Home > > Straks weer short stay in de binnenstad?

Straks weer short stay in de binnenstad?

Prins Hendrikkade 173, pandje van Frank.

Verrast was ik in het Parool te moeten lezen dat VVD raadslid Frank van Dalen, en lid van de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat, directe belangen heeft bij de discussies over short stay in de binnenstad. Hij zou 'failliet' gaan als hij voor zijn illegale hotel op de Prins Hendrikkade geen vergunning krijgt.

Er liggen plannen bij de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat, waarvan Frank van Dalen lid is, om short stay weer toe te staan onder het mom van het ’economisch belang’. Aan de bewoners in de binnenstad is nog niets gevraagd over hun visie. Ik maak me daarover nu echt zorgen...

Ik woon in het postcodegebied 1012; een geweldige en dynamische buurt. Helaas constateer ik in onze buurt steeds meer illegale short stay, niet aan regels voldoende bed and breakfasts, illegale hotelverhuur en ander oneigenlijk gebruik van woonruimte. Het is een kleine nachtmerrie voor de andere eigenaren in die VVE's (Vereniging van Eigenaren). Onveiligheid, brandgevaar, lawaai, drugsgebruik en veel overlast. Nota bene onder je eigen dak. De hotelgasten bellen 's nachts om vijf uur aan, omdat ze de sleutel kwijt zijn, ze klagen bij ons over verstopte afvoerleidingen en hun huisvuil staat steevast in de gemeenschappelijk ruimte. De weekendgasten zijn niet aanspreekbaar op hun wangedrag. De verhuurders trekken zich nergens iets van aan en bedreigen en intimideren de andere bewoners.

Mijn buurt lijdt er onder. In de herfst en winter, en de doordeweekse dagen, staan de appartementjes om ons heen leeg. Niemand om even een pakje van de postbode aan te nemen. Ons vertrouwde sigarenwinkeltje is nu de zoveelste souvenirshop, omdat niemand meer binnenliep voor een Parooltje of het NRC. De groenteboer en het kaaswinkeltje hebben het ook opgegeven.

De complexe handhaving leidt niet tot daadwerkelijke sancties, de procedures bij de rechter zijn eindeloos en kostbaar. Bovendien levert het de verhuurders gewoon teveel geld op om er niet mee door te gaan. Steeds meer appartementen in de buurt vallen ten prooi aan huisjesmelkers. Intussen zijn de andere appartementen onverkoopbaar geworden door de problemen binnen de VVE.

De ervaring is dat short stay voor een week eigenlijk hotelverhuur is: je huurt een week van vrijdag tot vrijdag en betaalt twee nachten. Effectief zijn de toeristen er alleen het weekend met alle hinder voor anderen van dien.

Jammer is dat de discussie over het vrijgeven van short stay (en daarmee hotelverhuur) tot onrust op de binnenstedelijke, fragiele, onroerendgoedmarkt leidt. 

Short stay is misschien goed voor het toerisme in de binnenstand, maar ik pleit ervoor dat:

  1. Short stay alleen wordt toestaan in panden die helemaal, dus volledig, short stay zijn. De combinatie van wonen en toeristen in oude monumentale panden is ongewenst.
  2. Ruimhartig planschade wordt vergoed aan buren en andere belanghebbenden die getroffen worden door de wijziging van het bestemmingsplannen. Dat gebeurt ook met de ondernemers die van de Wallen worden weg gestuurd.
  3. De handhaving door het stadsdeel op niet-legale short stay en hotelverhuur gewoon doorgaat.

Over een paar jaar is mijn buurt het beginpunt van de nieuwe ‘Rode Loper’. De plannen zien er prachtig uit. Natuurlijk wil ik Amsterdam ook delen met gasten van buiten. Maar, wat zou ik het geweldig vinden als mijn buurt ook een buurt blijft waarin het voor Amsterdammers plezierig is om te wonen en te blijven wonen. Een goed doordacht, en met bewoners besproken, short stay-beleid.
Daarbij zijn directe, persoonlijke belangen van raadsleden geen goede zaak.


31 reacties op "Straks weer short stay in de binnenstad?"

