Home > > Short stay beleid terug naar de tekentafel

Short stay beleid terug naar de tekentafel

Foto copyright Jan van Breda

Er is nog geen besluit van de Raadscommissie BWK over de wijziging van het short stay beleid. Dat is verstandig, omdat de plannen van wethouder Freek Ossel niet samenhangend zijn.

Minder regels, en de ondoordachte suggestie om de verblijfstermijn van 7 nachten terug te brengen naar 5 dagen, betekenen in de praktijk het legaliseren van illegale hotelverhuur en belastingontduiking. Maar het plan van de wethouder is om vele andere redenen nog niet af.

Mening van bewoners?
Bij de evaluatie door bureau Regioplan is geen enkele Amsterdamse bewoner gevraagd naar ervaringen met short stay. Dat was toch wel zo zorgvuldig en fatsoenlijk geweest. De wethouder is persoonlijk bekend met de vele klachten over short stay, illegale hotelverhuur, onterechte bed and breakfast locaties.

Regioplan heeft alleen gekeken naar de belangen van de stadsuitbaters. Daarom ligt er nu een eendimensioneel voorstel dat door de Raadscommissie BWK terecht terug is gestuurd naar de tekentafel.

Alternatieven?
De wethouder signaleerde onlangs zelf grote leegstand van kantoren, woningen en ruimte boven winkels in de binnenstad. Het stimuleren van het omzetten van deze leegstand naar voorzieningen voor toeristen en bezoekers is beter dan verplichte inkwartiering bij Amsterdamse burgers.

Amsterdam gaat verder groeien de komende 20 jaar. Er komen 100.000 Amsterdammers bij. Woonruimte is dus hard nodig voor Amsterdammers die er echt toe doen en op lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid en het economische klimaat van de regio. We moeten de schaarse ruimte durven delen; wonen, werken en genieten. Maar, dan moeten er samenhangende plannen zijn over het delen van die ruimte.

De wethouder schermt met de achterstand die Amsterdam heeft bij steden als Barcelona, Rome, New York, Madrid en Parijs. Helaas ontbreken publieke rapporten over die achterstand. Een echte evaluatie vraagt om een wetenschappelijk onderbouwde afweging. Dat is echt wat anders dan wat losse notities na een weekendtripje van ambtenaren.

Wat levert woonruimte op voor de stad en wat levert toeristenruimte op voor de stad? Als bewoner betaal ik lokale belastingen, en met genoegen, en ik besteed een groot deel van mijn inkomen binnen de stadsgrenzen. Omdat ik echt van mijn huis hou, werk ik samen met de andere bewoners van de VVE aan het onderhoud van ons monumentje. En, samen met buurtbewoners komen we op voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dat is duurzame stedelijke ontwikkeling.

Handhaving
Ook zonder verruiming van het short stay beleid is strikte handhaving nu al nodig. Er zijn meer dan 2.000 illegale panden bekend bij de wethouder. Maar, handhaving leidt nu al niet tot daadwerkelijke sancties en de procedures bij de rechter zijn eindeloos en kostbaar. Bovendien levert het de verhuurders gewoon teveel geld op om er niet mee door te gaan. Steeds meer appartementen in de buurt vallen ten prooi aan huisjesmelkers. Intussen zijn de andere appartementen onverkoopbaar geworden door de problemen binnen de VVE.

Niet dat de handhavers niet willen handhaven... integendeel, ze doen juist enorm hun best, maar de regels zijn te ingewikkeld. De Gemeentelijke Ombudsman schrijft: 'Alles overziend ontstaat het beeld van een overheid die niet bij machte is een einde te maken aan een illegale situatie'.

Bovendien zegt de wethouder niet waar hij de handhavers vandaan haalt bij de huidige bezuinigingen. Dat wekt geen vertrouwen. Spierballentaal?

Planschade
De wethouder verandert bestemmingsplannen zonder de planschade voor bewoners in de binnenstad in kaart te brengen. Een appartement in een complex met short stay of hotelverhuur is veel minder waard. Veel burger zullen straks terecht een claim indienen. 

