Home > > De Rotzooi van Rutte

De Rotzooi van Rutte

De sloperskeet van Rutte. Foto: Arnoud de Jong.

Laten we vooral niet vergeten voor de toekomst alvast de slogan 'de Rotzooi van Rutte' vast te leggen. Anders krijgen straks weer de verkeerde partijen de schuld van de deplorabele staat waarin het land verkeert, zoals we destijds meemaakten bij de 'puinhopen van Paars'. Veel politici te rechter zijde schrikken nu eenmaal niet terug voor een stukje geschiedvervalsing op z'n tijd.
Zo wordt PvdA-er Kok nog altijd achtervolgd door zijn beruchte kwartje. De werkelijke kwartjesdief was de CDA-er Van Amelsfoort, toen staatssecretaris van financiën.
Ook Joop den Uyl krijg nog regelmatig postuum de schuld van allerlei ellende die achtereenvolgende kabinetten Van Agt en Lubbers op hun geweten hebben.

Laten we voor de toekomst dus goed in het achterhoofd houden wie ons land en onze stad momenteel naar de afgrond helpen: VVD, CDA en PVV.
De regering van Rutte houdt ons voor dat er flink bezuinigd moet worden. Achttien miljard. Dat gaan wij ook als Amsterdammers flink merken.
Ik ben echter niet overtuigd van de noodzaak.

Allereerst zie ik de miljarden bij tientallen richting Griekenland vliegen. Ook Nederland neemt hier blijkbaar met het grootste gemak een aandeel in. Ik zal wel te simpel denken, maar als die bergen euro's  zo makkelijk voor het grijpen liggen, laat die binnenlandse 18 miljard dan ook maar zitten, zou ik zeggen. Peanuts, toch?

Ondertussen wordt in ons Amsterdam een financiële slooppartij gehouden die z'n weerga niet kent. Het werk, de kennis en de ervaring van vele decennia wordt door dit kabinet teniet gedaan. Ons openbaar vervoer wordt straks gereduceerd tot het niveau van vlak na de afschaffing van de paardentram (1916). Cultuur is er straks nog alleen voor de rijken, evenals een huurwoning binnen de ring. De welzijnssector wordt de nek omgedraaid en de stadsdelen worden opgeheven. Dat laatste zullen velen misschien een goede zaak vinden, maar ik voorspel u: daar gaan ze later nog spijt van krijgen.

Wie tijdens de spits in de nu al absurd volgepakte tram of metro stapt, beseft hoe krankzinnig het is om te gaan bezuinigen op ons openbaar vervoer. Er moet juist méér bij! Opheffing van lijnen zou bijzonder schadelijk zijn voor onze Amsterdamse economie. Mensen kunnen straks niet meer op hun werk komen, bedrijven en toeristen zullen Amsterdam gaan mijden vanwege de slechte bereikbaarheid.

Ik ben niet overtuigd van de noodzaak tot bezuinigingen van deze omvang. Kritisch kijken naar de kosten en efficiëncy moet natuurlijk altijd, maar deze draconische 'ombuigingingen' zadelen de volgende generatie op met de schade, de ellende, de armoede, de onveiligheid en de werkloosheid.
Laat onze gemeenteraad maar eens met de portefeuille gaan zwaaien: wij treden collectief af er niet verstandiger, genuanceerder en rechtvaardiger wordt bezuinigd.
Op de barricade met die raadsleden! Anders leven wij tot in lengte van jaren in de Rotzooi van Rutte.


zeventien reacties op "De Rotzooi van Rutte"

f.bol
-1-  f.bol:
Ach ja, het opdienen en het eten van de soep....
Enige kanttekeningen:
-
Die geschiedsvervalsing werkt beide kanten uit: Zo kreeg van Agt-Wiegel het nogal milde "bestek 81", (wel degelijk een correctie van ingezette uitgaven onder Den Uyl, die ik overigens hoog heb zitten) er niet door door linkse en loyalistische tegenstand ( ja de koppenstaarten en perriers van toen hadden nog een ruggegraat), en moets Lubbers vervolgens draconisch bezuinigen. Verder terug: de AOW is niet ontwrpen door Drees maar door een KVP minister.