Esther
-1-  Esther :
Argh, wat herken ik me in je verhaal. Ik heb lang bovenburen gehad die hun sociale huurwoning (!) verhuurden aan toeristen. We hebben dronken toeristen gehad die 's nachts bonkten op onze deur, sleutels waren vergeten, zooi gooiden in de binnentuin....
Woningbouwvereniging Zomers Buiten (nu Ymere) deed er niets tegen. Het geeft niet alleen geluidsoverlast, maar ook gevoel van onveiligheid: telkens nieuwe buren. De verhuurder van het appartement heeft nergens last van en laat de buren met de shit zitten. Uiteindelijk zijn we verhuisd hierdoor. Short stay en wonen kun je niet goed mixen. En met een gekochte woning ben je inderdaad pas echt goed zuur. Bijzonder dat Frank van Dalen met dubbele pet in die commissie zit.
Walther
-2-  Walther:
Esther, dank voor commentaar. Ik heb meerdere rechtstreekse reacties gehad van buurtbewoners. Allemaal gelijkluidend. Pijnlijk is dat de VVD Amsterdam niets willen van deze zaak. Ze steunen Frank vandaag van harte; ze bagatelliseren het als een persoonlijk, zakelijk conflict.
Het blijft een vreemd gevoel geven dat bij de huidige belangrijke besluitvorming in de stad Frank, als direct belanghebbende, niet gewoon even terug stapt als woordvoerder. Bij juist zo'n persoonlijk, zakelijk conflict moet elk schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. Transparantie toch?
De geloofwaardigheid en integriteit van de VVD fractie in Amsterdam komt hiermee in een kwaad daglicht te staan. Helaas...
Paul
-3-  Paul:
VVD en integriteit? Dat gaat in Amsterdam blijkbaar niet zo goed samen. In 2010 was er al belangenverstrengeling geconstateerd tussen Van Dalen als woordvoerderschap homozaken en het feit dat hij gemeentelijke subdidies kreeg voor de door hem georganieseerde Gaypride. De Rekenkamer had ook nog geconstateerd dat er van zijn financiele verantwoording niets deugde: inkomsten waren door Van Dalen verzwegen en er waren fouten in BTW afdrachten. Van Dalen kwam eerder in opspraak omdat hij bij het COC vervroegd als voorzitter moest aftreden met 1,2 miljoen verlies. In 2003 was er een akkefietje met Van Dalen en Ton Hooijmaijers (ook al zo'n integer VVD lid?), waarbij vanuit de fax van Hooijmaijers essentiele geheime informatie was gelekt naar Van Dalen. Waarom laten Flos en Van der Burg in hemelsnaam Van Dalen hier zitten? De hele VVD heeft daar last van.
Walther
-4-  Walther:
Voordat het alleen maar over Frank gaat, en niet het principe van een leefbare stad....
Lees ook even Frank's weblog voor zijn eigen visie op de gang van zaken.
http://www.frankvandalen.nl/article/127/
f.bol
-5-  f.bol:
.... En dan lees ik zijn eigen visie, wel interessant om te doen omdat je ziet hoe de persoon gladjes van zich af praat en schrijft, en geloof ik er toch geen fluit van. Hij stelt zich eigenlijk op als een soort weldoener die plotseling het mes van het vileine stadsdeel op de keel krijgt. Onbestaanbaar dat zo'n enorme belangenverstrengeling door de VVD wordt toegestaan. Misschien heeft dat ook te maken met de eindeloze woordenstroom die journalisten, politici en onderzoekers op zich af krijgen als ze een eenvoudige vraag stellen. Ooit antwoordde van Dalen op een vraag hoe het in godsnaam mogelijk was dat hij er bij het COC zo'n gigantische hoeveelheid geld doorheen had gejast dat het wel veel "maatschappelijk rendement" had opgeleverd. Jaja. Zo lusten we er nog één.
rudolph
-6-  rudolph:
Raadslid Van Dalen creeert een mistgordijn. Waar het feitelijk op neerkomt is dat hij niet beschikt over de benodigde vergunningen voor het uitbaten van een hotel. En verder beschikt hij ook niet over vergunningen voor short stay (een soort van hotel).
Desondanks steunt de VVD fractie het eigen raadslid, terwijl de frachtie weet heeft van het feit dat er zonder vergunningen short stay hotelfuncties worden uitgeoefend. In een pand dat door de brandweer als onveilig wordt beoordeeld. Hoe veel verder kan een fractie en haar voorzitter afdwalen? Anderen de maaat nemen, maar een uitzondering maken voor de eigen raadsleden.
JohnN
-7-  JohnN:
Afgaande op de hier genoemde feiten zit Van Dalen zowel als de hele fractie fout. Ze zullen wel redeneren dat het allemaal zo goed voor de economie van de stad is. Misschien volgt er straks initiatiefvoorstel om de regels te versoepelen zodat het weer binnen de regels past. Zoals Henk Bleker zijn staatssecretariaat gebruikt om zijn boerenvrienden van dienst te zijn met een nieuwe uitgeklede natuurwetgeving. Zo vindt men elkaar CDA en VVD lijken steeds meer op elkaar.
Arnoud
-8-  Arnoud:
Wanneer al deze feiten kloppen (zoals vandaag ook weer in het Parool), moet deze man gewoon weg. De integriteit van een raadslid mag niet ter discussie staan. Zeker omdat ook de overheid de andere burgers op dit gebied ook altijd precies de maat weet te nemen. En hij gáát ook weg, voorspel ik u.
Rene
-9-  Rene :
De positie van de voorzitter Flos is in deze niet te benijden. Wat als de heer Van Dalen niet opstapt. Begint hij een eigen fractie of sluit hij zich aan bij TON? De VVD zit behoorlijk klem.
De heer Van Dalen heeft de fractie misleid. De brandveiligheid zou niet in orde zijn, maar ook dit sprak Van Dalen tegen. De VVD-fractie liet eerder deze week weten achter het raadslid te staan.
Ook wat betreft de hotelvergunning heeft Van Dalen de fractie misleid. Van Dalen heeft zelf de hotelvergunning aangevraagd en voert al jaren procedures over die aanvraag. Het raadslid is verder ook exploitant van het pand. Bovendien is er geen sprake van zogenaamde shortstay appartementen, omdat de praktijk uitwijst dat de appartementen ook voor een paar dagen geboekt kunnen worden. Over de brandvergunning heeft Van Dalen volgens Het Paroolook gelogen. Afgelopen week heeft stadsdeel Centrum een brief gestuurd dat de veiligheid van de gasten in het hotel 'onvoldoende gewaarborgd' is en dat het gevaar in het complex 'onaanvaardbaar groot' is.
Het hotel zal binnen een week gesloten worden, tenzij Van Dalen op zeer korte termijn een groot aantal voorzieningen treft.
Het is niet de eerste keer dat Van Dalen in opspraak raakt. De Amsterdamse Rekenkamer maakte gehakt van de wijze waarop Van Dalen voor Pro Gay de boekhouding over de Gay Pride van 2007 en 2008 had afgehandeld. Van Dalen was in die jaren voorzitter van Pro Gay, de stichting die het jaarlijkse festijn organiseert. Volgens de Rekenkamer waren inkomsten verzwegen en btw-afdrachten onzuiver verwerkt.
Herbert
-10-  Herbert:
Wat jou en jouw buren overkomt aan overlast wordt door horecabelangenverenigingen VVD en D'66 weggezet als gezeur.
HenkvP
-11-  HenkvP:
Geen hotel maar shortstay appartementen
Laat me niet lachen, je kan gewoon voor 2 en drie nachten boeken zowel in het weekend als door de weeks

