Home > > Corporatiesector in Amsterdam ontloopt haar kerntaak

Corporatiesector in Amsterdam ontloopt haar kerntaak

In recente uitlatingen leggen de woordvoerders uit de corporatiesector uit waarom de huren in Amsterdam mogen, nee zelfs moeten stijgen. Zij stellen zich voor als alleszins redelijke partijen die de prijzen in deze steden slechts gematigd laten stijgen, dit in tegenstelling tot de praktijk. Zij geven daar twee redenen voor: de corporaties moeten middeninkomens huisvesten en door de crisis zouden corporaties weinig geld hebben.

Twee zaken vallen op aan deze redenen:

  1. hoewel er meer huur binnenkomt dan de afgelopen jaren (ondanks de crisis), zouden deze huren tóch de reden zijn dat corporaties, in tegenstelling tot het verleden, weinig geld hebben.
  2. de kerntaak van de corporaties is in populaire steden blijkbaar nog slechts het huisvesten van middeninkomens, daar waar het enkel een neventaak dient te zijn.

Elke lezer, ook zonder verstand van de woningmarkt, stelt gelijk vast dat deze redenen voor de huurstijgingen lariekoek zijn.

Dat corporaties weinig geld hebben, daar kan de braaf betalende huurder niets aan doen. Inmiddels hoeft men niemand te vertellen waardoor de tekorten in de cashflow (vermogen is er nog genoeg) zijn ontstaan: amateuristische bedrijfsvoering, (te) risicovolle investeringen, salarissen en bonussen en handelen buiten de kerntaak om. De huren zijn altijd gerelateerd geweest aan de kwaliteit, en voldoende gebleken, en ook aan structureel onderhoud kunnen de corporaties niet teveel geld uitgeven: dat gebeurt namelijk al jaren niet meer.

Ook het claimen van de kerntaak ‘het huisvesten van middeninkomens’ is onzin. De kerntaak van een corporatie is het huisvesten van die Nederlanders die onvoldoende inkomen hebben om op de vrije markt een betaalbare woonruimte te vinden. Me dunkt, een taak waar ieder ander de handen vol aan zou hebben, maar nee, deze wordt inmiddels in Amsterdam aan alle kanten ontkend.
En in plaats van dat men voor de middengroep de huidige eigen woningen in de vrije sector de prijs houdt op of verlaagd tot een fatsoenlijk niveau, moeten sociale woningen dan maar 220 euro of meer extra in de maand opbrengen.

Dit maakt de uitspraken uiterst laakbaar. Een zelf veroorzaakt financieel probleem wordt volledig doorgeschoven naar de Amsterdammer die huurt, en erger, een semi-overheidsinstantie loopt weg voor de enige verantwoordelijkheden die de samenleving haar heeft gegeven. Zij begeeft zich (nog verder) op een markt met name bedoeld voor de particulieren, haar bezit daarbij verkwanselend.
Daarbij voelt de sector zich gesteund door kroegpraat die inmiddels tot wetenschap is verheven: de zittende huurder betaalt te weinig. De gemiddelde (absolute!) maanduitgaven mogen in Amsterdam per m2 voor een huurder dan wel hoger liggen dan gemiddeld voor een huizenbezitter, zo laten de statistieken zien, de zittende huurder is en blijft een uitvreter. Van een ‘sociale’ verhuurder moet je het maar hebben….

Nog veel erger is het beeld dat opgeroepen wordt dat alle ellende van buiten komt: corporaties zouden geen keuze hebben. Gelukkig zijn er kleine corporaties die wel een sociale keuze maken, anders zou je het nog geloven ook. Niets is minder waar: voor de Donnerpunten is juist door de Amsterdamse corporatiesector in Den Haag enorm gelobbyd, en men kon en kan werkelijk niet wachten ze door te voeren.
En daarmee wordt het aantal sociale woningen, naast alle verkoop, kleiner en kleiner, stijgt de woningnood nog veel harder, wordt iedereen gedwongen te blijven zitten waar men zit en komt er een steeds duidelijkere scheiding tussen goede en slechte buurten. En dat in deze tijden.
Wij hopen dat de corporaties straks de investeringen zullen doen om de door hen veroorzaakte ellende in slechte buurten op te lossen, maar zijn bang dat ook dan het onvermogen wordt afgewenteld op de Nederlander die huurt. Tot die tijd moet de corporatiesector zich maar diep, heel diep schamen, en stilletjes hun werkelijke kerntaak gaan uitvoeren.