Om 18 miljard over 4 jaar in een land met een output van meer dan 650 miljard te omschrijven als "draconische slooppartij" is natuurlijk een béétje dik aangezet. Ga eens kijken in andere landen, zou ik zeggen. Of in eigen land: iedere partij, behalve gekken als PVV of SP bezuinigt tenminste 10 miljard.
Dat er wat milde termijn-correcties op het huurbeleid worden verricht is niet zo gek: Van de 100 sociale huurwoningen in de stad worden er 30 bewoond door mensen die daar recht op hebben qua inkomen. Houd die voorraad van 30 % netjes en mooi en doe de rest in de vrije sector/verkoop zou ik zeggen. Moet je eens zien hoe bereikbaar deze woningen op termijn worden.
Bezuinigingen op cultuur zijn niet leuk, maar het is wel een beetje gek dat de doorgaans welgestelde bezoeker van het Concertgebouw meestal minder betaalt voor zijn zwaar gesubsidiëerde kaartje dan de "hardwerkende musicalbezoeker"
Dat het openbaar vervoer kapot gaat geloof ik pas als ik het zie.
Dat iemand ooit spijt krijgt van het opheffen van de stadsdelen als politieke organen lijkt me stug.

En het nieuwste lichtpunt: Komend jaar gaan de lagere inkomens er op vooruit, als enige. Foei Rutte!
Bart
-2-  Bart:
Bezuinigen is niet zo vreselijk, maar wel waarop en voor wie. Daar gaat dit land aan ten onder: We bezuinigen ons suf, vooral op de niet-rijken. want de rijken willen eigenlijk niet weten dat ze rijk zijn, en eigenlijk al helemaal niet dat ze VEEL te rijk zijn, zelfs de belastingdienst doet kwistig mee...
Bezuinigen is helemaal niet zo'n ramp: iedereen boven de 60.000 E bruto gaat gewoon inleveren. Inleveren? JA, INlEVEREN, gewoon 30% meer belasting betalen, van die ton of 2,3 ,4 bruto per jaar.
Is echt niet moeilijk, maar wel een beetje wennen: dat je dan geen 2e BMW meer ken kopen of dat leuke rode pittige bakkie voor je vrouwtje... En tja, dat huissie op Torremolinos moet ook nog maar effe een jaartje wachtte... Och gottegot, dan mot die wietkekerij, weet je nog, Ingrid, maar effe dokken... Wast toch wel mijn doekoe dat ik er in heb gestopt...
Nederland wast witter dan wit!
Herbert
-3-  Herbert:
@ f.bol
Er was eerst een Noodwet Drees die het ouderdomspensioen geregelde. De AOW is later ingevoerd door PvdA-minister Ko Suurhoff.
f.bol
-4-  f.bol:
Klopt. Mea culpa
Milena Tsareva
-5-  Milena Tsareva:
In de regels voor discussie las ik o.a.: "Het plaatsen van reclame- of propaganda-uitingen is niet toegestaan. Ook oproepen om op een bepaalde (politieke) partij te stemmen vallen hieronder." Is het in dit licht dan wel zo netjes dat een auteur bepaalde (rechtse) politieke partijen of stromingen afbrandt en daarmee tussen de regels door andere (linkse) politieke partijen of stromingen gunstiger afschildert? Met andere woorden: mag propaganda (of in dit geval antipropaganda) wel als het door een auteur gedaan wordt?
JohnN
-6-  JohnN:
@Milena:
Het is de context Milena. Het zal wel om de context gaan. Wat weer niet zo verwonderlijk is al het commentaar betreft op een stuk dat kritiek op de daden van het kabinet Rutte als inhoud heeft.
Arnoud
-7-  Arnoud:
Sommige mensen lezen wel érg veel 'tussen de regels door'. Maar gelukkig kunnen we vaststellen dat Milena nu eindelijk de regels voor discussie heeft gelezen. Nu nog opzoeken wat het woord 'propaganda' precies betekent. Dan daalt misschien het besef in dat we bovenstaand stuk gewoon 'een opinie' noemen. Waarmee je het dus wél of niet eens kunt zijn, die je met argumenten kunt bestrijden, zoals f.bol in zijn reactie heel keurig laat zien.
Herbert
-8-  Herbert:
Het is wat je niet veel noemt, maar de ene Euro is de andere niet. Neem nu de bezuinigingen op de culturele sector. Er werd wel moord en brand geschreeuwd om de BTW-verhoging op Cultuur maar iemand die 160 euro kan betalen voor Lowlands kan ook wel 176 euro betalen. Dan maar wat minder drank en drugs. En dat is vooral de consumptiekant. Veel erger zijn de bezuinigingen op de orkesten en gezelschappen. Dat is infrastructuur die je niet meer terugkrijgt. Veel amateurgezelschappen hebben nu een dirigent die zijn hoofdbaan uitoefent bij een professioneel orkest. Valt dat orkest weg, dan wordt het amateurgezelschap berooft van zijn dirigent. Veel uitvoerenden geven ook een paar uur les in de week op muziekscholen. Ook die vallen dan weg.