http://www.booking.com/hotel/nl/prince-h..
Paul
-13-  Paul:
Van Dalen: In 2008 vroegtijdig met pek en veren weggestuurd bij COC met achterlating van tekort van 1,2 Mln euro. In 2010 vroegtijdig met pek en veren weggestuurd bij Pride-organisator Pro Gay nadat Amsterdamse Rekenkamer tot drie maal toe geconcludeerd had dat van zijn boekhouding niets klopte. In 2011 vroegtijdig met pek en veren weggestuurd uit gemeenteraad (VVD fractie) nadat hij herhaaldelijk gelogen had over hotel belangen.
Laten we hopen dat we hem nooit meer in een semi-publieke functie zullen zien? Hij heeft meer dan voldoende ellende over Amsterdam gebracht.
Arnoud
-14-  Arnoud:
@Herbert: waarmee mijn voorspelling van eergisteren dus is uitgekomen. Maar dat was ook niet al te moeilijk. ;-)
HenkvP
-15-  HenkvP:
Vanmorgen is de hele voorraad meel bij AH in de Jodenbreestraat opgekocht.
Het wachten is op de verklaring van de VVD over het vertrek en waarom zij eerder als één man achter Van Dalen stond. Ben benieuwd of slippendrager Toonk het woordvoerderschap overneemt, die staat te popelen om weer eens wat te doen te krijgen na zijn vroegtijdige afgang in Stadsdeel Oudwest.
HenkvP
-16-  HenkvP:
VVD en vastgoed(fraude) Het hoort blijkbaar bij elkaar als een kip en een ei

