
Seksuele problemen,geen sex gehaad behalve met jezelf voor lange tijd ?
Helemaal normaal in het hoofd bewoner,ondernemer of ander belanghebbend ?

JE BENT NIET ALLEEN, aub ons steunen om de versterkers verboden te krijgen, onderteken svp de petitie op: http://petities.nl/petitie/verbod-verste..

Moderator: Achmet/Borat: Reageren onder verschillende namen is niet toegestaan. Dit is ongeoorloofde beïnvloeding van de discussie. Bij een volgende overtreding volgt een ip-ban (=uitsluiting van deze site).
Theo
-17-  Theo:
'Achmet Al-Jafaar', als dat al je echte naam is jongen, zolang jij en jouw soortgenoten denken dat vrijheid betekent dat je andermans leven hier tot een grenzeloze hel mag maken, zal ons geduld op gegeven moment helemaal op zijn. Klaar. Over. Uit.

Wees dankbaar dat jullie met je versterkers nog niet al lang en breed de gracht zijn ingeflikkerd, want dat toont al meer dan genoeg van onze beroemde Amsterdamse verdraagzaamheid.
kat
-18-  kat:
Beste Sake,
Ik heb gemerkt dat Amsterdam een groot probleem met ratten heeft: in de huizen, zwemmen op de grachten, op de straten, enz. .. Ik wist dat het stadhuis een meer modern gebouw had en dat was het niet gemakkelijk te krijgen in, maar je, je eigenlijk in geslaagd om zelfs dat te dringen.
Zou iemand bel een verdelger?
Achmet Al-Jafaar
-19-  Achmet Al-Jafaar:
@ Theo : lekker thuis of bij het kantoortje voel je veilig en stoer ,durf maar effe face to face gewoon en move te makken en dan is Over.Uit .en Klaar.met JE
ik noem je hier en laafard,ik heb absoluut geen respect voor je soort van mensen en voraal voor je,make a move,ik wacht voor je , geef mij en reden
sodomiter op ,warme melk,kleine lul zonder ballen !
Suffie
-20-  Suffie:
Beste Achmet, ik heb in de loop der jaren in Amsterdam in zalen gespeeld, waar jij als straatmuzikant niet eens vóór mag staan, ik moet dan ook een beetje glimlachen over het "superprofessionele en hoge niveau van straatmuzikanten" waar je hier de loftrompet over steekt, alsof we in Amsterdam dagelijkse struikelen over de Chuck Deely's en Bertje Doperwtjes...

