Home > > Donkere wolken boven Nieuw-West

Donkere wolken boven Nieuw-West

Donkere wolken pakken samen boven Amsterdam Nieuw-West. Het stadsdeel erkende in de raadsvergadering van 13 juli dat het ‘in zwaar financieel weer terecht is gekomen’.
Volgens oppositiepartij VVD moet Nieuw-West rekenen op een tegenvaller van 16 miljoen euro, stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud noemde dat ‘dagkoersen’ en ‘niet gevalideerde cijfers’.

Een dag later besloot het Dagelijks Bestuur een persbericht uit te sturen:

"De precieze omvang van de financiële risico’s is vanwege de complexiteit nog niet bekend. Het stadsdeel heeft na de zomermaanden de cijfers goed op een rij. In verhouding tot andere stadsdelen staat Nieuw-West voor een zware opgave op het gebied van maatschappelijke achterstanden, stedelijke vernieuwing, economie en veiligheid. Deze structurele opgave in Nieuw-West is de afgelopen jaren opgevangen met incidenteel geld, zoals uit Koers Nieuw-West of de Vogelaargelden. Dit geld is er nu niet meer. Dit, naast de gevolgen van de stagnatie van de bouwmarkt, forse bezuinigingen vanuit het Rijk en de centrale stad en grote tegenvallers op het gebied van ICT, maakt de klap extra groot."

Concrete tegenvallers zijn volgens het DB de forse terugloop van leges als gevolg van de slechte bouwmarkt, beheer van de openbare ruimte die deels uit incidenteel geld blijkt te zijn gefinancierd en de ICT rondom het omgevingsvergunning die een grote kostenpost dreigt te worden. Daarnaast blijkt de personeelsbegroting structureel te laag begroot. Baâdoud schrijft: "De tegenvaller komt bovenop de forse structurele bezuinigingen van ruim 25 miljoen die begin dit jaar al in gang zijn gezet. Ook werd al rekening gehouden met het wegvallen van 25 miljoen incidenteel geld."

Kortom: na de zomer zullen er moeilijke beslissingen moeten worden genomen in de deelraad van Nieuw-West. "Het geld is op", zei Baâdoud woensdag. Bij de behandeling van de Perspectiefnota werd nog gesproken over een meevaller die eventuele tegenvallers wellicht zou kunnen compenseren. Dat optimisme is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat rest zijn donkere wolken. Met deze constatering gaan we het reces in: op zoek naar de zon.

Dit artikel verscheen ook op de website van Jeroen Mirck.
Jeroen Mirck is journalist en duodeelraadslid voor D66 in Nieuw-West.zeventien reacties op "Donkere wolken boven Nieuw-West"

wouter verweij
-1-  wouter verweij:
wie controleert eigenlijk het DB?
hoe kan het dat eerst over een meevaller wordt gesproken en nu minimaal 16 mio in de min?
wie doet de boekhouding hier zijn er geen controllers of zo?
allemaal niet erg maar wel met andermans geld!
Adam Smid
-2-  Adam Smid:
Ha, hopelijk betekent dat het einde van die achterlijke parkeergarage onder het Frederik Hendrik plantsoen!
Bart
-3-  Bart:
@ Jeroen Mirck: bekend verschijnsel, zeker geen nieuws, in Lelystad exact de zelfde geluiden...
Roelof
-4-  Roelof:
Huh? Amsterdam is toch geen Nederland meer?
Blokker
-5-  Blokker:
Leuk. Kwetsende en racistische teksten mag niet.
Moderator U zegt het zelf al. Dus 'weggejorist' (om in u vertrouwde termen te blijven).
Suffie
-6-  Suffie:
De onderbuik van Nederland verliest wel eens een poepje..
Dino
-7-  Dino:
Ik hoorde dat het gekonkel van het db en de blunders van de oude stadsdeelraden van Nieuwwest het 250 tot 300 ambtenaren hun baan gaat kosten.
Joost
-8-  Joost:
kneuzen, stuk voor stuk.
Suffie
-9-  Suffie:
Nieuw-West wordt geconfronteerd met de gevolgen van de bezuinigingsrondes van onze regering en de na-effecten van de economische crisis. De 'opschoning' van het ambtenarenbestand is een onderdeel van de van bovenaf opgelegde samenvoeging van de stadsdelen. Ik snap niet helemaal wat dit met gekonkel en geblunder heeft te maken.

