Home > > Protest tegen stopzetten subsidie Eigenwijks

Protest tegen stopzetten subsidie Eigenwijks

Houdt lokale politiek bewoners niet bezig? Onzin. Deze week werd er bij twee Amsterdamse deelraden geprotesteerd. Terwijl een groepje krakers dinsdag de raadsvergadering in Oost verstoorde, werd er woensdag in Nieuw-West zingend en met spandoeken in het stadsdeelkantoor van Slotervaart gedemonstreerd tegen stopzetting van subsidies voor bewonersorganisatie Eigenwijks.

Demonstreren voor behoud Eigenwijks

Pas maandag werd bekend dat Eigenwijks haar subsidie voor werkzaamheden in Slotervaart dreigt te gaan verliezen. Stadsdeel Nieuw-West moet flink bezuinigen en heroverweegt alle subsidies die het verstrekt. Alle instanties op het gebied van zorg en welzijn moeten inleveren, ook Eigenwijks. Maar dat komt hard aan bij de organisatie die al ruim een halve eeuw actief is in Slotervaart.

In de lokale krant Westerpost zegt Eigenwijks-voorzitter Lieke Mensink: “Voor Geuzenveld en Slotermeer mag Eigenwijks in 2012 het zogenoemde Huis van de Wijk – de virtuele en fysieke plek waar bewoners invulling geven aan ‘de Agenda van de Wijk’ – onder haar hoede nemen, maar niet meer in Slotervaart. En dat terwijl de locatie in Slotervaart al jaren het hart van onze bewonersorganisatie is. Op deze plek wil het stadsdeel andere organisaties aan het werk laten.”

Bewoners verontwaardigd
Veel bewoners zijn verontwaardigd over de plannen, zo bleek tijdens de raadsvergadering van woensdag. Er meldden zich tientallen insprekers, die soms heel weloverwogen maar vaak ook emotioneel hun onvrede uitten. “Dit is asociaal!” Initiator van het protest Martijn Rutte, die zich ook inzet voor de herinrichting van het August Allebéplein, suggereerde in Het Parool dat twee andere organisaties die wel geld krijgen voor activiteiten in Slotervaart, dit te danken hebben aan een PvdA-lobby. Deze onbewezen suggestie werd in de raad fel bestreden door de PvdA-fractie.

Voor PvdA-wethouder Jesse Bos was er in de raadsvergadering onvoldoende tijd om de herijking van de subsidies voor welzijnswerk uitgebreid toe te lichten. Dat zal ze volgende week doen tijdens een commissievergadering. Wel spreekt ze zich al uit over de kwestie in de Westerpost:

“Het dagelijks bestuur heeft bewust gekozen om het totale welzijnswerk van onderaf opnieuw op te bouwen. Stadsdeel Nieuw-West heeft daarom begin dit jaar alle langdurige subsidierelaties stopgezet. Vervolgens is er een nieuw welzijnskader gemaakt, een zogenaamde nieuwe wensenlijst. Zowel vertrouwde als nieuwe aanbieders op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, jongerenwerk en dergelijke zijn gevraagd hierop te offreren. Hoe dat nieuwe welzijnskader eruit ziet: stadsdeel Nieuw-West is ingedeeld in negen wijken. Leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische posities van de bewoners verschillen per wijk. Het stadsdeel kiest voor een basisaanbod voor haar bewoners. Maar voor de wijken waar de problemen het grootst zijn, komt daarbovenop een extra aanbod dat aansluit bij de vraag. Nieuw in het basisaanbod is dat iedere wijk één Huis van de Wijk krijgt. Eigenwijks krijgt daarvoor in 2012 8,8 ton aan subsidie. De expertise van Eigenwijks hebben we nu juist hard nodig in de wijken Geuzenveld en Slotermeer. In Slotervaart heeft Eigenwijks een mooi netwerk van bewoners opgebouwd. Daar gaat het redelijk goed, alleen de meest kwetsbare bewoners werden niet bereikt. Wij hebben gekeken naar het beste en meest passende aanbod daarop. En daarbij is de keuze in die wijk op een andere aanbieder gevallen.”