Daarnaast, beste Achmet, als ik je beheersing van het Nederlands even buiten beschouwing laat, denk ik niet dat je met je reacties veel draagvlak creëert. Ben je wel eens psychologisch getest?
Achmet Al-Jafaar
-21-  Achmet Al-Jafaar:
@ Suffie : ik ben helemaal niet straatmuzikant en zelf heb niets te doen met muziek te makken ,ik ben kickboxer man en als liefhebber van straat entertainement en straat artiesten ik geef heel simpel en democratisch mijn mening ,deze mensen zo hard verpest door alle soorten van psychotische en geestelijke zieke mensen met niets anders beter te doen in het leven dan klagen en zeiken over niets,deze mensen ,de straatmuzikanten dat maken gebruijk van versterkers zijn ECHTE HELDEN super professioneele spelers,buitengewoon goed ,CHAPEAU !
ik heb geen idee wat hebt je gespeld,wat instrument(en) en waar ,maar op straat zo veel zo genoemde "groot artiesten) staan geen kans mensen aanrakken met zijn skills of geld verdienen..
als je denkt dat je ben personelijk en goede artiest,wat is je artiest naam,staat je ergens op Spotify,Myspace,I-tunes,Youtube,enz?
of ben je waarscheinelijk alleen maar en groote mond en eggo en,in het geval dat je bent muzikant dan ben je niets meer dan en gecomplexeerde conservatorium worm dat durf het niet echt naar buiten te kommen of uit de kast zeg het maar met je muziek ?
komm maar effe naar buiten en probeer tegen of samen met eentje van onze straatmuzikanten te spelen als je denk dat je ben goed,als niet hoe je mond man,je ben zielig,bah,sictir :)
Suffie
-22-  Suffie:
Sorry Achmet, maar ik denk dat ik niet in staat zal zijn om zonder totale lobotomie een gesprek op niveau met je te voeren. Zullen we het hier maar bij laten?
allegriaduo@yahoo.com
-23-  allegriaduo@yahoo.com:
@Suffie : en portie lobotomie voor je kan geregeld woorden,sambal,knoflook saus bij?
Ja is goed :) fijne avond verder Suffie :)
Suffie
-24-  Suffie:
Jongens, wie heeft het kattenluik open laten staan?
Moderator
-25-  Moderator:
@Achmet: Inderdaad, reageren mag alleen in het Nederlands. Want zoals je misschien is opgevallen wonen we in Nederland en is dit een Nederlandse debatsite. Op school leren we Nederlands. Ook op de inburgeringscursus leert men Nederlands. Voor mensen die graag in Nederland willen wonen moet dit dus niet al te moeilijk te begrijpen zijn.
Op internet zijn voldoende fora waar je fijn Frans, Turks, Arabisch, Spaans, Hebreeuws, Chinees of Swahili kunt spreken als je daar behoefte aan hebt. Nederlanders gaan daar ook niet zeuren of ze daar een beetje in het Nederlands mogen communiceren.
Dus schrijf hier Nederlands, doe er ook een beetje je best op (anders ben je niet te volgen) en wees beleefd tegen mensen die er anders over denken dan jij.
JohnN
-26-  JohnN:
Iedereen weet dat ik nogal van mening verschil met Theo en ook met Suffie loop ik niet elke dag samen door 1 deur. Maar de vertegenwoordiging "Versterkte Straatmuzikanten" hier heeft er nu wel voor gezorgd dat ik de gemeente TEN STERKSTE zal adviseren van de 1 jaar gedoogsituatie af te zien. De aanwezigen met ingeschakelde versterkers met ingang van volgende week meteen af te voeren in ME busjes met geblindeerde ruiten naar een verzamel plek buiten de stad. Daar alle apparatuur op een hoop gooien en er een mooi vreugdevuur van te maken. De eigenaren mogen daarna huns weegs gaan - vanuit onze geroemde tolerantie: zonder boete of opsluiting. Dit pardon wordt natuurlijk ingetrokken voor recidivisten.
Zo kunnen we nog een beetje genieten van een niet-opgefokte sfeer in de binnenstad tijdens de feestdagenperiode en kunnen we vriendelijk blijven doen tegen al die goedwillende 200 andere nationaliteiten die zich in de stad bevinden en zich enigszins aanpassen. D.w.z. niet voortdurend als ze hun zin niet krijgen een agressieve vechtlustige houding aannemen.
De minderheid verpest het zo vaak voor de meerderheid, ook hier dus ik zeg: wegwezen!
Theo
-27-  Theo:
Jammer dat voor zovelen de maat pas vol blijkt als de barbaren al door de poort zijn.
Het kost namelijk altijd zoveel bloed, zweet en tranen om ze er weer uit te werken.
Achmet Al-Jafaar
-28-  Achmet Al-Jafaar:
Verwijderd door moderator. Niet inhoudelijk en beledigend. Laatste waarschuwing.
Suffie
-29-  Suffie:
Jongens, wat zeg ik nou! Kattenluik dicht!
Libel
-30-  Libel:
hahaha degene die ons ervan beschuldigt dat wij steeds onder verschillende namen reageren maar dus in feite 1 persoon zijn, valt nu zelf door de mand! Zie hiervoor wat de moderator bij bericht 16 heeft geplaatst:
Moderator: Achmet/Borat: Reageren onder verschillende namen is niet toegestaan. Dit is ongeoorloofde beïnvloeding van de discussie. Bij een volgende overtreding volgt een ip-ban (=uitsluiting van deze site).
Maaruh Achmet/Borat, nog wel bedankt voor het noemen van de petitie voor een verbod op versterkers!
Verder zou ik zeggen: Als je zegt waar je woont dan vragen we de volgens jou fantastische muzikanten om voortaan onder jouw raam te gaan spelen. Probleem opgelost!
Suffie
-31-  Suffie:
Kickboxen maakt meer kapot dan je lief is...
Cezar
-32-  Cezar:
Geachte Libel,
Ik ben geen gitarist, ik ben een zanger, dus alles wat je hebt gezegd daar over het kennen van mij is een leugen. U kunt uw woede op de persoon die je een probleem hebt met, niet ik.


