Home > > Diederik Samsom en de virtuele straatcoaches

Diederik Samsom en de virtuele straatcoaches

Diederik Samsom

Eigenlijk heb ik er al vaak genoeg over moeten schrijven, dus ik houd het kort.
Er gaat een hardnekkig gerucht dat er nog steeds straatcoaches zijn in Slotervaart. Onlangs las ik bijvoorbeeld weer dat parlementariër Diederik Samsom in het geheim een jaar lang met ze meegelopen heeft.
Ik heb hem niet gezien. Logisch, het was geheim. Of zouden tegenwoordig alle straatcoaches in het geheim opereren?

Dat lijkt me toch niet de bedoeling.
Sinds het straatcoachbedrijf is gegund aan Trigion (ja, aanbesteding, marktwerking, de goedkoopste en zo) zie ik bijna nooit meer straatcoaches in mijn buurt.
Dat kan natuurlijk aan mij liggen. Ik loer niet de godganse dag op straatcoaches. Maar het lígt niet aan mij. Want vroeger, toen de straatcoaches nog van To Serve and Protect waren, zag ik ze elke dag. Op het Sierplein bijvoorbeeld.

Ik vraag me dus serieus af hoe en waar Diederik Samsom precies actief is geweest. Misschien kan hij dan vertellen waarom de straatcoaches van Trigion niet of nauwelijks zichtbaar zijn in de publieke ruimte...


vijftien reacties op "Diederik Samsom en de virtuele straatcoaches"

Suffie
-1-  Suffie:
Diederik heeft gelopen om het huidige stadsdeel Nieuw-West, oftewel in Slotervaart en Osdorp. En geloof het of niet, ik heb hem regelmatig voorbij zien schuiven. Dat de straatcoaches onzichtbaar lijken heeft overigens niets met de nieuwe uitbesteding naar Trigion te maken, maar met het aantal straatcoaches. Bij de start van het project waren de straatcoaches met achttien koppels actief in één stadsdeel. Op dit moment lopen er straatcoaches in zeven stadsdelen rond, maar is het aantal straatcoaches niet verzevenvoudigd. Je mag je gerust afvragen of daarin de juiste keuzes zijn gemaakt of dat zo'n schaalvergroting niet de doodsklap is voor een in aanvang veelbelovend project.

