Home > > De jacht op de ambtenaar

De jacht op de ambtenaar

In het kader van de bezuinigingen is de jacht op de Amsterdamse ambtenaren geopend. Momenteel vliegen ze bij honderden de laan uit en het eind van de ellende is voor hen nog niet in zicht. Weinig burgers zullen de huidige noodzaak tot bezuinigen betwisten, maar of onze bestuurders deze altijd op de meest verantwoorde wijze uitvoeren valt te betwijfelen. Regelmatig dringt het beeld van paniekvoetbal zich op. Daarnaast spelen uiteraard de verschillende inzichten van de politieke partijen een rol.
Zo vindt de één dat er zoveel mogelijk overheidstaken geprivatiseerd en uitbesteed moeten worden, terwijl de ander weer teruggrijpt op de inhuur van blikken externe deskundigen. Enkele jaren geleden werd nog werd geroepen dat al die 'externen' beperkt moesten worden omdat ze ons bakken met geld kostten.

'Vertrouwelijk rapport'...


Hoe het ook zij, de geesten moeten rijp worden gemaakt voor zware ingrepen in het personeelsbestand. Vrijdag kopte het Parool op de voorpagina: 'Ambtenaren kosten stad fortuin'. Dit blijkt volgens de schrijver van het artikel 'Uit een nog vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot, opgesteld in opdracht van het Amsterdamse stadsbestuur, dat in bezit is van deze krant'.

Een vertrouwelijk rapport. In het bezit van de krant. Hier ruik ik meteen al een opzetje. Want bureau Berenschot gaat natuurlijk niet zelf rapporten naar de krant lekken, dat doen politici die belang hebben bij de uitkomsten ervan. En die uitkomsten vertellen ons dat Amsterdam verhoudingsgewijs meer ambtenaren inzet dan andere grote steden en dat ze ons per inwoner ook nog eens veel meer kosten.
Wij als burgers moeten nu allemaal meteen gaan denken: inderdaad, het is nodig om eens flink te wieden in het ambtenarenkorps. Weg met die gasten!

Elke politieke scheet
Dat is het gevaar als je boekhouders en andere cijferfetisjisten naar het probleem laat kijken: alternatieve invalshoeken blijven dikwijls buiten beschouwing. Dat komt niet erg gedegen over. Het zijn bijvoorbeeld juist de politici die met allerlei ad-hoc ideetjes en beslissingen hele horden ambtenaren aan het werk zetten en houden. Want elke politieke scheet moet weer worden onderzocht en voorbereid. Neem het voortdurend gezeur over wél of niet openbaar aanbesteden van allerlei overheidstaken, zoals het openbaar vervoer en het parkeerbeheer.

Schuldhulpverlening
De openbare aanbesteding van het openbaar vervoer is ons weliswaar opgedrongen vanuit Den Haag, maar de hele kwestie kost onze gemeente bakken met geld. Zo te zien geheel voor niets, want de zaak is inmiddels weer van de baan.
Ook het parkeerbeheer moet openbaar worden aanbesteed, vindt de wethouder. Eerst tuigt de gemeente dus in eigen beheer een heel bedrijf (Cition) op. Daarna worden die investeringen in geld en expertise weer klakkeloos over de balk gesmeten omdat andere partijen in de markt het misschien wel 'goedkoper' kunnen. Als de wethouder haar persoonlijke financiën thuis ook zo regelt, schat ik in dat ze inmiddels rijp is voor de schuldhulpverlening.

Het 'openbaar aanbesteden' is de gruwel van deze tijd. Bestaande, goed functionerende structuren worden van de ene dag op de andere om zeep geholpen terwille van het marktdenken. Met als gevolg dat het wiel telkens weer opnieuw moet worden uitgevonden en er weer allerlei ambtenaren nodig zijn om dit alles voor te koken, te begeleiden en te controleren.

Menselijk kapitaal
Het droevige is, dat 'menselijk kapitaal' in dit soort berekeningen naar mijn indruk geheel buiten beschouwing blijft. Met elke ambtenaar die je ontslaat vertrekt er kennis en ervaring. De afgedankte ambtenaren moeten een uitkering krijgen. Ambtenaren die al lang in dienst waren krijgen zelfs een wachtgelduitkering. Of zij moeten worden begeleid naar nieuw werk. Is dat ingecalculeerd?
Het zijn allemaal mensen die ook nog eens moeten zien rond te komen. Kunnen zij straks hun huur of hypotheek nog wel betalen? Moeten zij straks een beroep gaan doen op allerlei sociale voorzieningen, waarvan de financiering inmiddels heel slim al op het bord van de gemeenten is gelegd?
Is dit wel bezuinigen of is het gewoon het schuiven met potjes, het verleggen van de lasten naar andere instanties?