Aanpassing of nieuwe regels?
Wethouder Freek Ossel komt voor de zomer met een nieuw voorstel voor herziening van de short stay regeling. Er is behoefte aan intieme ‘thuishotels’. Is daarvoor dan niet gewoon een compleet nieuwe regelgeving nodig?

VVD-raadslid Daniel van der Ree heeft goede ideeën voor die nieuwe regels met oog voor het bewoonbaar houden van onze binnenstad.

Daniel van de Ree stelt onder meer:

  • Sta short stay niet meer toe in panden waar ook reguliere kopers of huurders wonen.
  • Stel een keurmerk in waaraan bezoekers kunnen zien dat de short stay ondernemer legaal opereert en kwaliteit biedt.
  • Stel duidelijke, handhaafbare en werkbare regels.
  • Zet de handhaving specifiek in op illegale verhuur van sociale huurwoningen, excessen en overlast.

De wethouder heeft beloofd de voorstellen van de VVD te bespreken met de sector. Zou de wethouder zijn voorstel ook niet moeten bespreken met bewoners? Hij had dat natuurlijk meteen moeten doen, maar verzuimde Regioplan hiervoor opdracht te geven. Maar, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Het zou wethouder Freek Ossel sieren als het stadsdeel wel weer gewoon gaat handhaven op illegale short stay en hotelverhuur. Die handhaving staat nu een jaar stil in onze buurt… dat is een slechte zaak.

Foto: copyright Jan van Breda 2012


acht reacties op "Short stay beleid terug naar de tekentafel"

Daniel van der Ree
Beste lezer,
De VVD heeft een alternatief plan voor de herziening van short stay gepresenteerd. Dat is een totaalpakket, bestaande uit zowel deregulering als aanpak overlast. Het is geen keuzemenu. Lees het plan , dat wethouder Ossel nu met de sector gaat bespreken, op: http://www.vvdamsterdam.nl/danielvanderr..
Daniel van der Ree, woordvoerder wonen en grondzaken VVD fractie gemeenteraad Amsterdam
Herbert
-2-  Herbert:
2.000 illegale situaties en niet handhaven. Daar kan ik nu giftig over worden. Hoezo betrouwbare overheid?
HenkvP
-3-  HenkvP:
" Short stay is goed voor de voorzieningen in de stad. Huurders van short stay accommodaties maken meer gebruik van voorzieningen zoals winkels en restaurants. Hotelgasten geven meer geld in hun hotel uit." Ben zeer benieuwd hoe Daniel van der Ree deze aanname kan onderbouwen? Als voorbeeld: de gemiddelde Chinese toerist geeft honderden euro's uit buiten zijn hotel. Cijfers uit Parijs geven zelfs een bedrag van € 5.000,- per dag aan. Bovenstaand citaat is m.i. er dan ook bijgesleept om een leuk verhaal te maken. Daarnaast is toestaan van een shortstay van drie dagen een zwaktebod en een tegemoetkoming aan de praktijk van onder andere zijn oud-collega en dat maakt het voorstel (helaas!) op voorhand verdacht.
Frans
-4-  Frans:
Onverstandig voorstel v.d. VVD en flauwe reacties. Short Stay levert inmiddels bijna aan 4000 mensen werk en/of inkomen. Talloze zzp'ers en middenstanders varen er wel bij. Er zijn maar 132 vergunningen verleend. Als voorstel VVD wordt aangenomen zullen enkele grootinvesteerders en wel bij varen, alle kleine bedrijfjes wordt de das om gedaan en kunnen geen vergunning meer aanvragen. Het enige dat nodig was, is een goed protocol hoe om te gaan met overlast en extra regels omtrent brandveiligheid. Keurmerk is volstrekt onzinnig, het gaat om dure geliberaliseerde appartementen. Als er rotzooi tussenzit maken sites waar mensen kunnen klagen zoals tripadvisors korte metten met malafide appartmenten. Wat een voorstel van de VVD, al die kleine ondernemrs nu de das om te doen vanwege 32 klachten (op honderden tevreden bezoekers en eigenaren). En wat gaat er gebeuren met iedereen die zijn woning te koop heeft aangeboden en gewoon kort mag verhuren? En al die mensen in sociale woningen die gewoon, met een beroep op huisbewaring ook voor 3 dagen hun woning mogen verhuren? Worden hier alleen de eigenaren van geliberaliseerde woningen weer eens gepakt, ditmaal door zowel links danwel rechts Amsterdam?
Marc
-5-  Marc:
Het huidige short stay beleid stuit mij tegen de borst. Achter de voordeur meebepalen wat mensen met hun duur betaalde huizen doen? Nee. Een klassiek voorbeeld van linkse bemoeizucht. Ik kan mij voorstellen dat men wil voorkomen dat sociale huurwoningen door een slimme eigenaar duur worden verhuurd en vervolgens eeuwig vakantie. Dat is een uitwas en dat moet je bestrijden. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat om eigenaren. Ja, je moet ook voorkomen dat louche pandjesbazen schreeuwende Engelse jongeren, bij de buren in het portiek stoppen. Maar ook dat is een uitwas. Eigenaren hebben het recht hun woning naar eigen inzicht te verhuren. Dat men hotels enigszins wil beschermen (ook weer die maakbare samenleving) kan ik nog mee leven. Maar dan is een minimumverblijf van 3 nachten voldoende (onderzoek toont aan dat dit de gemiddelde verblijfsduur in een hotel is). De essentie zou moeten zijn het principe dat de eigenaar bepaalt. De gedachte dat de gemeente een maximale woonbezetting nastreeft en daarom het recht heeft om bewoning te eisen, daar kan ik echt helemaal niks mee. Laat de mensen maar gewoon vrij, en richt je op de uitwassen. Dat is voor iedereen beter.
Arnoud
-6-  Arnoud :
Linkse bemoeizucht? Het aangehaalde voorstel komt van een VVD-er! Ik zou trouwens wel eens uitgelegd willen krijgen wat precies de noodzaak is van shortstay in gewone woonhuizen. Zijn er niet genoeg hotels?
Gert Jan Bakker
-7-  Gert Jan Bakker:
Onszelf meten met Parijs? Ja, dat staat inderdaad in de beleidsstukken, oa ook in de evaluatie van Regioplan. Maar Parijs is al die korte verhuur meer dan zat en is tegenoffensief begonnen:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buit..