Van de Trigion-mensen hoor je zo hier en daar dat ze niet de kwaliteit bieden die TSOP deed, maar ze zijn er wel degelijk...
Arnoud
-2-  Arnoud:
@Suffie: gelukkig, jij hebt hem wel gezien. Ik was al bang dat het hele verhaal een hoax was. ;-)
Die verminderde zichtbaarheid van de straatcoaches is overigens vrijwel onmiddellijk opgetreden na de komst van Trigion, dus er zal toch (mede) een verband zijn.
Ik vrees dat het project een stille dood gaat sterven, zeker met de komende bezuinigingen.
In elk geval: dank voor de extra informatie.
Anton
-3-  Anton:
De verminderde zichtbaarheid van de straatcoaches heeft m.i. ook te maken met het verschijnsel dat op bepaalde plekken de overlast merkbaar is afgenomen. Dan slaan de straatcoaches die plekken naar verloop van tijd over. Dat zie ik bijv. bij mij in de Nieuwmarktbuurt. Zodra de overlast weer toeneemt wel weer aan de bel trekken bij SAOA en verzoeken om meer surveillance.
Jeroen Mirck
@Arnoud: Als er minder straatcoaches zijn, zie je er ook minder. Dat lijkt me een valide argument van Suffie. Natuurlijk kan het ook aan de aanbieder liggen, maar jij lijkt er bij voorbaat vanuit te gaan dat het daaraan ligt. Ook voor de mannen van To Serve And Protect gold dat ze na verloop van tijd minder zichtbaar werden. Misschien werden de straatcoaches wat lakser, deden ze niet meer dat stapje extra. Dat is niet goed, maar het gebeurt. En als dat echt zo is, moeten we ze daar als politiek (of als burger) op aanspreken.
Arnoud
-5-  Arnoud:
@Jeroen Mirck: Natuurlijk is het een valide argument, het was ook niet mijn bedoeling het tegen te spreken. Maar ik heb vaker over dit onderwerp geschreven en er dus een beetje extra op gelet, juist omdat ik het zo'n onzin vond dat bij de nieuwe gunning vooral op kosten is gelet en niet op kwaliteit en opgebouwde expertise. En in mijn waarneming is Trigrion significant minder zichtbaar in de publieke ruimte van Slotervaart. Uit het verhaal van Samsom lijkt het nu vooral te gaan om straattuig, maar de taak van de straatcoaches was natuurlijk breder. Ook de kleinere ergernissen werden vroeger aangepakt, zoals het rijden met fietsen en scooters over bijvoorbeeld het Sierplein. Dat gebeurt nu weer gewoon.
Dus de politiek mag hier inderdaad best weer eens bovenop gaan zitten, want nu is het 'goedkoop duurkoop'
Jeroen Mirck
@Arnoud: Hoewel het in de publieke opinie overkomt alsof er alleen maar naar de kosten wordt gekeken, moet zo'n bedrijf natuurlijk wel aantonen de taak te kunnen. Maar het kan best zo zijn dat de nieuwe partij het slechter doet dan de vorige. Dat Samsom trouwens louter inzoomt op straattuig heeft natuurlijk louter electorale redenen: ingefluisterd doot Ahmed Marcouch blaast hij hoog van de toren over overlast door kut-Marokkaantjes (een onvervalst PvdA-woord) om kiezers terug te winnen die uit onvrede PVV zijn gaan stemmen.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
Misschien zou de noodzaak om straatcoaches in te zetten, verminderen (of zelfs totaal verdwijnen) als we allemaal onze schuif eens zouden opentrekken richting de overlastveroorzakers. Maar dàt gebeurt niet... o nee! Men gluurt door de gordijnen en let liever op voldoende aanwezigheid van straatcoaches. Dat heeft zo weinig zin... en zure stukjes erover op het internet schrijven nog minder.
JohnN
-8-  JohnN:
@Milena Tsareva:
En dan de volgende stap naar eigenrichting?
Want "schuif opentrekken" door de willekeurige burger helpt niets hoor, werkt alleen escalerend. Zij hebben immers de grootste schuif.
Uw visie is erg eenvoudig. Zouden we de hele wereldproblematiek langs die weg kunnen oplossen?
Meer algemeen: Stukjes worden zuur als u er telkens uw zuur over loost. Is het ooit op? ;-)
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
@ JohnN
Als iemand het niet aandurft de overlastveroorzakers op hun wangedrag aan te spreken, dan is het een beetje zielig om er in de Calvinistische modus (met het bekende wijzende vingertje -deze keer richting de straatcoaches-) wel op het internet over te schrijven. Dàt lost problemen op...
Milena Tsareva
-10-  Milena Tsareva:
Inderdaad Jeroen, hoe raad je het zo! Ik houd mijn mond niet in de "grote boze buitenwereld". Dáár moet de communicatie plaatsvinden. Niet hier op een virtueel podium waar een zure jury met priemende wijsvingertjes onze hoofdstedelijke problemen wel even voor het voetlicht brengt. En ja Jeroen... ik heb daar inderdaad ook verhalen over, maar die zitten in mijn hoofd en die vertel ik aan goede vrienden. Daar hoef ik niet zo nodig het internet mee op.
Suffie
-11-  Suffie:
Ik ben bereid op mijn schreden terug te keren in het beschimpen van Milena en het nodige aan respect voor haar te tonen. Ik denk namelijk dat we anders een unieke kans laten lopen om ons voordeel te doen met haar ervaring en kennis op dit gebied. Iemand die zoveel stelligheid en zelfvertrouwen toont in de manier waarop ze Arnoud de oren wast, moet wel een enorme expertise hebben opgebouwd in de particuliere overlastbestrijding en ons ongelooflijk veel te bieden hebben waarmee we in één klap lapmiddelen als straatcoaches en zelf de politie overbodig kunnen maken.

Lieve Milena, zou je die ervaringen met ons willen delen? Dan wil ik wel één van die goede vrienden zijn waar je kennelijk zo'n behoefte aan hebt. Hoe oud ben je trouwens? Staan er ook foto's van je op internet?
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@ Suffie
Om maar te beginnen met je laatste vraag: nee, er staan geen foto's van mij op het internet. Ik heb zelfs geen Hyves-, Twitter- of Facebook-account, want van dat soort "sociale" media gruwel ik. Sociaal ben je in de maatschappij, tussen je vrienden of familie, in de supermarkt, in het O.V., op straat, in de kroeg, etc., maar dus niet vanachter je beeldscherm.

Als men problemen met bepaalde mensen in de maatschappij heeft, moet men dat dus ook gewoon tegen ze zeggen, zeker als men persoonlijk hinder van ze ondervindt of als men ziet dat anderen last van ze hebben. Dit impliceert overigens niet dat (zoals jij suggereert) straatcoaches of politie overbodig zouden zijn of kunnen worden.

