Home > > Problemen bij Aanvullend Openbaar Vervoer

Problemen bij Aanvullend Openbaar Vervoer

Het AOV vervoer in Amsterdam is onlangs overgegaan van Stadsmobiel naar Connexxion.
Stadsmobiel heeft namelijk de aanbesteding verloren, enkel en alleen op het aspect 'social return' (simpel gezegd: werklozen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan helpen, red.).
Omdat Connexxion volgens het CAO maar 75% van het personeel  hoeft over te nemen, kunnen ze 25% goedkopere krachten uit de kaartenbak van het UWV nemen. En daarmee scoren ze dus op het punt van 'social return'.

Stadsmobiel reed het AOV al en had dus al goede en ervaren chauffeurs. Stadsmobiel kon op het punt Social Return niet scoren. Daarop besloot de gemeente om het AOV vervoer in Amsterdam aan Connexxion te gunnen.
Dat Stadsmobiel daardoor vrijwel ophoudt te bestaan en dat goede en ervaren chauffeurs daardoor juist weer in de kaartenbak van het UWV terecht komen maakt de gemeente niets uit.  Zij hebben kunnen aantonen dat ze werklozen aan een baan hebben geholpen!

Ook bij het aparte groepsvervoer voor verstandelijk gehandicapten is een bedenkelijke beslissing genomen.
Dit groepsvervoer van verstandelijk gehandicapten naar bijvoorbeeld sportaccommodaties, speciale zwembaden en avondclubjes werd gereden door een ervaren onderaannemer van Stadsmobiel.
Het zijn ritten met bijvoorbeeld zwaar gehandicapten en autisten die op tijd, volgens de juiste route en zonder andere mensen gereden moeten worden. Autisten moeten regelmaat hebben, want als een taxibus te vroeg of te laat komt of een andere route rijdt, kunnen ze ernstig in paniek raken.

Gehandicapten de dupe
Zwaar gehandicapten kun je niet te lang laten wachten na het zwemmen, want ze hebben verzorging en medicijnen nodig. Bovendien gaat het sporten en zwemmen op afspraak. Kom je te laat dan heb je pech, want dan is een andere groep aan de beurt.

De gemeente heeft nu besloten dit aparte groepsvervoer op te heffen en op één hoop te gooien met het overige AOV vervoer. Dit vervoer wordt voornamelijk gereden door,  jawel u raadt het al, Connexxion. En een beetje door Transvision.

De afgelopen weken ging het al meteen diverse keren fout. Mensen werden na het zwemmen niet opgehaald.
Iemand in een rolstoel moest om half een zwemmen, maar werd pas om half twee gebracht. Hij kon dus meteen terug, alleen wilde de chauffeur hem niet meer meenemen. Pas na een uur kwam er weer een taxibusje opdraven. En Connexxion was, zoals gewoonlijk, onbereikbaar .

Klachtenregen
Maar er waren nog meer gevallen van mensen die niet opgehaald waren. De leiding van deze mensen zit met de handen in het haar, want hun hele programma loopt in het honderd. Het zal dus binnenkort wel klachten regenen van de diverse dagbestedingen en zorginsteliingen aan het adres van de gemeente Amsterdam

Hopelijk komen deze ritten dan weer terug bij de vorige vervoerder die wél weet hoe je met dit soort vervoer moet omgaan en die chauffeurs in dienst heeft die wel weten hoe ze om moeten gaan met deze speciale doelgroep.

Zie ook het item hierover in de videorubriek.


22 reacties op "Problemen bij Aanvullend Openbaar Vervoer"

Suffie
-1-  Suffie:
Even een vraagje: is het bekend hoelang Stadsmobiel er in aanvang over heeft gedaan om de roosters soepel te laten draaien?
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
Goed artikel. Marktwerking in het algemeen en openbare aanbestedingen in het bijzonder worden door de politiek heel positief geprofileerd als het ideale middel om voor hetzelfde of minder geld het marktaanbod in zowel kwantiteit als kwaliteit te kunnen verbeteren. Maar in de praktijk komt het gewoon neer op ordinair bezuinigen waarbij de overheid nooit meer de hand in eigen boezem hoeft te steken, maar makkelijk de winnende marktpartij de schuld (en zelfs forse boetes) kan geven als het niet lekker loopt.