Hop weer eentje een zetel ter beschikking gesteld

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/a..
Walther
-17-  Walther:
De klachten over short stay zijn bekend bij de gemeente. Binnenkort spreekt de raadscommissie BWK erover. Het probleem speelt helaas in meer wooncomplexen in de binnenstad. De gemeente heeft regels gesteld voor short stay-verhuur: tenminste één week, maximaal een half jaar en uitsluitend in vrije sector-woningen. Vooraf moet een vergunning worden aangevraagd.

De deelraad is niet onverdeeld op dit onderwerp. De liberalen zijn in het algemeen juist zeer voor versoepeling van de regels voor woningeigenaren, ook en juist als het om short stay gaat. Het mogen na Prins Hendrik Gate duidelijk zijn waarom… belangen van individuele raadsleden.

Zorgelijk is het dat de PvdA wethouder Wonen in de centrale stad voorstander lijkt van versoepeling. Daar valt veel voor te zeggen maar in het centrum zal een min of meer vrijgeven van short stay juist tot meer 'leefbaarheidsproblemen' leiden.

De discussie over stort stay is complex. De stad heeft behoefte aan tijdelijke woongelegenheid voor expats en bijvoorbeeld gastdocenten, artiesten et al, die enige tijd in Amsterdam willen wonen. Ook lijkt het fenomeen van de toeristenappartementen, extra naast het reguliere hotelaanbod, iets waar Amsterdam zich moeilijk aan kan onttrekken.

Tegelijkertijd wil de stad de balans bewaken tussen toerisme enerzijds en leefbaarheid én het principe van een ongedeelde binnenstad anderzijds. Dat laatste vereist voldoende aanbod van betaalbare woningen... en dat vereist een ingrijpen in de markt die steeds minder vanzelfsprekend is. De economische belangen zijn groot. Een woning als toeristenappartement verhuren blijkt zeer lucratief.
Walther
-18-  Walther:
De VVD Amsterdam had de afgelopen dagen duidelijk moeite met de betekenis, en de consequenties, van het woord ‘illegaal’. Dat is een beschamende constatering en slecht voor het vertrouwen van de Amsterdammers in hun stadsbestuur. Het is goed voor de VVD Amsterdam dat Frank van Dalen zelf de keuze gemaakt om af te treden. De uitstekende onderzoeksjournalistiek van Bart Middelburg van Parool kon tot geen andere beslissingen leiden.