Tussen al mijn antwoorden door een vraagje: is het echt heel erg dat de oren van iemand, die doorgaans bezig is andermans oren te wassen, ook eens gewassen worden?

Tenslotte: helaas voor jou ga ik ga mijn ervaringen -zoals ik toch al vrij duidelijk had geschreven- niet met je delen.
De Lutsjes
-13-  De Lutsjes:
@Milena:
"Tenslotte: helaas voor jou ga ik ga mijn ervaringen -zoals ik toch al vrij duidelijk had geschreven- niet met je delen."

Dat is pas goed nieuws op de zondagochtend!
Suffie
-14-  Suffie:
Milena, wees niet bang. Ik was niet werkelijk in de veronderstelling dat jouw "ervaringen" ook maar iets toe te voegen hadden aan deze discussie. Oftewel: veel herrie, maar weinig inhoud.

Op zich jammer, want indien goed onderbouwd is een discussie over zelfredzaamheid contra ingrijpen door de overheid absoluut de moeite waard. Maar goed, dat was ijdele hoop....
Arnoud
-15-  Arnoud:
Wie de discussie tot dusver eens overziet, krijgt een aardige beeld van de manier waarop deze kwalitatief om zeep wordt geholpen door mevrouw Tsareva.

Tot en met reactie 6 gaat het nog gewoon inhoudelijk over de straatcoaches.
Dan mengt mevrouw Tsareva zich in het verhaal. Elke reactie van haar bevat een op mijn persoon gerichte negatieve kwalificatie. Haar motief is doorzichtig: sinds ik het onbeschofte en onprofessionele gedrag van een verkeersregelaar heb aangepakt moet er wraak genomen worden op mij.
Want mevrouw Tsareva is helderziend: lijfelijk was zij nooit ergens bij, maar zij kent alle feiten, heeft haar oordeel klaar over het gebeurde en leest mij dan de les. Anderen mogen geen oordeel, mening of kritiek hebben, want dan zijn het 'zure stukjes' of 'moraliserende vingertjes'.

Zo ook bij het onderwerp straatcoaches. Helderziend als zij is weet zij meteen te melden dat ik overlastgevers nooit aanspreek op hun gedrag.
Wij moeten een voorbeeld nemen aan mevrouw Tsareva, want zij doet dat namelijk wél. Als we dat allemaal gaan doen worden straatcoaches misschien wel overbodig, zegt ze in reactie 7.
In reactie 13 beweert ze echter weer dat straatcoaches en politie niet overbodig worden.

Mevrouw Tsareva geeft sowieso geen blijk van enige kennis rondom het fenomeen straatcoaches. Ze heeft zo te zien geen benul van de ontstaansgeschiedenis, de overlast van bepaalde groepen jongeren in Slotervaart, de specifieke aanpak die deze groepen vereisen en de benodigde 'streetcredability' om ze überhaupt te kunnen bereiken. Het 'aanspreken op gedrag' was nu juist een reeds ver gepasseerd station. Maar mevrouw Tsareva gaat ze wel even zelf 'de oren wassen', zoals ze dat ook mij zo graag doet. Ik zie voor haar een mooie carrière als straatcoach in het verschiet.

Wat heeft mevrouw Tsareva bijgedragen aan de discussie over de straatcoaches: een warrig betoog en wat kinderachtige persoonlijke aanvallen. Per saldo helemaal niets dus.

Daarom nu even praktisch. Op AC willen we er toch naar streven de discussie enigszins op niveau te houden. Dat betekent ook voor mevrouw Tsareva: inhoudelijk reageren, op grond van zinnige argumenten. Reacties moeten on-topic zijn, laat meta-communicatie over de toon van de stukjes achterwege ('zuur', 'moraliserend vingertje'), niet op de persoon spelen. Ikzelf ben er immuun voor, maar als het bij herhaling gebeurt wordt de sfeer toch een beetje vervelend. Dat kan anderen ervan weerhouden om mee te discussiëren en dat zou zonde zijn.

Voor de gemiddelde lezer zijn deze simpele voorwaarden makkelijk haalbaar, dus ook mevrouw Tsareva willen we daar aan houden. Mocht het toch teveel gevraagd zijn, dan worden haar reacties vanaf nu verwijderd door onze eigen 'blogcoach'. Die heeft al tien jaar ervaring met dit soort overlast.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.