@ Suffie
Dit is nu weer zo'n quasi voor-de-neus-weg vraagje in de zogenaamd cynische modus waar je patent op hebt. Je bent het waarschijnlijk niet eens met het verhaal van Peter Eijking en je wilt Connexxion blijkbaar niet meteen afserveren, maar je draait om de hete brei heen. Schrijf gewoon wat je bedoelt i.p.v. een beetje pseudo-intellectueel te gaan zitten wauwelen. Of zit je soms in de politiek?
JohnN
-3-  JohnN:
Het lijkt dat het een chronisch probleem is, los van de ondernemer die de diensten draait. Niet alleen autisten raken in de war door verstoring van de regelmaat, dat gaat ook op voor een deel bejaarden: n.l. de licht dementerenden die juist geactiveerd moeten worden om hun ziekteproces te vertragen.
Zo'n vijf jaar geleden hoorde ik van mensen die groepsgewijs activiteiten begeleiding deden in die sector dat zij hopeloos in de problemen raakten als deelnemers een uur na afloop nog niet afgehaald werden. Vervolgens niet alleen gelaten konden worden en moest er dus van alles georganiseerd om de mensen onder behoorlijk toezicht te laten wachten.
Bezuinigingsoperaties worden meestal achter een bureau bedacht en dan lijkt het prima te kloppen, maar het gaat natuurlijk om de praktijk (die niet of nauwelijks wordt geconsulteerd).
Suffie
-4-  Suffie:
Milena, de felheid en vastberaden waarmee je denkt mijn reacties te moeten analyseren begint ondertussen dwangmatige vormen aan te nemen. Vooral de termen quasi en pseudo schijnen je dwars te zitten. Neem je je medicijnen wel in?
Arnoud
-5-  Arnoud:
@Milena: Iedereen die binnen onze gestelde regels voor reacties blijft, mag reageren op de manier die hij of zij wenst. Het is dus weinig zinvol om een ander de les te lezen over zijn/haar wijze van reageren. Dat kun je irritant vinden, maar er zullen ook mensen zijn bij wie jij juist irritaties oproept. Ik zou zeggen: reageer dus gewoon inhoudelijk en niet op de persoon.
Milena Tsareva
-6-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
De constatering dat iemand op een forum structureel niet schrijft wat hij denkt of meent, maar doorlopend op een inderdaad vrij irritante manier, nogal wazig en met wijde bogen om zijn "punten" heen wauwelt, lijkt me niet gezien te hoeven worden als 'reageren op de persoon'. Tenzij je richting mij graag op de persoon wilt spelen, maar dat doe je natuurlijk niet...
Suffie
-7-  Suffie:
Milena, even serieus. Wat is er irritant aan een verhelderingsvraag?
(Oei, nu doe ik het weer, een irritante vraag stellen....Is dat pseudo, quasi of semi?)
JohnN
-8-  JohnN:
Arnoud - Milena - Suffie (in alfabetische volgorde die niet bedoelt een persoonlijke voorkeur te zijn): Sommige mensen liggen elkaar gewoon niet. Dat is dan bij de eerste "botsing" al duidelijk. Het is zowel zinloos als vruchteloos elkaar via reacties te veranderen. Laat het er dan toch bij, de zon blijft toch wel schijnen voor ons allemaal (gelukkig!) :-)
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
@ Suffie
Jouw probleem is dat je je werkelijke mening c.q. gedachtengang blijft verstoppen achter vage verhelderingsvragen, suggestieve stellingen of wonderlijk gewauwel. Wat je ook schrijft: je bijdragen hebben vrijwel altijd een dubbele bodem, zodat een normale discussie met jou helaas niet mogelijk is. Je kunt daar heel lacherig over doen (want wat moet je anders), maar op die manier heb je nooit gezegd wat je wel bedoelde en kun je nooit ergens op aangesproken worden. Daarom vroeg ik je ook of je in de politiek zit.

@ Arnoud
Ga je Suffie er nu ook op aanspreken dat hij bewust op de persoon blijft doorzuigen? Of ken je hem daar te goed voor en doe je dat slechts bij mensen die niet tot je kringetje behoren?
Suffie
-10-  Suffie:
Heb ik een probleem?? Dat meen je niet... God!
Suffie
-11-  Suffie:
Wie enige ervaring heeft met groepsvervoer weer hoe enorm ongewikkeld het plannen van geregelde ritten is, bijvoorbeeld bij het vervoer van kinderen in het speciaal onderwijs. Kinderen worden eerst thuis opgehaald, wisselen op een centraal punt van busje en worden vervolgens uitgereden naar hun bestemmingen, een systeem dat zo razend ingewikkeld is dat zelfs de kleinste afwijking tot een infarct kan leiden. Als 'grootverbruiker' (ik heb een kind op het SO) heb ik ervaren dat Connexxion het vervoer in andere regio's prima op orde heeft. Hoe dat komt? Omdat ze daar al enige jaren actief zijn en dus het nodige aan ervaring hebben opgebouwd. Dat een bedrijf bij een nieuwe gunning aanloopproblemen heeft vind ik gezien de complexiteit niet zo gek. Sterker nog, bij iedere start van een schoolseizoen zie je dat het systeem warm moet draaien voordat het goed loopt, niet alleen bij Connexxion, maar ook bij scholen, (gast)ouders, opvangcentra en andere vervoersbedrijven.