Zoals u allen weet moet dit het annuleren van de muzikanten met versterkers op straat is Sake's persoonlijke strijd. Het begon allemaal afgelopen zomer, toen de andere straatartiesten (circus shows) wilde niet dat de muzikanten op de dam, zodat ze hebt ontmoet Sake, de enige burger die dicht bij de dam die kon dagelijks klagen over de muziek. Na veel drinken samen hebben ze ervan overtuigd dat dit individu om dagelijks klagen via de telefoon van de muzikanten. Nadat ze kreeg de Dam ontdaan van muzikanten, Sake en SuperFrank (een circus performer) begon deze campagne om de versterkte musici van de straat en echt tijd besteed te krijgen in het overtuigen en het krijgen van volgelingen naar de oorzaak.

Sake nooit een probleem met de circusartiesten met versterkers gehad, alleen de muzikanten, vraag jezelf waarom. Ieder van jullie zogenaamde volgelingen spelen deze kerel spel, dus feliciteren met jezelf voor het zijn een goede poppen.

Tot slot: Deze slag was nooit over het krijgen van het lawaai van de straat, het gaat over muzikanten het maken van meer geld dan de circusartiesten. Als jullie allemaal echt zorg over wat er gebeurd, en niet commentaar alleen maar omdat je niets beters te doen hebben, kom in het midden en het onderzoek van de bron van het probleem.
Theo
-33-  Theo:
Is bovenstaand betoog Nederlands? Ik kan er geen chocola van maken. Babelfish maakt meer kapot dan je lief is.
Suffie
-34-  Suffie:
Google translate maakt meer kapot dan je lief is...
Libel
-35-  Libel:
@Cezar,
Sorry maar je bericht is helemaal niet te volgen. Wat ik er alleen uit begrijp is dat je denkt dat 1 persoon, namelijk Sake, probeert de versterkers de stad uit te krijgen.
Hallo, wakeup call!!!!! Het gaat hier om HONDERDEN bewoners, ondernemers en werknemers die zich tegen de versterkers verzetten vanwege de overlast die ze veroorzaken!!!!
Dus hou toch op door te zeggen dat het slechts om 1 of enkele personen gaat, dat doen jullie alleen maar om jullie gedrag/overlast voor jezelf te rechtvaardigen!! Give me a break!
Ik ga verder niet meer met je in discussie, dat heeft geen enkele zin...
Manfred
-36-  Manfred:
Ik heb een Roland Micro Cube versterkertje voor een elektrische gitaar en dat dingetje komt op z'n hardst nauwelijks uit boven converserende passanten terwijl een onversterkte trompet die passanten zo van hun sokken toetert. Met mijn 12-snarige akoestische gitaar speel ik ook harder dan elektrisch met die Cube. En wat moet je met bijvoorbeeld een groepje van drie akoestische muzikanten? Klassiek muzikanten spelen nog wel eens met elkaar, zo ook die Peruaanse panfluiters met trommel en ukelele.

Ik denk dat het verstandiger is gewoon te kijken naar de totale luidheid, het aantal decibel. Het tegenargument hier is dat daar niet op gehandhaafd wordt. Maar waarom denk je dat er dan wel gehandhaafd zal worden op versterkers? De politie zal echt niet actiever worden als er een regeltje veranderd.