Ook niet onbelangrijk is de vraag: hoeveel kosten al die onderzoeken eigenlijk? Waren deze cijfers niet al lang bekend bij onze eigen ambtenaren van Onderzoek & Statistiek? Of waren die al ontslagen?


acht reacties op "De jacht op de ambtenaar"

Suffie
-1-  Suffie:
D66 stelt voor om 1500 ambtenaren te ontslaan, enkel en alleen vanwege het feit dat het aantal ambtenaren per 1000 inwoners bij ons hoger ligt dan in andere gemeenten. In de artikelen daarover vind ik echter nergens iets terug over verschillen in organisatiestructuur, werkaanbod, uitbestedingen of complexiteit in het werk. Steden als Rotterdam en Amsterdam, met totaal verschillende infrastructuren en karakters, kun je niet cijfermatig vergelijken zonder te kijken naar wat al die ambtenaren nou eigenlijk dóen. Overigens is dit natuurlijk wel snel scoren. Met het achterhaalde cq. opzettelijk gehandhaafde beeld van de luie raamambtenaar in het achterhoofd zal dit geen maatschappelijke onrust opleveren.
JohnN
-2-  JohnN:
Er steken regelmatig politieke stormpjes op over bezems die ergens doorheen moeten. Het probleem hierbij is dat elke schoonmaker weet dat je de trap het best van boven naar beneden kunt vegen, dat veegt echt schoon, maar de politiek begint altijd van onder af aan en stopt meestal halverwege. Zo krijg je die uitdijende waterhoofd bureaucratieën waarin de politici en hen die ambities in die richting hebben zich graag bewegen. Het gaat op voor vele organisaties. Heel mooi voorbeeld was gisteravond te zien in Brandpunt over de politie. Heeft het budget in tien jaar tijd zien verdubbelen en enorm veel meer mensen in dienst. Alleen helaas voornamelijk in bureaufuncties, het oplossingspercentage van misdrijven is er slechts bij gestegen van 18% naar een schamele 22%. Het is immers veel leuker om goed betaald achter een bureau papieren te schuiven dan minder betaald te surveilleren, oproer te blussen en/of sporenonderzoek te doen. Dus iedereen dringen aan dat bureau om te mogen plaatsnemen in een kaderfunctie, en blijkbaar met succes zolang er geld is.
De oplossing ligt voor de hand in ambtenarenland: de bezem door het waterhoofd. En aandacht voor de werkvloer die meestal heel goed weet waar de schoen wringt.
Analogie: Jeugdzorg en kinderbescherming, Gezondheidszorg enz. enz.
Herbert
-3-  Herbert:
Ik ben benieuwd of de stadsregio's ook zijn meegenomen. De Stadsregio Amsterdam bestaat maar uit anderhalve man en een paardenkop, de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond uit minstens 500 mensen.
Herbert
-4-  Herbert:
Nou, Jahn, wat mijn betreft kan er wel wat minder blauw op straat. Twee weken geleden tram ramt veegwagentje. Gevalletje schadeverzekering: 9 (!!) agenten te plekke. En dat zie ik veel vaker. Ongelukje, twee agenten die wat doen en 6 agenten die met de handen in de zakken staan te kijken. En dan klagen ze ook nog over de hoge werkdruk.
En op kantoor, ja daar heb je ze nodig. Computercriminaliteit los je niet op door wat op straat rond te lummelen. Witte boordencrimininaliteit ook niet, nog los aan het gebrek aan kennis.

Dat niet alle misdrijven worden opgelost is ook niet zo'n probleem. De meeste vermogensmisdrijven zijn eigenlijk verzekeringskwestie. Maar de verzekering eist een PV. En als er eens een veelpleger is die 100 feiten bekend, zorgen ze er voor dat 10 van die feiten het bewijs goed rond is en de overige feiten worden in de strafeis meegenomen.
Wil je echter dat elk strafbaar feit vervolgd wordt, dan krijg je toestanden in zoals in Italië waar je makkelijk 8 jaar kan wachten op een veroordeling. Milaan kent 20.000 advocaten, heel Nederland ruim 15.000. En omdat het Italiaanse rechtssysteem verstopt zit gaan echte boeven als Berlusconi vrijuit.
Suffie
-5-  Suffie:
Herbert, acht van de tien gevallen zijn die zes agenten nodig om er voor te zorgen dat die andere twee hun werk kunnen doen zonder te worden lastig gevallen of ondersteboven gereden door nieuwsgierige passanten. Maar als jij er minder wilt, prima hoor. Is jouw wijk erg inbraakgevoelig?
JohnN
-6-  JohnN:
Schimpen op Italië is nogal makkelijk. Zitten met een kleinkrimitraditie in dat land, maar wees gerust in Nederland gaat het dezelfde kant op.
Wat computercriminaliteitsbestrijding betreft vrees ik dat je bij de Nederlandse politie aan het slechtste adres bent. Gooi de computerambtenarij bij de politie er maar het eerst uit. Schoolvoorbeeld van incompetente desorganisatie. Volgens wetenschappers is daarop in de loop der jaren voor vele miljarden verspild, genoeg om onze begrotingstekorten in 1 klap op te lossen.
De wereld heeft terecht geen hoge pet op van de Nederlandse computer criminaliteitsbestrijding. Robert M is ook opgespoord dankzij een tip uit de USA en de beroemdheid van Dick Bruna.
Ik denk dat we beter naar Duitsland kunnen kijken dan naar Italië als we toch vergelijken willen.
Herbert
-7-  Herbert:
@John, het is niet schimpen op Italië, het is de bittere realiteit.
En wat computercrimininaliteit met de "incompetentie desorganisatie" en het verspillen van miljarden ontgaat me even.

@Suffie, nieuwsgierige passanten om 08:00 op het Spui?
Suffie
-8-  Suffie:
Acht van de tien keer....

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.