Aangezien de schrijver van dit artikel Connexxion voornamelijk aanvalt op planningsfouten lijkt het me volkomen legitiem om te vragen of andere vervoerders, bijvoorbeeld Stadsmobiel, in den beginne nooit last hebben gehad van aanloopproblemen, niet om de fouten van Connexxion goed te praten maar om de motieven voor dit stuk even anders te belichten.

Over de aanbestedingsgekte zijn we het denk ik allemaal eens (dank u, Europa), maar het lijkt me niet aan Connexxion of de gemeente om de gevolgen daarvan op dit moment ter discussie te stellen. Connexxion neemt 75% over, haalt 25% moeilijk plaatsbare werklozen naar binnen en levert een aantal ervaren chauffeurs af die een stuk meer kans hebben op de arbeidsmarkt.

Natuurlijk is het zuur voor de vervoerder die de nieuwe gunning misloopt, maar leg dit vooral bij het systeem neer en niet bij je conculega's. Doe je dat wel, dan is de illustratie met een filmpje van het kaliber "wij zijn lief, zij zijn stout en de wethouder kan niet voetballen" misschien niet zo geschikt om het probleem helder neer te zetten.
JohnN
-12-  JohnN:
Na de uitvoerige toelichting (dank Suffie!) schijnt het mij toe dat de aanbestedingspolitiek en daarmee de wisseling van de gunningen de werknemers vooral in beweging houdt. En dat lijkt me in de vervoerssector toch een positief effect. ;-)
Ik ben geen voorstander van het behandelen van werknemers als roerende en verhandelbare goederen, maar sommige mensen die al tien jaar of langer bij dezelfde baas werken moet je eerst wakker schudden voor ze weer een beetje mobiel worden. Kaf en koren, zoiets.
Milena Tsareva
-13-  Milena Tsareva:
Dat gevoel van "kaf en koren, zoiets" (en dan vooral "kaf") heb ik juist vaak bij de zogenaamd flexibele urensprokkelaars die op uitzendbasis te vaak van baas (moeten) veranderen en overal binnen komen waaien met een air van dat ze wel even komen laten zien hoe het moet. Gek genoeg is dat soort gasten altijd zo weer weg ook.
Suffie
-14-  Suffie:
Beste Milena, om problemen te voorkomen wil ik mijn vraag graag zo helder en transparant mogelijk stellen, vandaar dat het even duurde: Je schetst hier een vrij negatief beeld over flexwerkers/uitzendkrachten binnen het geregeld vervoer. Om te bepalen welk gewicht ik aan deze mening moet geven, zou ik graag van je vernemen of je hier spreekt over eigen ervaring of welke bron je voor deze wetenschap hanteert.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
Gebaseerd op eigen ervaring. Je hoeft overigens geen gewicht aan mijn mening te geven. Het is gewoon mijn mening, die ik geef als reactie op de mening van JohnN, aan wie je gek genoeg niet vraagt of zijn vrij negatieve beeld van mensen met langere dienstverbanden voortkomt uit zijn eigen ervaring of welke bron hij anders voor die wetenschap hanteert.
Suffie
-16-  Suffie:
Milena, daar geeft John's tone of voice geen aanleiding toe.
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
John heeft het over "kaf en koren, zoiets" en schetst -om in jouw bewoordingen te blijven- een vrij negatief beeld over werknemers met langere dienstverbanden binnen het geregeld vervoer. Hij noemt ze met name, de langere dienstverbanden, en specificeert ze zelfs ("tien jaar of langer"). Ik stel daar vanuit mijn eigen ervaring tegenover, daarbij gebruikmakend van dezelfde terminologie (kaf - koren), dat ik juist zo mijn bedenkingen heb bij vooral de tijdelijke krachten in de sector. De 'tones of voice' van John en mij zijn in die twee reacties vergelijkbaar. Van John hoef je geen uitleg: ouwe jongens krentenbrood. Van mij wil je (het liefst met bronvermelding) weten waarom ik dit beeld schets om "te bepalen welk gewicht je aan mijn mening moet geven". Misschien moet jou ook even persoonlijk gevraagd worden op dit forum inhoudelijk en niet op personen (of 'tones of voice') te reageren. Je wordt namelijk behoorlijk vervelend.
Milena Tsareva
-18-  Milena Tsareva:
Vergeten erbij te zetten: reactie 17 is @Suffie, maar dat mag duidelijk zijn.
JohnN
-19-  JohnN:
Beste Milena, ik vermoed dat u heel snel kunt lezen, maar ik vrees ook dat u wel eens te snel leest. Het gevaar is dat u dan SOMS een belangrijk woord overslaat. U springt in mijn reactie over het essentiële woord SOMMIGE heen. Wat u verder over mijn reactie 12 naar voren brengt is daardoor onterecht gebaseerd op uw subjectieve indruk dat ik over het algemeen een vrij lage dunk heb over werknemers met een lang dienstverband. Duidelijk een misvatting dus, die ik graag bij deze wil rechtzetten.
Milena Tsareva
-20-  Milena Tsareva:
@JohnN
Dus ik lees te snel. Deze noodsprong had ik verwacht, eerlijk gezegd van iemand anders. Dan ga ik even meedoen met spijkers op laag water zoeken. U heeft het "kaf"-gevoel SOMS bij SOMMIGE vaste krachten. Handig, maar de kneep zit hem niet in de regelmaat waarmee u ergens "kaf" onder het "koren" tegenkomt, maar het gaat erom dat u deze categorie werknemers MET NAME wenst te noemen, waar u er bewust voor kiest de tijdelijke krachten HELEMAAL NIET te belichten. Daar zullen toch SOMS ook SOMMIGE exemplaren tussen zitten die met de beste wil van de wereld niet tot het "koren" gerekend kunnen worden en daar zelfs nooit toe zullen gaan behoren. Waarom noemt u die dan niet? U schetst derhalve wel degelijk een negatief beeld van de vaste krachten door ze met name te noemen, terwijl u de tijdelijke krachten volledig ongemoeid laat.