Bovendien gaat het je waarschijnlijk niet alleen om die muzikant, je wil iets kunnen doen tegen overlast van omgevingslawaai. Ook van andere geluidsbronnen. In dat geval is het ook handiger je te richten op het aantal decibel en niet op het type geluidsbron.
Theo
-37-  Theo:
Aanhoudende muziek schaadt de zenuwen meer dan een tram die eens in het kwartier voorbij rijdt.
Libel
-38-  Libel:
@ Manfred
Ik ben het met je eens dat sommige akoestische muzikanten ook een hoop volume produceren.
Maar de meeste versterkte straatmuziek is tot honderden meters verder nog te horen; het resoneert via de gevels tot ver in de omliggende straten. En de versterkers komen hiermee niet alleen over converserende passanten uit, maar ook over 'gewoon' lawaai (verkeer, trams e.d.) en zelfs boven de de horeca en uitgaanspubliek! En het is natuurlijk heel krom dat de horeca aan allerlei regels moet voldoen om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen, maar dat versterkers wel tot ver in de omtrek te horen zijn!
Verder een stukje voorgeschiedenis over versterkers: voor 2010 waren deze verboden of in ieder geval niet 'legaal' via een vergunningssysteem. Toen werden er ook wel versterkers gebruikt maar de meeste hielden zich in omdat ze wisten dat het eigenlijk niet mocht en bij overlast konden ze worden weggestuurd. Toen er vanaf 2010 vergunningen voor versterkers werden afgegeven gingen alle remmen lossen bij de artiesten met versterkers, want ze waren immers legaal bezig. De voorwaarden (volume, frequentie en duur van het optreden) van de vergunningen worden sindsdien massaal overtreden en de handhaving staat machteloos omdat de artiesten met hun vergunning zwaaien en de handhaver niets kan doen omdat hij eerst zelf een overtreding moet constateren. En daarvoor moet men permanent of voor langere tijd blijven polsen, iets waarvoor geen capaciteit en prioriteit ligt bij handhaving.
Oftewel: er is alle gelegenheid om de regels te overtreden, en of men nu wel of niet in overtreding is heel lastig vast te stellen. Zelfs zoiets simpels als het aantal dB dat wordt geproduceerd (men heeft geen apparatuur om dit te meten). En als dit zo moeilijk is vast te stellen, laat staan dat hier consequenties aan verbonden zijn!
Als gestopt zou worden met het uitgeven van versterkers, dan is men bij het gebruik van versterkers simpelweg ALTIJD in overtreding, en kan hier veel makkelijker op worden gehandhaafd. Tot nu toe is het ook niet altijd zo dat men niet WIL handhaven, maar niet KAN handhaven omdat men niet kan vaststellen of men in overtreding is. Dus bij een verbod op versterkers zou dit probleem er niet meer zijn. Want men hoeft niet meer langdurig te posten of dB te meten om te controleren of men in overtreding is, zodra een versterker gesignaleerd wordt IS men in overtreding.
En nee wij willen niets doen tegen overlast van andere geluidsbronnen. Trams, verkeer, scooters e.d. horen bij de stad en als je niet tegen deze geluiden kan ja dan vind ik dat je inderdaad niet in de stad moet gaan wonen. En ik ben ook met Theo eens dat permanente muziek heel wat anders is dan een tram die af en toe voorbijkomt. Trams rijden al ik weet niet hoe lang in de stad en versterkers zijn er nog maar een paar jaar, ik vind het absurd om deze met elkaar te vergelijken.
De versterkers worden zelfs gepromoot door de artiesten als zogenaamde afleiding voor stadsgeluiden (dus verkeer, trams, vuilniswagen, scooteralarms), maar dat vind ik werkelijk te zot voor woorden. Als je al last hebt van deze geluiden dan zou het betekenen dat je herrie met herrie gaat bestrijden. Daarnaast maak ik graag zelf de keuze of ik afleiding wil van deze stadsgeluiden. Dat ik zelf kan kiezen of ik muziek aan zet of niet, en niet dat het mij ongevraagd wordt opgedrongen. Dat is geen afleiding, maar dat is overlast en daarom zeer irritant!
Suffie
-39-  Suffie:
Mensen die met een gitaarversterkertje staan zullen altijd roepen om een 'kale' dB meting. De reden is te begrijpen: een electrische gitaar, met name als deze over zo'n klein versterkertje loopt, bestrijkt een zeer smalle frequentieband, precies dat gedeelte dat door het menselijk gehoor als het meest luid wordt ervaren. Een akoestische gitaar bestrijkt een veel bredere band met veel meer hoog en laag. Dat wil zeggen dat als beide bronnen dezelfde geluidsdruk produceren, de versterker in het frequentiegebied waarin de meeste overlast wordt ervaren, het hardste zal klinken.
Walther
-40-  Walther:
Vanaf 2009 werden er vergunningen afgegeven om versterkte muziek op straat te mogen maken. Sindsdien klagen bewoners, werknemers en ondernemers over geluidsoverlast. De versterkte zang en muziek galmde over de pleinen tot ver in de omtrek, en vergunninghouders hielden zich niet aan de toegestane tijdsduur.
Het hele jaar door werd er dagelijks urenlang met veel volume dezelfde liedjes ten gehore gebracht. Zelfs na 23.00 uur ‘s avonds. Tot wanhoop voor diegenen die in de buurt wonen en werken. Juist omdat er vergunningen waren afgegeven was handhaven moeilijk, en een klacht indienen was daarom veelal tevergeefs.
In 2011 verkondigde Jeanine van Pinxteren op AT5 dat zij van de versterkers af wilde. Dit bleek echter niet haar bevoegdheid maar die van de burgemeester. Die wilde versterkers blijven toestaan. In 2012 werd wel de Dam uitgesloten als gebied waar versterkt mocht worden opgetreden, waardoor de overlast op het Leidseplein en het Rembrandtplein enorm toenam.
Eind 2012 deden niet alleen bewoners en ondernemers een dringend verzoek aan de gemeenteraad om een verbod op versterkers in te voeren, maar ook het stadsdeel en politie gaven aan dat zij graag een einde zagen aan de vergunningen voor versterkers.
Desondanks besloot burgemeester van der Laan slechts om beperkende maatregelen in te voeren.
Deze regels werden wederom allemaal overtreden, en ook was er nog steeds onvoldoende capaciteit om efficiënt te handhaven.
Weer deden bewoners en ondernemers hun beklag, maar de overlast hield ook in 2013 aan. Op het Leidseplein klaagden zelfs terrasbezoekers over het volume. Niet vreemd ook, omdat hier vele malen geluidsniveaus van meer dan 80 decibel werden gemeten.
Op 30 januari 2014 besloot de raad, na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid, eindelijk om versterkers niet langer meer toe te staan. Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Dit is een grote opluchting voor iedereen die gestoord raakte van de onnodige geluidsterreur van versterkers, omdat er ook prima alleen akoestisch kan worden opgetreden. Bovendien wordt handhaving bij een
totaalverbod op versterkers vereenvoudigd.
Bron: http://www.oudestadt.nl/info/nieuws/copy..
Want bij het gebruik daarvan is men simpelweg áltijd in
overtreding, zonder dat hierbij discussie ontstaat of men nu
te hard, te lang of te vaak optreedt.
Libel
-41-  Libel:
(EINDELIJK!!!!!):
"Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker"
http://www.metronieuws.nl/regionaal/amst..

