Home > > De bereikbare binnenstad: ik kan niet wachten

De bereikbare binnenstad: ik kan niet wachten

Damrak - Foto: Arnoud de Jong

De Amsterdamse oude binnenstad is bijzonder vanuit het perspectief bereikbaarheid. Met bijna negentigduizend mensen die er wonen, werken en genieten. Met honderdduizenden forensende werkers en studenten, met vele nationale en internationale bezoekers. Elke dag komen en gaan ze via het Centraal Station. Vaak op verschillende momenten van de dag. Elke ochtend kijk ik geboeid uit over de krioelende massa voor mijn deur.

Dinsdag bespreekt de raadscommissie Openbare Ruimte de nota ‘de bereikbare binnenstad’ van mevrouw Van Pinxteren. Het maken van een plan voor een bereikbare Amsterdamse binnenstad vraagt om een uitgesproken visie, naast een stevige verkeersrekenkundige exercitie. Het moet een visie zijn die past bij een totaalbeeld op een economisch waardevolle duurzame en leefbare binnenstad zoals haar partij Groen Links onlangs presenteerde; ruimte durven delen. Daarvan gaat zelfs mijn liberale hart sneller kloppen. Bereikbaarheid is nooit een doel in zichzelf, maar altijd een middel.

In het Eindbeeld 2025 wordt de wens om de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer optimaal te faciliteren verenigd met een efficiëntere en hoogwaardiger inrichting van straten en pleinen, kortom een mooiere stad. Door het doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk terug te dringen wordt de druk op de ruimte in de binnenstad verminderd.

Als binnenstadbewoner kijk ik uit naar zo’n schone, autoluwe stad. Waar een wandeling naar de winkel niet betekent dat je moet laveren tussen rondrijdende taxi’s, geparkeerde auto's en op de trottoirs geparkeerde fietsen

Ik werk door het hele land. Soms gaat dat met het openbaar vervoer, en een aansluitende Greenwheels, en soms ben ik aangewezen op mijn eigen auto. Als ik terug kom, dan ben ik sneller met tram 26 van de veilige P&R thuis, dan met mijn auto. De files de stad in en het in de buurt zoeken naar een parkeerplaats kosten meer tijd. Van mij hoeft die auto echt niet voor de deur te staan.

Ik geloof in een binnenstad waarin het geweldig wonen is. De nota bereikbare binnenstad biedt een inspirerende visie. Uit mijn eigen liberale hoek zag ik al weer de bekende populistische tweets voorbij komen over 'autotje pesten' en 'economische belang'. Dat slaat elk creatief meedenken over oplossingen voor de bereikbaarheid van die economisch waardevolle duurzame en leefbare binnenstad dood. Dat is een slechte zaak; neem deze nota als uitgangspunt en ga nu eens aan de slag!

Sterke punten van de nota zijn:

  1. De prioriteit voor de voetganger.
  2. Het voorrang geven aan het functionele, voor de stad belangrijke verkeer.
  3. Een robuust openbaar vervoerssysteem.

Om te komen tot een succesvolle invoering zijn nog wel enkele stappen nodig. Bij het verbeteren van bereikbaarheid kunnen in hoofdlijnen drie oplossingsrichtingen worden onderscheiden; de verschillende vervoersconcepten, lokaal overheidsbeleid en harde en zachte technologie. Om tot een goede bereikbaarheid te komen moeten deze drie oplossingsrichtingen worden gecombineerd. Die samenhang moet in de uitwerking van  ‘de bereikbare binnenstad’ centraal staan.

Bij de uitwerking van deze nota zijn er zeker nog aandachtspunten. Er moet een slimme oplossing komen voor de stijgende automobiliteit, ook van binnenstadsbewoners, passend binnen die visie van een autoluwe binnenstad. Ik denk aan veilige transferie met betrouwbaar en snel openbaar vervoer. Ook moet er een sluitende visie op de toeristenbussen komen. 

De plannen in de nota staan nu soms haaks op de huidige uitwerking van de Rode Loper en Stationseiland. Die plannen moeten op elkaar worden afgestemd. 

De voorwaarden voor transferia voor goederen en stedelijke distributie (aan de rand van de stad) moeten nog worden ingevuld. Daarbij is de steun van andere stadsdelen nodig. Er moet meer aandacht komen voor het eigen gemeentelijke vervoer: 10% van de vrachtbewegingen in de binnenstad.

Mijn studenten zouden een stevige 7 krijgen voor zo’n rapport. Er worden veel aspecten genoemd, maar er is meer nodig voor een samenhangende en succesvolle uitvoering. Nu maar hopen dat de raadscommissie daarover ook zo denkt en het bestuur een 'go' geeft voor de uitvoering! Ik kan in elk geval niet wachten...


Een reactie op "De bereikbare binnenstad: ik kan niet wachten"

Walther Ploos van Amstel
-1-  Walther Ploos van Amstel:
De nota was bij plaatsing van het interview nog niet te lezen, maar de hoofdstedelijke VVD schoot gelijk in de asfaltreflex. ‘Stad moet ingrijpen’, ‘idioot plan’ en ‘ordinair autootje pesten’ ronkte het binnen een half uur op Twitter en op de VVD-site. ‘Het stadsdeel wil grote delen van de binnenstad autovrij maken’, aldus het VVD persbericht. De reactie had niets met de inhoud van het plan van doen, maar we kunnen uit de ideologische reflex van de VVD wel concluderen dat kennelijk alles geoorloofd is om de autorijdende medeburger bang te maken! En dus reageert de VVD dogmatisch: zonder oog voor feiten, en zonder in te gaan op de voorgestelde oplossingen. Een dergelijke reactie is niet alleen kortzichtig, maar ook gewoon gelogen....

Groen Links reageert op: http://amsterdam.groenlinks.nl/node/8172..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.