Frank van Dalen meldde daarover gisteren via de VVD Amsterdam:
“Ik heb fouten gemaakt in de communicatie rondom mijn zakelijke activiteiten. Ik had nog transparanter en duidelijker moeten zijn naar mijn fractiegenoten en mijn partij. Nimmer heb ik misbruik gemaakt van mijn positie voor eigen gewin, dat past mij niet. Toch schaadt mijn slechte communicatie de VVD Amsterdam. En dat wil ik niet. Ik vind het triest dat het zo heeft moeten lopen. Sinds het begin van mijn raadslidmaatschap heb ik met hart en ziel gewerkt aan het realiseren van de idealen van de Amsterdamse VVD, verwoord in haar partijprogramma. Loyaal heb ik meegewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma. Ik heb het volste vertrouwen dat er een rechtvaardige oplossing wordt gevonden voor mijn zakelijke dispuut met het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. Dat gaat echter tijd kosten. En ik wil niet dat het functioneren van de VVD in Amsterdam gedwarsboomd wordt door eindeloos gepraat over mijn zakelijke activiteiten”.

De VVD Amsterdam respecteert zijn besluit en begrijpt zijn redenen om deze voor hem persoonlijk ingrijpende stap te zetten. Zij hopen dat deze stap Frank van Dalen de ruimte geeft zo spoedig mogelijk zijn zakelijke problemen met Stadsdeel Centrum tot een goede oplossing te brengen. Alleen de tijd zal ons vertellen of het bestuur van de VVD Amsterdam aanvankelijk niet te goed van vertrouwen in deze zaak.

Wordt vervolgd...
Frans
-19-  Frans:
Er wordt hierboven veel en vooral hatelijk, jalours en ook rancuneus gereageerd. Kan iemand er een verklaring voor geven waarom het Statdsdeel het 'illegale' hotel dan niet sluit? Als het dan allemaal zo illegaal is wat Frank doet? Nee, kennelijk mag hij gewoon doorgaan met zijn 'illegale' actieviteiten mits het gebouw aan brandvoorschriften voldoet. Gaat er nu bij niemand een lampje branden?
De Lutsjes
-20-  De Lutsjes:
De VVD zou er goed aan doen van Dalen ook als partijlid te royeren. Op die manier kan nog enigszins voorkomen worden dat meneer elders weer een riante politieke functie gaat bekleden, zoals destijds charlatan Huffnagel.
Herbert
-21-  Herbert:
@Frans, zomaar sluiten kan niet. Van Dalen is al een tijd bezig met dit pand. Het vorige besluit van het stadsdeel is vernietigd. Dat houdt in dat het stadsdeel een nieuw besluit moet nemen. Waarom het besluit is vernietigd weet ik niet, ik vermoed een procedurele fout. Sluiting van dit pand kan alleen maar als alle rechtsmiddelen zijn uitgeput en het stadsdeel in zijn recht staat.

