Home > > Klagen helpt wel degelijk. Helaas...

Klagen helpt wel degelijk. Helaas...

Jasper Karman schreef afgelopen zaterdag in de Republiek Amsterdam in Parool dat klagen wel degelijk zin heeft. Boze buurtbewoners in het centrum weten de plannen voor de aanlegsteiger bij de Noordermarkt te stoppen. De short stay plannen van wethouder Ossel konden terug naar de tekentafel. En, het plan voor een straatmuzikantenpasje lijkt er dan nu toch te komen. Soms komt, zelfs tot complete verrassing van ambtenaren, een plan, zoals de autoluwe binnenstad er juist dankzij de steun van ondernemers en bewoners wel doorheen.

Dit is helaas ook mijn ervaring. Tot twee keer toe heb ik een klacht uiteindelijk moeten indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman Tot twee keer toe werd die klacht gegrond verklaard.

Een jaar geleden mochten bewoners en ondernemers commentaar geven op de ingrijpende plannen voor het Stationsplein en de Rode Loper. Dat werd door meer dan 30 partijen stevig, en met goede argumenten, gedaan.

Echter, op geen enkele suggestie of vraag van bewonersgroepen en ondernemers werd inhoudelijk ingegaan. De ambtenaren namen nog niet eens de moeite om een bijeenkomst over de plannen te organiseren of de pijnpunten in een persoonlijk gesprek uit te leggen. De procedure bleek een grote partijen tijger, of beter nog botte bijl, om de not-in-my-backyard gevoelens van bewoners te bagatelliseren. Intussen worden we afgedaan als lastige burgers...

Het voorlopig ontwerp is ongeschonden vastgesteld. Of, zoals de gemeente meldt: ‘Het traject om tot dit ontwerp te komen hebben wij zo zorgvuldig mogelijk doorlopen, waarin we alle reacties hebben afgewogen’. Zo denk ik er dus helemaal niet over, en met mij vele anderen in de buurt. We zijn helemaal niet serieus genomen.

Toen ik daarover een mail stuurde aan de ambtenaar was de reactie kortaf: ‘Er is geen bezwaar mogelijk tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het voorlopig ontwerp. U kunt wel tegen de tijd dat de uitvoering plaatsvindt, bezwaar maken tegen concrete besluiten zoals een bouwvergunning’. We worden dus met een kluitje het riet ingestuurd.

Voor het Stationseiland en de Prins Hendrikkade wordt op dit moment een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het najaar van 2012 worden de bestemmingsplannen ter inzage voorgelegd en hebben we opnieuw de mogelijkheid om een formele reactie in te dienen. Er reken maar dat we gaan klagen, heel veel klagen, en met alle middelen die ons ten dienste staan; procedures, publiciteit, demonstratie, sociale media, ombudsmannen en zelfs harde politieke chantage. Alleen klagen helpt, leren we.

De trend die Jasper Karman schetst is zorgwekkend. De plannenmakers gaan simpelweg voorbij aan de wensen en belangen van bewoners en ondernemers. Elk boekje over stedelijke planologie start met het belang van die laatste, een enkele procent, die alles kan tegenhouden. Ga serieus om met die belangen bij de start van elk plan.

Ik heb een hekel aan die we-zien-wel-waar-het schip-strandt planologie. Het kost onnodig veel energie en leidt niet tot betere, of snellere, besluitvorming. In de hele wereld groeien steden snel. In de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar stedelijke ontwikkeling. Daar is veel van te leren. Of zou het komen omdat de Amsterdamse ambtenaar zelf meestal geen Amsterdammer isJe moet wonen en werken daar waar je ervaart hoe de stad leeft en ademt. Je moet de stad van dichtbij meemaken samen met zijn bewoners, ondernemers en bezoekers. Ik kan me geen beter leerschool voorstellen.


vijf reacties op "Klagen helpt wel degelijk. Helaas..."

Ronald K
-1-  Ronald K:
Het lijkt mij nogal wiedes dat je geen bezwaar kunt maken tegen een raadsbesluit. De onomkeerbaarheid van een raadsbesluit is een hoeksteen van de gemeentelijke democratie.
JohnN
-2-  JohnN:
Dagelijks gaan er zo'n kleine miljoen mensen over het Stationsplein (of er omheen), een goede gang van zaken lijkt me dat daarmee in de eerste plaats rekening wordt gehouden. De bewoners van de omgeving zijn een minderheid, moeten dus een toontje lager zingen in de beïnvloeding van de raadsbesluiten. Het is even wennen misschien, maar wel algemeen belang.
Suffie
-3-  Suffie:
Hadden we die laatste discussie niet al gehad? Jammer dat je daar weer over begint, het drukt de mogelijkheden voor een goeie discussie over plaatselijke democratie.
Arnoud
-4-  Arnoud:
Wanneer je als overheid inspraak organiseert, is het natuurlijk wel zo democratisch om de uitkomsten daarvan serieus te nemen. Hierover gaat dit artikel. Anders is inspraak een volslagen wassen neus, feitelijk een vorm van repressieve tolerantie.
Het begrip 'algemeen belang' is uiterst rekbaar. Zo vinden sommigen het 'in het algemeen belang' dat er in 1928 Olympische Spelen naar Amsterdam komen. Dit belang is zeker niet 'algemeen', daar wordt zéér verschillend over gedacht. Belanghebbende partijen is er vaak alles aan gelegen om iets tot 'algemeen belang' te verklaren. De Noord-Zuidlijn is eveneens 'in het algemeen belang'. En zie eens wat voor discussie daarover is geweest en welke grote fouten er bij dat project zijn gemaakt. Mogelijk was een bovengrondse (goedkopere) oplossing wel meer 'in het algemeen belang' geweest.
Het is juist 'in het algemeen belang' om óók nadrukkelijk te luisteren naar de inzichten van direct betrokkenen en omwonenden. Dat voorkomt namelijk dikwijls een hoop planologische missers.
JohnN
-5-  JohnN:
Ik heb mijn geloof in "inspraakprocedures" al lang geleden verloren. Heb daar te veel ervaring mee (99% negatief). De bouw van Almere, vanaf de eerste "nederzetting" Almere Haven, vanaf het begin dus meegemaakt. Er lagen duidelijk uitgewerkte structuurplannen (met veel deskundigheid en belastinggeld gemaakt) van de RIJP. Toen Almere eenmaal gemeente werd had men daar geen boodschap meer aan, ging alles van tafel en begon het hele feest met adviezen en plannen maken opnieuw, begeleid met "inspraakprocedures", die nauwelijks effect hadden op de projectmanagers.
Burgerinitiatieven, zijn meestal alleen schijninspraak. Effectiever is lobbyen bij bestuur en raad. Dat is fulltimewerk en dus in handen van beroepslobbyisten. De koekkoek eenzang wordt niet meer gehoord. Kijk naar Den Haag, je breekt je nek over de lobbyisten die deelbelangen vertegenwoordigen. In de gemeenterpolitiek van de grote steden zal het niet anders zijn.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.