Home > > Hersenspoeling

Hersenspoeling

Ik word gehersenspoeld. Mijn geest wordt rijp gemaakt voor een gigantische gemeentelijke bezuinigingsoperatie. Sinds anderhalve week slaat onze dorpskrant het Parool de lezer met de ene crisiskrantenkop na de andere om de oren. Elke Amsterdammer gaat dit voelen, is de boodschap. Het lijkt mij dus verstandig om nu alvast mijn abonnement op het Parool op te zeggen. Ik voorkom hiermee een persoonlijk kastekort en een depressie.

Crisiskrantenkoppen in Het Parool


Er gaan extra veel ontslagen vallen. Vooral bij de stadsdelen worden 1500 beleidsambtenaren wegbezuinigd. Wanneer er straks in uw stadsdeel geen beleid meer wordt gevoerd weet u hoe dat komt. Eerdere plannen repten al van 450 ontslagen. We hebben er dus straks weer krap 2000 werklozen bij.

Ik word altijd wat wantrouwig van die bezuinigingsoperaties. Ik ben allesbehalve een financieel-economisch genie, dus het kost mij grote moeite om te snappen wat er nu eigenlijk bezuinigd wordt. Gedwongen door mijn eigen beperkingen ben ik genoodzaakt de kwestie te vereenvoudigen tot één ontslagen ambtenaar. Je moet het tenslotte zo concreet mogelijk maken. Corrigeert u mij gerust als ik bijna onvermijdelijk de fout in ga.

Kees komt in de WW
Laat ik eens trachten te begrijpen wat er gebeurt als we één ambtenaar ontslaan. Een beleidsambtenaar. Die verdient vast genoeg om meteen een flinke besparing op te leveren. Goed, beleidsambtenaar Kees staat op de keien. Wat nu? Kees krijgt WW. Kees krijgt er nog een hele klus aan om de duur van zijn WW-uitkering te berekenen, maar dit terzijde.
Laten we voor het gemak zeggen dat hij lang genoeg in dienst is geweest om anderhalf jaar WW te krijgen. De WW wordt betaald uit de premies die werkgevers daarvoor in de pot storten. In het geval van Kees is die werkgever de gemeente Amsterdam. Kees gaat er weliswaar éénderde in inkomen op achteruit, maar volgens mij betaalt de gemeente indirect nog steeds mee aan Kees. Toegegeven, het levert op het eerste gezicht wél een besparing op.

Kees komt in de Bijstand
Kees is verplicht te solliciteren, maar komt niet aan de bak. Uiteraard, het is crisis. Ze gaan Kees daarom lekker allerlei trajecten aanbieden om weer aan de slag te komen. Sollicitatietrainingen, omscholing, banenmarkten, u kent ze wel. Kost allemaal klauwen met geld, dus die besparing die tot nu toe was bereikt, is allang weer om zeep geholpen.

Alle trajecten hebben niks uitgehaald, dus Kees komt in de Bijstand. Wie betaalt de Bijstand? De gemeente. Ten opzichte van het oorspronkelijke salaris van Kees lijkt dat een flinke kostenbesparing, maar helaas vergt de uitvoering van de bijstandswet toch weer een heel cohort aan ambtenaren. Waren de kosten daarvan meegerekend?

Kees komt in de goot
Met Kees en zijn gezin gaat het ondertussen steeds slechter. Voordat Kees in de bijstand kwam kon hij zijn hypotheek al niet meer betalen. Noodgedwongen verkocht hij zijn huis. Het is crisis op de huizenmarkt, dus hij blijft met een flinke restschuld zitten. Hij komt in de schuldhulpverlening. Hij krijgt een huurwoning met huurtoeslag. Zijn kinderen krijgen geen gadgets en merkkleding meer en slaan aan het jatten.  Dat moet allemaal weer worden begeleid en rechtgezet in dure projecten en trajecten, om van de politie-inzet nog maar te zwijgen. Toegegeven, dat schept allemaal weer werkgelegenheid, maar die luxe kunnen we nu even niet betalen.