Daarnaast speelt de brandveiligheid van het pand. Die is blijkbaar niet goed. Er is een last onder bestuursdwang. Die last houdt in dat hij binnen 7 dagen zijn zaken voor elkaar moet hebben anders volgt sluiting.
Frans
-22-  Frans:
Nee, het was geen procedure fout. Ik heb op zijn site gelezen dat de bestemmingsplannen zijn veranderd en ik geloof het onmiddelijk, ik heb dat meerdere keren al gehoord. De hele Prins Hendrikkade zou een hotelboukevard worden. Daarop heeft Frank het pand gekocht. En toen heeft het Centrum de plannen weer gewijzigd. Zo ga je toch niet om met mensen die willen ondernemen in deze stad? En dat vond de bezwarencommissie ook, vandaar dat ze het niet mogen sluiten. Nu proberen ze via een achterdeur hem alsnog het leven zuur te maken. En dat lukt aardig, als ik de mensen op deze site zo beluister. En Walter, jij bent helemaal een eigenaardig mannetje. Als je wilt schoppen tegen short stay, dan toch zeker niet in een complex wat geheel voor short stay wordt gebruikt? Dat zou je dan juist moeten toejuichen, niet tussen woningen in maar in 1 complex waar geen andere bewoners er last van kunnen hebben. Dit zaakje riekt, er moet hier spake zijn van rancune. Ik ken Frank niet, maar wat zul je je beroerd voelen als je ergens geen schuld aan hebt en je komt zulke forums tegen.
HenkvP
-23-  HenkvP:
@ Frans:
Wanneer Frank van Dalen niet gelogen zou hebben; tegen Parool-verslaggevers, Tegen de eigen VVD fractie en op zijn eigen site dan heb je recht van spreken. Van Dalen heeft een mistgordijn om zich heen proberen te maken. Dat is niet gelukt en houdt nu zogenaamd de eer aan zichzelf, vergetende dat hij met een lobby voorkeurstemmen heeft vergaard om als achtste persoon voor de fractie in de raad te komen. Als hij kl..... zou hebben dan zou hij juist in de fractie blijven en vechten met open vizier om zichzelf te rehabiliteren. Dat doet hij niet. Dus is er maar een conclusie te trekken: deze laffe afgang wordt gevoed door angst dat er nog meer naar boven komt dan alleen zijn zakelijk gerommel, zijn Gaypride gerommel en zijn (pedo)sexuele uitstapje met een jongen van onder de zestien.
Sjaak
-24-  Sjaak:
@ Arnoud de Jong: heb je voorspellende gaven of inside information?
Rudolph
-25-  Rudolph:
Ex-raadslid Frank van Dalen stelt dat hij is afgetreden om de naam van de VVD te beschermen. Helaas dit is niet juist. De VVD is door de gehele affaire beschadigd geraakt. Daar komt bij dat de poteniele opvolger van de heer Van Dalen, de heer Verweij, momenteel nog twijfelt of hij voor de VVD in de politiek zal terugkeren. De heer Verweij kan zijn zetel ook inzetten voor de PvdA of voor Groen Links. In dat geval is de VVD een zetel in de raad kwijt. De VVD is dus dubbel gedupeerd geraakt.
JohnN
-26-  JohnN:
Je kunt een organisatie niet beshermen als je die eerst bevuilt.
Het schoonmaken is aan anderen. Geen plezierige klus.
HenkvP
-27-  HenkvP:
Van Dalen heeft het blijkbaar zo druk met toedekken van wat zakelijke leugentjes (lees: malversaties) dat hij niet verder gaat in de Liberale traditie van weggaan uit een fractie en een eigen "groep" beginnen zoals mevr Verdonk en dhr Wilders in het nabije verleden hebben laten zien. Jammer voor ons Amsterdammers die gewend zijn om mensen in de raad te zien die geblutst zijn doordat ze privé/zakelijk vermengen met raadswerk. Of het nu gaat om vergunningen te husselen of privé-bonnetjes declaraties.
Het hoort immers bij de Amsterdamse politiek als een borrel naast een biertje.
Walther
-28-  Walther:
De binnenstad kent veel lege ruimtes boven winkels en bedrijven. Het stadsdeel Centrum probeert die leegstaande ruimten snel weer een woonfunctie te geven. De gemeente wil op hetzelfde moment leegstaande kantoren massaal slopen…
Intussen dwingt de gemeente Amsterdamse bewoners ongevraagd tot inkwartiering van toeristen met het nieuwe short stay beleid vanwege juist een gebrek aan accommodatie. Ik snap het niet. Waarom is 1 plus 1 geen 2?
engelsman
-29-  engelsman:
Waarom kunnen nederlanders niet in het nederlands schrijven? Het woord 'shortstay' bestaat niet in het engels en ook niet als aparte woorden. Waarom kunnen men niet 'kort verblijf' gebruiken. In vele reacties boven zijn er ook vele anglicismes onnodig gebruikt.

A.u.b. mij vergeven voor mijn spelfouten. Ik heb maar een englese spelfoutpakket.
Arnoud
-30-  Arnoud:
@Engelsman: Nederlandse ambtenaren doen graag belangrijk met Engelse woorden. Het illustreert hun beperkte kennis van hun eigen taal.
Pieter
-31-  Pieter:
Het zouden eigenlijk corporate apartments moeten heten. Dit is een term die wel in het buitenland wordt gebruikt. Het geeft aan waar shorstay eigenlijk voor bedoeld is. Voor mensen die kort in Amsterdam zijn om te WERKEN...en zeker niet voor toeristen.
Maar de geest is al uit de fles....inmiddels worden duizenden woningen aan toeristen verhuurd. Nu ook veel sociale woningen via sites als http://www.airbnb.com, http://www.wimdu.com De Venetiëring is definitief ingezet.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.