Snel duidelijkheid scheppen
Voor een kortere versie van dit verhaal kreeg Bos gisteren bij de bewoners op de publieke tribune weinig handen op elkaar. Een inspreker sprak zelfs smalend over de ‘Partij van de Arrogantie’. Verschillende partijen in de raad drongen er op aan dat de portefeuillehouder snel duidelijkheid schept over de voorwaarden die zijn gehanteerd bij het herverdelen van de subsidies. Pas dan kan de deelraad, die het dossier nog niet heeft kunnen inzien, een afweging maken of het welzijnsbudget echt niet beter besteed had kunnen worden door het Dagelijks Bestuur. Voor de aanwezige bewoners was het antwoord op die vraag simpel: “Eigenwijks moet blijven in Slotervaart!”

Dit artikel verscheen ook op de website van Jeroen Mirck.
Jeroen Mirck is journalist en duodeelraadslid voor D66 in Nieuw-West.


zes reacties op "Protest tegen stopzetten subsidie Eigenwijks"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Aha, de keuze is weer 'op een andere aanbieder' gevallen. Men wil weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat men in tijden van bezuinigingen naar de kosten kijkt is logisch, maar waar die aanbestedings-ellende telkens toe leidt hebben we ook al gezien bij de Straatcoaches. Sinds dit project in handen is van Trigion zien we ze nooit meer.
Blijkbaar gebeurt er nu wat ik eerder al voorspelde: niet bezuinigen op overbodige managers, maar glashard op de welzijnsactiviteiten in de al zo kwetsbare wijken.
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..
Arnoud
-2-  Arnoud:
Ik wil daar trouwens nog aan toevoegen dat het toch wel tamelijk onbeschoft en hypocriet is om enerzijds met grote posters vrijwilligers te werven omdat ze zo belangrijk zijn voor de stad en anderzijds een organisatie als Eigenwijks (met veel vrijwilligers) de nek om te draaien.
Ik hoop dat D66 dit nog eventjes inbrengt in het debat. ;-)
http://www.amsterdam.nl/vrijwillig
Jeroen Mirck
@Arnoud: De discussie in de raadscommissie wordt volgende week gevoerd. Als raadsfracties werden wij deze week ook overvallen door het nieuws over Eigenwijks. Het is lastig om er als deelraad nu al conclusies over te trekken, want we hebben het bestuursrapport over de bezuiniging op alle welzijnssubsidies nog niet ontvangen. D66 twijfelt niet over de waarde van Eigenwijks voor Slotervaart. Tegelijk is het stadsdeel door Stad en Rijk wel opgezadeld met een bezuiniging van 30 miljoen euro. Bovendien zijn de Vogelaargelden en Koers Nieuw West van hogerhand stopgezet. Als je alle welzijnsorganisaties vraagt of ze moeten blijven, zegt iedereen natuurlijk ja. Bezuinigen is nooit leuk, maar we zullen als deelraad kritisch kijken naar de voorstellen die het Dagelijks Bestuur daarover doet.

En wat die reclamecampagne betreft, Arnoud: vrijwilligers blijven nodig in ons stadsdeel.
Bart
-4-  Bart :
Het is wel een beetje schandalig om Eigenwijks na zoveel jaar de subsidie af te pakken! Ik ken alle geciteerden en actoren bij naam vanuit de tijd dat ik nog bij het Amsterdams Steunpunt Wonen werkte, en weet dat Eigenwijks een "boegbeeld" is en was. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Welzijnswerk opnieuw aanbesteden heeft meestal tot gevolg dat een slechte nieuwkomer op de markt, vgl. 'Dock' er de komende jaren een puinhoop van maakt...
bert van elswijk
-5-  bert van elswijk:
Even een vraagje tussendoor: Toe Eigenwijks begon. liep dat vanaf het begin zonder problemen?
Anders gezegd, wie werd door hun opzij gedrukt? Ik weet het niet, dus ik vraag maar.
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Bert van Elswijk: toen Eigenwijks begon bestond er nog niet zoiets als openbare aanbesteding en marktwerking. Zijzelf hebben dus indertijd niemand opzij gedrukt. Bij mijn weten was het gewoon een initiatief vanuit de wijk zelf.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.