Per saldo was het misschien wel goedkoper geweest om Kees gewoon te laten zitten. Maar dat zal wel weer véél te simpel gedacht zijn...


negentien reacties op "Hersenspoeling"

Jeroen Mirck
Boeiende gedachtengang, Arnoud. In alle eenvoud heb je natuurlijk gewoon hartstikke gelijk, al kun je Kees natuurlijk niet verantwoordelijk houden voor zijn criminele zoontjes. Als ze waren gaan studeren (en vervolgens door de crisis nooit een baan zouden vinden) kost het de samenleving ook handenvol geld, nietwaar?
Waar ik me werkelijk over verbaas is dat je als gemeente in de loop der jaren 1500 mensen te veel kunt aannemen. Als ik een bedrijf met personeel zou hebben, en ik denk dat ik een extra secretaresse nodig heb omdat de huidige te langzaam werkt, dan probeer ik natuurlijk eerst die ene prutser te ontslaan. Lukt dat niet, dan neem ik een tweede, betere aan. Maar geen twee tegelijk, of drie, of vier. Bovendien bedenk ik vooraf of ik ook op termijn wel twee/drie/vier secretaresses nodig zal hebben, ook in mindere tijden. Dat heet vooruitzien. Regeren schijnt ook vooruitzien te zijn. Jammer dat je daar in de praktijk zo verdomd weinig van merkt.
JohnN
-2-  JohnN:
1500 BELEIDSambtenaren in de DEELRADEN. Ik vrees dat de kern van het probleem veel verder terug in de geschiedenis ligt dan nu in actueel financieel BELEID nog te hanteren valt. Het is natuurlijk krankjorem dat zich zo'n meute zogenaamd beleidsmakers, cq. uitvoerders, zich in de comfortable armen van de gemeente heeft kunnen vlijen als uitvreters. Hier is sprake van een personeelaanwasziekte. Dat komt meer voor onder kader dat denkt dat het geld aan de boom groeit en daarom alle ruimte grijpt om zijn eigen clubje zo groot mogelijk te maken: lekker belangrijk. Die mensen hebben natuurlijk veel te weinig te doen dus hun arbeidsethos - als ze dat al hadden - is binnen de kortste keren nulkommanul. Dat WW traject ligt dus erg voor de hand (wie neemt nu zo'n kantjesafloper in dienst?). Het is te gek voor voorden maar er zal toch een begin moeten worden gemaakt: ontslaan dus, te beginnen met de figuren die fantaseerden dat ze zoveel personeel nodig hadden. Het lijkt goddomme de Sovjet Unie wel in de gouden tijden van de apparatsjiks.
Suffie
-3-  Suffie:
Om John even te parafraseren, het is allemaal hun eigen schuld!
Theo
-4-  Theo:
Honderden ambtenaren die hun baan verliezen, ja dat moet kunnen. Want daar zijn we ineens niet solidair mee en die hebben natuurlijk ook geen gezin.
JohnN
-5-  JohnN:
@Theo: We hebben ze al jarenlang te vreten gegeven, is dat dan niet een keer genoeg? Nu nog solidair zijn ook? Er komt eens een eind aan onze goedheid. 1500 deelraad-beleidsambtenaren overcompleet in een stad van amper 850.000 inwoners. De cijfers zeggen al genoeg.
Suffie
-6-  Suffie:
Ik rust mijn kaas....
Theo
-7-  Theo:
Fijn voor JohnN dat hij compleet zelfvoorzienend en zo onmisbaar is voor onze stad, in tegenstelling tot deze 1500 ambtenaren. Maar laat ze het in hun oren knopen: Tot hier rijkt zijn goedheid.
Arnoud
-8-  Arnoud:
JohnN is ongekend meedogenloos in zijn oordeel over de Amsterdamse ambtenaar. Normaal is hij milder naar de medemens. ;-)
Het feit dat er wordt bezuinigd op ambtenaren, betekent natuurlijk nog niet dat ze voorheen niet nodig waren. Politici zijn bijvoorbeeld zelf een meester in het bedenken van allerlei wilde en kostbare plannen, die door de ambtenaren weer uitgewerkt mogen worden. Een week later is dan alles weer van de baan.
Zie bijvoorbeeld de aanbesteding van het openbaar vervoer: daar zit heel wat werk in, nu het kabinet is gevallen mag Amsterdam weer zelf voor z'n OV zorgen. Wij krijgen niet te horen hoeveel belastinggeld met deze exercitie over de balk gesmeten is. Met dank aan mevrouwtje Melanie Schultz van Haegen tot Onbenul.