Is de plotsklapse opkomst van roeptoeters een onderdeel van de vernieuwing van AC?
Suffie
-10-  Suffie:
@Adam Smid: Da's niet Nieuw-West, maar West.
Jeroen Mirck
-11-  Jeroen Mirck:
De populistische rioollucht die uit sommige reacties doorasemt, hebben we te danken aan een stukje op GeenStijl, waar etnische 'argumenten' worden aangedragen om stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud aan te vallen. Eenzelfde toon trof ik trouwens aan op de website Welingelichte Kringen. Dat er bezuinigd moet worden, ligt in beginsel niet aan het stadsdeel, maar aan minister Donner, die alleen de stad Amsterdam al voor bijna 200 miljoen euro heeft gekort. Ja, dat gaat geld en banen kosten, logisch. Het nieuws is nu dat het DB afgelopen week heeft moeten toegeven dat de schade beduidend groter gaat uitpakken dan gepland. Dart probleem zal direct na het zomerreces door de raad worden opgepakt.
Arnoud de Jong
Voor de 'journalist' die Bert Brussen beweert te zijn (schrijver van het stukje op GeenStijl) is hij toch tenenkrommend slecht op de hoogte van de feiten. Nu hebben we nota bene ten behoeve van geestelijk eenvoudige lieden als hij het aantal stadsdelen al sterk verminderd, maar hij kan ze nóg niet uit elkaar houden. West is een ander stadsdeel dan Nieuw-West.
Kwam hij niet ergens uit Utrecht trouwens?
Suffie
-13-  Suffie:
Toe nou, Arnoud! Doe niet zo mal, feiten zijn toch helemaal niet belangrijk?
Jeroen Mirck
-14-  Jeroen Mirck:
UPDATE: “Stadsdeel Nieuw-West verkeert financieel nog in zwaar weer. Met de meevallers en tegenvallers die nu bekend zijn, is de meerjarige begroting nog niet sluitend. Voorlopige conclusie: een tekort van 6,5 miljoen euro in 2012 dat terugloopt tot 8,5 ton in 2015. Ondanks een forse meevaller in de stadsdeelfondsuitkering. Dit blijkt uit een financiële tussenstand die stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Financiën) bekend maakte tijdens een extra raadsvergadering op 15 september. Voor de zomer werd bekend dat de tegenvallers zich rap opstapelden, maar er waren toen nog geen harde cijfers. Uit gegevens die de centrale stad onlangs bekend maakte, blijkt dat de uitkering van het stadsdeelfonds ruim 9 miljoen euro gunstiger is in 2012 dan waarmee tot nu toe rekening was gehouden. Het stadsdeel heeft de zomermaanden gebruikt om alle budgetten tegen het licht te houden. Bij deze zogeheten ‘operatie stofkam’ zijn besparingen gevonden. Baâdoud: “De optelsom is nog negatief, maar het dagelijks bestuur heeft er vertrouwen in dat we tot een sluitende begroting kunnen komen. Wij zoeken nu naar oplossingen in de sfeer van vacatureruimte, inhuurbudgetten en incidentele inkomsten.” Het dagelijks bestuur houdt vast aan de heroverwegingen oplopend tot 20 miljoen euro in 2014, zoals eind 2010 is besloten. In december presenteert het bestuur een definitief financieel kader tijdens de behandeling van de begroting 2012.”
(Bron: Nieuwsbrief Stadsdeel Nieuw-West)
De Lutsjes
-15-  De Lutsjes:
Welk bezwaar kleeft er aan "incidentele inkomsten"?
Arnoud
-16-  Arnoud:
@Lutsjes: Ik lees in de tekst daartegen geen bezwaren. Incidentele inkomsten gelden juist als oplossing.
Waarschijnlijk gaat het stadsdeel meedoen in de Staatsloterij. ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.