Naar schatting worden er op dit moment ongeveer 20 duizend appartementen voor korte periodes onderverhuurd.

In Amsterdam heeft Regioplan nu al meer dan 2000 woningen geteld die shortstay worden verhuurd, tel daar ook nog het illegale Bed & Breakfast-aanbod bij en het wordt duidelijk dat Amsterdamse woningen op grote schaal worden ontrokken, zowel sociale huurwoningen als vrijesector woningen. Lees ook: http://www.wswonen.nl/2012/06/meldpunt/w..
Kees
-8-  Kees:
Zie http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/a.. en http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMST.. . . . . . . .

Wat ik echt niet begrijp dat er nu alwéér een onderzoek moet komen, en ik teksten lees over 'wethouder gaat in gesprek met iedereen' om het probleem helder te krijgen.
Dit speelt al jaaaaren.
En het probleem is allang helder.
Er zijn ook al lang regels, die alleen nooit worden gehandhaafd.

Wat ik ook niet begrijp. Een paar jaar terug is de bestuurlijke boete als nieuw handhavings-middel gemaakt. Hiermee kunnen woning-eigenaren die van hun woning een hotel maken serieus worden aangepakt. Met serieuze boetes van duizenden euro's, die echt zouden helepen, als ze 's een keer werden uitgedeeld.
Maar je hoort daar niks meer over. Helemaal niks. Er wordt gewoon niks mee gedaan. En ook geen journalist die nou eens uitzoekt waarom in hemelsnaam er niks met die bestuurlijke boetes wordt gedaan. Alleen maar braaf weer opschrijven dat de wethouder weer 's in gesprek gaat.

En we gaan het maar weer 's onderzoeken. En met alle partijen praten...... Kan iemand, iemand!, mij eens uitleggen waarom bestuurders zo verschrikkelijk stroperig en sloom met dit probleem omgaan? Het lijkt erop alsof ze het echt niet WILLEN oplossen. Er wordt alleen maar in kringetjes gedraaid, en het wiel steeds weer opnieuw uitgevonden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.