Michiel Mulder - PvdA Amsterdam
Tamira Combrink - GroenLinks Amsterdam
Remine Alberts - SP Amsterdam
Frans Ligtvoet - Huurdersvereniging Amsterdam


dertien reacties op "Corporatiesector in Amsterdam ontloopt haar kerntaak"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Nou, als de respectieve partijen van de auteurs er ook zo over denken, moet er toch wel wat aan te doen zijn, lijkt me...
JohnN
-2-  JohnN:
Testcase? Wat is de macht van de politiek t.o.v. de opgeblazen corporaties?
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
Dit is toch wel apart. Drie politieke partijen en de huurdersvereniging, allen betrokkenen met grote kennis van zaken bij de woningmarkt in amsterdam, roepen gezamenlijk de corporaties ter verantwoording omtrent het niet vervullen van de eigen kerntaak. De corporaties zouden zich onder meer schuldig maken aan het plegen van karaktermoord op de eigen klanten; anders kan men het als 'parasitair' benoemen van huurders toch werkelijk niet zien. Bovendien beschrijven de auteurs een kwalijke vorm van zelfmoord op termijn door de corporaties zelf, door middel van het zelf afbreken van draagvlak voor de eigen kerntaken. Mochten zij daarin slagen, dan wordt opnieuw een belangrijk stuk erfgoed verkwanseld en mogeijk voorgoed prijsgegeven aan de Markt. Ik ben zeer benieuwd hoe het Amsterdamse College van B&W in de hier beschreven maatschappelijke misstanden gaat ingrijpen om dit dreigende kwaad nog tijdig te keren.
Daniel van der Ree
Wat een populistisch stukje. Ik vraag me af of er nog krachttermen zijn die jullie niet gebruikt hebben.
Suffie
-5-  Suffie:
Nou, Daniel! Kom op met je argumenten!
Pim schaeffer
-6-  Pim schaeffer:
Verbazend dat twee PvdA mensen dit ondertekenen, terwijl onder paars de woningbouwverenigingen zonodig verzelfstandigd moesten worden. Men had dit gedrag kunnen voorspellen. Ik verwacht niet dat het komende kabinet er iets aan gaat doen. Er zijn teveel ex-politici rijk van geworden.
Suffie
-7-  Suffie:
Pim, als je alles achterwege moet laten omdat er een mogelijk 'te voorspellen' scenario aan hangt kun je net zo goed een gat in de grond graven en daar de rest van je leven in doorbrengen. Je heb ook een groep politici die niets doet, maar wel heel hard 'zie je wel' roept als het initiatief van een ander even niet zo lekker uit pakt.
Kregting
-8-  Kregting:
Een vraag die bij mij opkomt is of Amsterdam wel of niet zo een grote huursector wil handhaven. Landelijk is er een tendens om de sociale sector te verkleinen. Daarnaast maken partijen ( huurders en corporaties en Gemeente) afspraken. En er mag verwacht worden dat er aan de afspraken gehouden wordt. Dus geen uitleg naderhand waarom iets niet is gelukt. Vooraf signaleren en te maken keuzes op grond daarvan voorleggen aan de andere partijen.
Een corporatie die zijn taak uitbreidt zoals hier naar de zogenaamde middengroephuisvesting dient dat goed te communiceren en daarbij te garanderen dat gemaakte afspraken gevolgd worden. Ook de belangen van de middengroep huurders moeten goed worden behartigd.
Betaalbaarheid moet bij de corporaties gezien hun maatschappelijke positie en plicht op de eerste plaats te staan. Donnerpunten verhinderen dat voor velen. Het is geen plicht om Donnerpunten toe te passen, net zo goed dat het geen plicht is om geliberaliseerde huurwoningen te bouwen of uit het sociale bestand door te laten schuiven naar de vrije sector.Die woningen horen de investeerders of projectontwikkelaars te bouwen tenslotte. Of we moeten de grens van 34.085 euro verhogen, maar dan ook die huren tot de aftoppingsgrens houden.
Vaak kom ik het argument tegen dat woningen in Delfzijl niet dezelfde prijs kan hebben als die in Amsterdam. Dat verschil is e ral binnen het bestaand systeem. Buiten Amsterdam wordt in procenten minder huur gevraagd voor dezelfde woning, percentages van 60% van de maximaal toegestane huur zijn geen uitzondering. 70% is gemiddeld. Dat zonder Donnerpunten. Vele corporaties redden zich prima waarbij zij zich concentreren op hun primaire taak. Zij richten zich op betaalbaarheid, kijken dan hoeveel geld dat in kas geeft en passen dan hun plan daarop aan.