Stadsbestuur doet straatmuzikanten met versterkers in de ban. Het moet weer rustig worden op straat. Burgemeester Van der Laan komt met een verbod op straatartiesten met versterkers. Dit moet de reusachtige geluidsoverlast beteugelen. Tot nu mocht er per dag maximaal een half uur versterkt gespeeld worden, maar dit bleek in de praktijk niet te handhaven.

Bijna iedereen kent ze: zangers die met gitaar, versterker en achtergrondmuziek de pleinen en straten overheersen. Sinds 2010 gaf de burgemeester hen vergunningen om te mogen optreden. Door ze te registreren wilde hij de herrie tegengaan. Maar al gauw regende het klachten van bewoners en ondernemers. "Het veroorzaakte veel geluid. Soms wel tot over de tachtig decibel", zegt Robert Domhof namens de Belangenvereniging Leidsebuurt. Volgens hem zijn de bewoners en ondernemers opgelucht. Ze zijn geen zeurpieten. "Mensen die dat zeggen, moeten zelf eens in de Leidsebuurt gaan wonen. Dan piepen ze wel anders. Wij zijn niet tegen straatmuziek, maar die artiesten hielden hun lawaai niet in de klauwen."

Sake Rijpkema woont bij de Dam. "We zijn erg blij dat de burgemeester af wil van de vergunningen voor deze muzikanten", zegt hij. "Het waren telkens dezelfde artiesten die altijd dezelfde songs speelden. Soms wel uren op een dag. En dat gebeurde met een volume dat zelfs met de ramen dicht boven het geluid van je tv uitkwam. Daar werd je al snel knettergek van." De vergunningen maakten het handhaven van de herrie juist lastig. "Muzikanten mochten een half uurtje per dag spelen, maar dat kon je alleen controleren als er een handhaver naast ging staan om dat te constateren. De gemeente en politie hadden er ook onvoldoende tijd en mankracht voor."

Volgens raadsleden is het de hoogste tijd voor een verbod. "Eindelijk!", zegt Laurens Ivens (SP). De raad wilde er al voor de zomer mee stoppen. "Maar de burgemeester wilde eerst optreden en dat bleek dus onmogelijk. Nu hebben we een half jaar aan weggegooide tijd." Duoraadslid Diederik Boomsma (CDA) is tevreden: "Amsterdam is geen permanent muziekfestival. Het is goed dat de klachten van bewoners en ondernemers serieus genomen worden."

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.