Zelf zie ik de bezuiniging op de beleidsambtenaren (vooral bij de stadsdelen) als een machtsgreep, vooruitlopend op de opheffing of radicale inkrimping van het stadsdeelbestuur.
Ik ben het voor de verandering eens met Theo eens: mensen in dienst van de overheid hebben ook een gezin. Ontslagen hebben een veel grotere impact op de economie en de samenleving dan wordt gesuggereerd. Om een grote stad fatsoenlijk te runnen heb je nu eenmaal voldoende personeel nodig, vooral als je een veilige en schone stad wilt.
Bert van Elswijk
-9-  Bert van Elswijk:
JohnN, ik neem aan dat je met het verkeerde been van bed bent gekomen of een verse vervelende ervaring met een collega van mij hebt gehad. Anders is je meedogenloze oordeel niet uit te leggen. Natuurlijk, net als op veel plaatsen in het bedrijfsleven, is soms niet altijd even duidelijk welke meerwaarde een beleidsambtenaar voor de stad/ het stadsdeel heeft. Maar dan te gaan spreken in termen van "te vreten geven" vind ik nogal wat. Het drukt een vorm van minachting uit die deze mensen niet verdiend hebben. En JohnN, jij kiest de mensen/politici die deze toestand veroorzaken en in stand houden, misschien ook iets om even over na te denken (over het alternatief, namelijk dat je niet stemt, wil ik niet eens nadenken).
f.bol
-10-  f.bol:
Nou nou, niet zo sexistisch over de minister, meneertje Arnoud.
En ja, Amsterdam heeft veel te veel ambtenaren. Waarom moeten er hier 3 x meer zijn per 1000 inwoners dan in de overige steden?
En ja, mensen uit de collectieve sector ontslaan levert veel geld op. Want niet alleen de WW, maar ook alle premies en het gehele salaris werden toch al door de overheid betaald. Met een beetje geluk kunnen deze mensen in een iets later stadium aan het werk in de private sector waardoor ze belastinggeld opbrengen ipv kosten. Nee, ik ben niet anti overheid of anti ambtenaar, maar wel voor bezuinigen ipv de lasten steeds verder verzwaren ( kan voor 2013 ff niet anders schijnt) Ben het niet geheel eens met JohnN, maar je voor beeld van een (stadsdeel)beleidsmedewerker is dan ook zo'n beetje het allerongelukkigst, want daar zit nu echt bijzonder veel kaf tussen het koren.
Overigens vind ik je hele logica wat ongelukkig, want die impliceert dat je dus maar altijd iedereen moet laten zitten omdat onstlaan duurder zou uitpakken. Net zo'n gekke redenering dat je, wanneer je 9 miljard bespaart, de "economie kapotbezuinigt" , terwijl we een output van 650 miljard hebben en een schuld meer dan 400 miljard. De rente hierover beschadigt de economie meer en minstens zo direct. Zeker als de kredietstatus wordt afgewaardeerd. Kost meteen 5 miljard of zo.
Herbert
-11-  Herbert:
Lekker, weer stadsdelen bashen. Maar denk wat je weggooit. Dat krijg je weer dikke diensten met dichte deuren.
Dat Amsterdam 3 keer zoveel ambtenaren heeft dan ander steden zegt niet zoveel. In Amsterdam doen de stadsdelen de reiniging zelf, sommige steden hebben dat uitbesteed. Ja en dan tellen ze niet meer mee in de formatie. De Stadsregio Rotterdam Rijnmond heeft veel en veel meer ambtenaren dan de Stadsregio Amsterdam. Alleen bij Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond werken al 500 mensen. De SRA heeft maar een handje vol mensen.
Dus er moet gewogen gekeken moeten worden en niet op deze manier.
Arnoud
-12-  Arnoud:
@f.bol: Er is totaal niets seksistisch aan deze opmerking. Als het een meneer zou zijn geweest zou ik precies dezelfde opmerking hebben gemaakt, maar dan met 'meneertje'. Laat onverlet dat deze mevrouw niet heeft uitgeblonken in bestuurlijke kwaliteit.