Neem nu een rancune bezuiniging op de WWIK, hoe die werkt zie je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/WWIK opbrengst aan de ene kant 31 miljoen euro. Maar aan de andere kant gaat het meer aan Bijstand kosten. Een prachtige regeling die wat mij betreft voor andere beroepen zou moeten worden opgesteld worden wordt dus de nek omgedraaid. Vanwege de rancune van 26 fascisten in de Tweede Kamer.
Theo
-9-  Theo:
Veel boegeroep voor de buhne maar nu de feiten:

De crisis hebben we aan de corrupte EU te danken. En daar hij met de zinsnede 'puinhopen van paars' toch wordt geciteerd; Ook daar had de heer Fortuyn ons al voor gewaarschuwd.

Dankzij het kabinet Rutte krijgen de lage inkomens het beter en moeten de salonsocialisten inleveren. Zoals f. bol al zei; foei, Rutte.

Kortom: Wat mij betreft mag het zelfs nog wel een tandje harder! :)
Arnoud
-10-  Arnoud:
Door f.bol en Theo wordt wel triomfantelijk gesproken over de 'lage inkomens' die erop vooruit zouden gaan dankzij het kabinet Rutte, maar dat is mijns inziens toch wat te kort door de bocht. Het is natuurlijk verleidelijk om alleen dit puntje eruit te pikken om hiermee het kabinetsbeleid te vergoelijken, maar ik denk dat het in de praktijk heel erg tegenvalt voor die 'lage inkomens'.
In de eerste plaats gaat het zo te zien niet over alle lage inkomens. Het onderzoek is gedaan door een bedrijf voor salarisadministratie, Salar. De uitkomsten zijn gebaseerd op nettolonen van werknemers.
Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering zijn waarschijnlijk niet meegenomen in het onderzoek.
Ten tweede zegt een iets hoger netto bedrag op het loonstrookje totaal niets over de impact van de bezuinigingen. Wat de overheid 'geeft' met de ene hand, neemt zij met de andere hand in veelvoud weer terug.
Dus jammer maar helaas, het één heeft weinig met het ander te maken.
Herbert
-11-  Herbert:
@Arnoud,

Van degenen die een uitkering hebben, weten we precies de effecten. Die bedragen kennen we namelijk Uitkeringen worden ook niet verwerkt door salarisverwerkers.
Wat we van werknemers niet weten of ze nog een periodiek of een trede er bijkrijgen, dat kan alleen een salarisverwerker zijn. Ook in tijden dat de lonen op de nullijn zijn gezet zie je toch dat er een stijging van de lonen is. Dat komt door periodieken, promoties en verandering van baan.

Maar met betrekking tot Solar heb ik wel een paar kanttekeningen: het lijkt dat ze vooral kleinere bedrijven als klant hebben en ze geven niet aan hoeveel mensen het betreft.

Salarisverwerkers als Raet en ADP zijn elk goed voor een paar miljoen mensen en die geven een veel reeëler beeld.