U wilt nu hopelijk niet gaan ontkennen dat u over het algemeen dan misschien geen "vrij lage", maar toch tenminste wel een LAGERE dunk heeft van werknemers met een lang dienstverband dan van die met een tijdelijke aanstelling. Anders begrijp ik namelijk niet zo goed met weke intentie u uw reactie van 10 oktober überhaupt geplaatst heeft.
JohnN
-21-  JohnN:
Soms krijg ik een visioen.
Dan zie ik een beeld van lang geleden, Toen ik nog voor een baas werkte.
In het magazijn (waar de baas nooit kwam) hing een bordje:
REGLEMENT:
Artikel 1. De Chef heeft altijd gelijk
Artikel 2. In die gevallen waarin de Chef geen gelijk heeft treedt automatisch Artikel 1 in werking.
Ik was daar snel weg.
Suffie
-22-  Suffie:
Beste Milena, dat je het onderscheid in toonzetting niet kunt maken verbaast mij niet veel. Ik denk ook niet dat enige uitleg van mij daar verandering in brengt, maar met een verontschuldigend gebaar naar de redactie toe vanwege mijn OT-heid (en de belofte het hier in principe verder bij te laten), vind ik het te gemakkelijk om dat dan ook maar niet te doen. John richt zich hier op een algemeen en herkenbaar verschijnsel, namelijk dat mensen die te lang op een plek zitten de neiging hebben zich reactionair, intern gericht en zelfgenoegzaam op te stellen, een verschijnsel dat overigens binnen de sociologie op wetenschappelijk niveau is beschreven en gedocumenteerd (o.a. Irving James). Met de omschrijving "sommige mensen wakker schudden" vind ik dat John zich redelijk neutraal uitlaat, zonder daarmee een complete bevolkings- of beroepsgroep over één kam te scheren, iets wat ik elders in andere reacties met betrekking tot taxichauffeurs, Grieken, ambtenaren en sportschoolbezoekers wel eens een beetje mis. In dat licht zie ik in een opmerking over de "air van zogenaamd flexibele urensprokkelaars", met name als deze betrokken wordt op een relatief kleine beroepsgroep, wel enige aanleiding om daar wat dieper op in te gaan.

Als je een klein beetje meeleest moet het je opvallen dat er bepaald geen "ouwe jongens krentenbrood" band tussen mij en John bestaat en dat ik het vaker niet eens met hem ben dan eens. Feit is wel dat John zich eens stuk minder bedient van laatdunkende en generaliserende platitudes en ook niet mekkert over een persoonsgerichte aanpak als hij eens wat directer aangepakt wordt. Daarom neem ik hem ook serieus en jou al lang niet meer. Mocht je dat vervelend van me vinden dan lijkt me dat een mooi punt voor enige zelfreflectie. Hoewel ik er weinig waarde aan hecht dat jij de enige bent die daarover klaagt, vind ik dat niet. Sterker nog, ik amuseer me kostelijk hier.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.