Wat de logica betreft: ik pleit er niet voor om iedereen maar te laten zitten omdat ontslaan duurder uitpakt. Mijn punt is gewoon dat veel bezuinigingen schijnbezuinigingen zijn, omdat er linksom of rechtsom toch weer uit andere financiële vaatjes moet worden getapt.
Daarnaast is het helemaal niet zo dat Amsterdam 'drie keer zoveel ambtenaren heeft als andere steden'. Als ik met goed herinner was het ongeveer een derde meer dan bijvoorbeeld Rotterdam.
Maar die vergelijkingen gaan mank. Zoals Herbert terecht al opmerkt doet Amsterdam allerlei dingen zelf, die andere steden hebben uitbesteed aan externe partijen. Vooral op het niveau van beleidsambtenaren zal er zoals gewoonlijk veel worden gerommeld met 'externe adviseurs' en interim-managers, stel ik mij zo voor.
Kritisch kijken naar het personeelsbestand in tijden van crisis is noodzakelijk, maar je moet tevens hebben voor menselijk kapitaal en de sociale consequenties van ontslag.
f.bol
-13-  f.bol:
@Arnoud: als een man over een vrouw spreekt, en in één zin het verkleinwoord - tje en Onbenul gebruikt is dat wel degelijk seksistisch, maar goed ik val er niet over hoor.

Leuk argument, dat Amsterdam zoveel ambtenaren heeft omdat het zoveel "zelf doet" . Nu gaat dat bij de vuilophaal aardig, mede doordat de gemeente en zeker de stadsdelen allerlei druk en trucs toepassen om privépartijen zo min mogelijk kans te geven. En je betaalt je in bepaalde stadsdelen helemaal scheel en van de beloofde handhaving bij verkeerd buitenzetten etc. blijft uit. En verder? Een willekeurig greepje: de regie bij de Noordzuidlijn, de regie bij de renovatie Oostlijn, de regie bij zo'n beetje alle verkeerswerken ( met als recentste het tegelijk renoveren en dus (deels) afsluiten van Toronto- en Berlagebrug, hoe verzin je het, en die brug bij het Amstel Hotel is ook nog niet klaar...)
Hoe het met alle musea gaat is genoegzaam bekend. Oh ja alleen bij de Hermitage, geheel privaat uitgevoerd, ging alles goed.
Doet er niet toe, het is heel erg om ontslagen te worden. Maar Amsterdam moet vooral niet te veel "zelf doen" ..... Minder amtbenaren dus.
f.bol
-14-  f.bol:
PS: Inderdaad is het een derde meer amsbtenaren en niet driemaal zoveel. Excuus. Gaat overigens wel om een hoop mensen en ik heb de illusie dat Rotjekonor de dingen wel iets efficiënter regelt.
Theo
-15-  Theo:
'Mevrouwtje' uit de mond van een heterosexuele man is inderdaad sexistisch. Vraag maar aan een willekeurige vrouw uit uw omgeving.
Arnoud
-16-  Arnoud:
@Theo: Ten eerste hebben we het hier niet over een willekeurige vrouw uit mijn omgeving, maar over een publieke figuur die op de hak mag worden genomen. Ten tweede is er ook een subtiel verschil tussen een mondelinge en een schriftelijke uiting op dit punt (de vrijheid van een columnist bijvoorbeeld). Ten derde: is de kwalificatie 'meneertje' dan ook seksistisch?
Volgens Van Dale is seksisme: 'Verschijnsel waarbij personen op grond van hun geslacht een bepaalde rol wordt toebedeeld'. Het is een vorm van discriminatie.
Seksisme is bijvoorbeeld wanneer je vindt dat een vrouw achter het aanrecht hoort of een bepaald beroep niet zou mogen vervullen louter op grond van het feit dat ze een vrouw is. Of dat ze voor hetzelfde werk minder betaald krijgt dan een man.

Amusant vind ik je opmerking dat de opmerking 'uit de mond van een heteroseksuele man' seksistisch zou zijn. Dus uit de mond van een homoseksuele man niet? Hoe weet je trouwens dat ik niet homoseksueel ben? En andere vrouwen, mogen die zoiets wél zeggen? Dat is niet logisch: seksisme is een op zichzelf staand discriminerend feit en kan niet afhankelijk zijn van degene die de opmerking maakt.
JohnN
-17-  JohnN:
beleidsambtenaren werken bij de reinigingsdienst? nu maak ik me toch echt zorgen over het aanstellings"beleid"...
Theo
-18-  Theo:
@Theo: Ik kan er naast zitten, maar volgens mij hebben vrouwen in onze samenleving van oudsher een achterstandpositie. Deze strijd woedt nog, vandaar dat 'meneertje' nog altijd niet dezelfde lading heeft als 'mevrouwtje'. En persoonlijk denk ik dat het daarom inderdaad uitmaakt wie het zegt.
Theo
-19-  Theo:
"@Theo" moest natuurlijk "@Arnoud" zijn... ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.