Wat Salar doet is koffiedikkijken. Dat geven ze ook toe:" Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen."
f.bol
-12-  f.bol:
Dat het kabinet Rutte niet de kampioen van de lage inkomens is, neem ik direkt aan. Mijn laatste opmerking diende ter illustratie dat het beleidsverschil niet zo enorm groot is, maar dat er bij "rechtse" kabinetten wel véél eerder moord en brand wordt geschreeuwd over "asociale" maatregelen. Illustratief vind ik altijd de voedselbanken: die waren onder Balkenende met de VVD vrijwel dagelijks nieuws en onder Balkenende met de PvdA ineens niet meer. Terwijl ze er gewoon nog waren.
Verder zijn er een aantal zaken die nu eenmaal niet anders kunnen:
Bij het bezuinigen op overheidsbudget tref je uiteraard vaker mensen die het niet heel breed hebben. Dat zijn namelijk ook degenen die gebruik maken van die budgetten.
Wat de SP en tegenwoordig de PvdA ook mogen zeggen, je lost het financiële probleem van Nederland ( dat, zoals gezegd, nogal klein is) niet op met het heffen van meer belasting. We hebben nog steeds een collectieve sector van zo'n 52 % van het BNP, en als je daar meer van maakt werkt het averechts en worden de belastinginkomsten lager ipv hoger. Geprobeerd en mislukt in de jaren 70. Morrelen aan de hypotheekrenteaftrek werkt alleen in combinatie met morrelen aan huurregulering. ( zelf vind ik de ideeën van D'66 hieromtrent trouwens erg goed).
En tot slot: in de ergste scenario's vallen w eterug naar het welvaartsniveau van... 2005. Tut tut.
Herbert
-13-  Herbert:
@ f. bol, de nominale belastingdruk bedraagt zo'n 40%.
Verder, van de 7.472.000 werkenden werken er 2.530.000 bij de overheid, onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg. En dan neem ik cultuur, sport en recreatie voor het gemak maar even mee.
f.bol
-14-  f.bol:
@ Herbert: Van iedere euro die rondgepompt wordt in de economie loopt 52 tot 54 % op enig moment via overheidskanalen. De collectieve sector is niet de belastingdruk, die is zelfs beduidend lager dan 40 %. In Nederland is het niet zozeer de belasting als wel de premiedruk die arbeid kostbaar maken. En je laat het zelf al zien: Als ongeveer een derde van de werknemers geheel of grotendeels door de overheid wordt betaald, kom je natuurlijk met de belasting- en premiedruk van de andere groep vrij gemakkelijk op die meer dan 50 %. Zo raar is het trouwens niet : In Frankrijk is het iets hoger, in Duitsland iets lager. In de VS 35 % maar dat willen we uiteraard hier niet. Op zich dus helemaal niet erg dat percentage, maar we moeten in geen geval terug naar de jaren '70 waar het tegen de 70 % lag. Met als gevolg de wel draconische ombuigingen van Lubbers, waarvan zo'n beetje iedereen nu wel erkent dat ze nodig waren en het fundament hebben gelegd voor onze uitstekende positie nu.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
Propaganda: alles wat men doet om aanhangers te winnen, reclame voor ideeën of activiteiten, (vaak misleidende) informatie die gebruikt wordt om aanhangers of steun te winnen. Propaganda wordt vaak gevoed vanuit een politieke overtuiging.
Je wilt toch niet zeggen dat je met veel meer dan dat bezig bent in dit artikel? Hoe dan ook, noem het hoe je het noemen wilt en hoe het je uitkomt. 'Een opinie' klinkt inderdaad een stuk netter. Als iemand die reageert zoiets schrijft en het staat je niet aan, dan kun je het gewoon propaganda noemen. Duidelijk verhaal...
Yepp
-16-  Yepp:
Wat een armoede als de schrijver van het stukje (A. de Jong) op hoge poten en kakelend zich mengt in de reactie's van mensen die reageren, en blijkbaar een andere visie hebben op meneer zijn ideeën.
Moderator
-17-  Moderator:
@16: Ja, zo gaat dat op een discussie- en opinieweblog. De armoede zit hem dus eerder in het feit dat je dat niet door hebt. Had je nog iets zinnigs en inhoudelijks bij te dragen aan de discussie of zullen we het hier maar verder bij laten? Verdere reacties van dit niveau worden namelijk verwijderd.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.