Tot slot: ik hoop dat men voortaan onderbuikgevoelens gaat onderbouwen met cijfers. Natuurlijk is het goed om elkaar scherp te houden. Maar zoek wel gezamenlijk oplossingen in plaats elkaar te bestrijden en maak goede afspraken binnen de mogelijkheden.
JohnN
-9-  JohnN:
@Kregting: Ik vind het commentaar behoorlijk zinnig en genuanceerd. Er zijn natuurlijk ook positieve ervaringen, het is niet overal totaal uit de hand gelopen. Wat ik alleen mis, is het zelfreinigend vermogen in de besturen van de corporaties. Hoe kan er zoveel "branchevervaging" en uitwassen in inkomens aan de top ontstaan, waardoor er een kwalijke geur hangt over het hele systeem van sociale woningverhuur door monsterorganisaties? Waarom moet bijvoorbeeld een grote Amsterdamse corporatie ook woningen buiten Amsterdam gaan verhuren? De besturen zitten ver op afstand en schijnen nog altijd aardig vrijelijk hun gang te kunnen gaan.
Kregting
-10-  Kregting:
@JohnN Aan het zelfreinigend vermogen in besturen van corporaties wordt gewerkt. Helaas gaat dat soort zaken niet met terugwerkende kracht. Wel zou ik een oproep willen plaatsen aan bestuurders die boven de norm verdienen hun contract in te leveren en een nieuw wel aan de normen voldoende arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dat zou het beste signaal kunnen zijn dat die bestuurders het beste met de sector voor hebben. Huurdersorganisaties kunnen dat agenderen in het overleg met corporaties.
Ivo
-11-  Ivo:
Onder leiding van de PVDA moeten corporaties vanaf 2014 een nieuwe belasting op sociale huurwoningen moeten betalen. Als bijdrage aan de huurtoeslag. Dat kost de sector 800 miljoen euro, oftewel 300 euro per woning per jaar. En de PVDA praat met de VVD nu al over een verdubbeling: 1,6 miljard in 2014. Maar de corporaties moeten tegelijkertijd wel blijven investeren in achterstandswijken (leefbaarheidscijfers zijn niet voor niets gestegen), in verbeteren van de woningen (energielabel sprongen) en nieuwbouw (50% van de totale productie in NL komt van corporaties = werkgelegendheid).
Als verkoopopbrengsten dan ook nog eens tegenvallen en in de corporatiesector reorganisaties en bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, is het haast niet te voorkomen dat huurders een deel van de rekening gepresenteerd krijgen. En net als bij de koopmarkt, voelen zittende bewoners er weinig van, maar wordt het neergelegd bij nieuwe woningzoekenden.

Vanuit politiek Den Haag is dit op gang gebracht en wordt er geen integrale oplossing geboden. Ik vind het jammer dat de lokale politiek deze verbanden niet kan of wil leggen.
Arnoud
-12-  Arnoud:
@Ivo: dank voor deze informatieve toevoeging. Altijd nuttig voor een compleet beeld. Feit blijft natuurlijk wel, dat dit allemaal wat makkelijker uit te leggen en te accepteren is wanneer de bestuurders en de toezichthouders zichzelf eens weten te matigen met betrekking tot die asociaal hoge salarissen. Het dringt maar niet tot die botte koppen door dat dit een belangrijke psychologische factor is die telkens een gezonde discussie in de weg staat. Een woningcorporatie hoort in de beleving van de mensen traditioneel dicht bij de maatschappij te staan. Daar passen geen salarissen van tonnen per jaar bij. Zolang die bestaan, zijn bezuinigen en reorganisaties nooit uit te leggen, laat staan dat je er draagvlak voor creëert.
John van der Pauw
-13-  John van der Pauw:
Ivo: Corporaties zijn niet sober genoeg. Ze maken hogere kosten dan noodzakelijk. Er wordt kennelijk onvoldoende noodzaak gevoeld om de kosten te beheersen. Waar zijn de winsten van het bouwen en verkopen van koopwoningen gebleven? DUWO blijkt zich uit de markt te prijzen door voor sec het beheer van een project vier keer meer te vragen dan een commerciele partij.

Grote corporaties blijken meer kosten per woning te maken dan een kleine. Het lijkt tijd voor een serieuze concurrent in plaats van conculega's met veel begrip.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.