Home > > Concreet vaag doen

Concreet vaag doen

Bos en Lommerplein, bouwwerkzaamheden
Bos en Lommer - Bos en Lommer krijgt van minister Vogelaar 15,3 miljoen euro, om van zichzelf een 'prachtwijk' te maken. Nouja, het is eigenlijk geld van de woningcorporaties, en het gaat niet naar het stadsdeel maar naar postcodegebieden. Nou eigenlijk ook weer niet, want er zijn stukken van Bos en Lommer die het op eigen kracht redden en stukken die wel een steun in de rug krijgen. Wat die steun exact inhoudt? Goeie vraag…

Je zou verwachten dat inmiddels duidelijk wordt waar het 'Ella Vogelaargeld' concreet naar toe gaat. Helaas is niets minder waar. Het geld is er nog helemaal niet, dus blijft het vooralsnog bij een actieplan dat vooral voor intern gebruik is opgesteld, om in brede lijnen aan te geven waar in mijn prachtige stadsdeel de problemen liggen, en welk soort programma's hier een oplossing voor kunnen zijn. Maar een leek zal weinig begrijpen van het actieplan.

Voorbeeldje? "Versterking werken in de buurten, aansluiting sociale thema's vormgeven in frontlinegericht werken, afspraken over de inrichting van de backoffice en de doorzettingsmacht." Ehhhhhhh.....
Tijd voor een heel klein lichtje in deze ambtelijke duisternis. Wat voor 'n plannen lopen er nu eigenlijk, en valt er al iets concreets over te zeggen?

Het is allereerst lastig te benoemen hoeveel geld er exact geïnvesteerd wordt in Bos en Lommer, waar het vandaan komt en waar het precies heengaat. Er lopen namelijk meerdere projecten door elkaar die op verschillende manieren betaald (gaan) worden. Zo komt het geld van minister Vogelaar dus eigenlijk van de coöperaties, zijn er de gangbare subsidies van de gemeente en komt er ook geld uit Europa naar het stadsdeel toe.

Dat geld gaat voornamelijk naar projecten die gebukt gaan onder dat vreemde taaltje dat bestuurders zo fijn vinden om te bezigen. Dat doet het ongetwijfeld intern goed, maar de gemiddelde communicatiemedewerker zou er nachtmerries van moeten krijgen. Blijkbaar liggen die in een vreedzaam dutje, want het 'wijkactieplan' voor Bos en Lommer zegt dat middels een 'handhavingsaanpak' B&L een 'krachtige buurt' moet worden, waarbij het 'maatschappelijk middenveld' betrokken wordt bij het 'revitaliseren' van de 'economische en sociale pijler', zodat het 'percentage zorgleerlingen' bijvoorbeeld door een 'convenant inzet stagiaires' omlaag kan. Maar daar hoort u meer over in de uitwerkingsnotities…

Kortom, waar hebben ze het in godsnaam over? Dat kan mevrouw J. Angenent, verantwoordelijk voor het Wijkactieplan, tot op zekere hoogte uitleggen. Dat de plannen weinig concreet zijn is logisch, zegt ze: "Er is nog een hoop onduidelijk over het uiteindelijke bedrag. En je wilt bewoners pas iets beloven als je het geld daadwerkelijk in handen hebt." Eerst zien dan geloven dus.

Ten tweede gaat een overheid ook niet over de concrete invulling van zulk soort plannen. "We zijn geen socialistische overheid die bepaalt wat waar exact moet komen. Als overheid heb je de taak een situatie te creëren waarin bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn. We kunnen stimuleren met behulp van subsidies en regelgeving, maar wij bepalen uiteindelijk niet of een winkelier wel of niet een nieuw mooi rolluik ophangt." En waarom zij en haar collega's altijd van die woorden gebruiken waar je jeuk van krijgt, weet ze zelf ook niet.

Er zijn dus al wel verschillende concrete ontwikkelingen gaande in Bos en Lommer, dat ziet iedereen die er doorheen fietst. "Ook vóór het Vogelaargeld waren we al druk bezig hier", aldus Angenent. Dus dat prachtwijken-geld "is een extra".

De 'revitalisatie' van het winkelgebied rondom het Bos en Lommerplein is zo'n project dat al een tijdje bezig is, gesteund door Europees geld. Door samen te werken proberen partijen als het stadsdeel, de politie en de ondernemers het er veiliger te krijgen. Ook moet er een wat gevarieerder winkelaanbod te krijgen, dat meer aansluit op de wensen in de wijk. Vooralsnog is dat nog zonder groot succes. De HEMA is bijvoorbeeld al benaderd door het stadsdeel, maar die wilden niet. Ze hadden al een vestiging op de Kinkerstraat en op Plein '40-'45, zeiden ze, dus wat hadden ze bij het Bos en Lommerplein te zoeken? Te arme bewoners in de buurt, waarschijnlijk.

Waar moet verder nog aan worden gedacht bij de verschillende plannen? Er is een plan om subsidies te verstrekken om winkels mooie luifels en nieuwe rolluiken te geven. Natuurlijk ook het welbekende renoveren van verschillende panden, en het plaatsen van groen op het Bos en Lommerplein zijn manieren om de wijk op te knappen. Uit het Vogelaargeld zou ook de economie een beetje gestimuleerd kunnen worden. Concreet voorbeeld is het geschikt maken van kleine ruimtes tot kleine bedrijvenpandjes. "Kantoorruimte is er inderdaad genoeg in Amsterdam," geeft Angenent toe, "maar niet voor kleine adviesbureautjes op de hoek."

Ook het achter-de-voordeur-kijken is een wens van het stadsdeel. Geheel in lijn van de recente overheidsbemoeienis van het huidige kabinet, wordt nu ook in de Kolenkitbuurt gepraat met bewoners over hun problemen. Met het Vogelaargeld zou dit project kunnen worden uitgebreid naar de hele wijk.

Het is dus nog tamelijk wazig wanneer de vage plannen echt concreet worden. Pleit ik tot die tijd als ultieme maatregel voor een kitscherige doch postmoderne fontein op het Bos en Lommerplein. Is toch vet? Zeg nou zelf... (En het rijmt ook zo lekker)

tien reacties op "Concreet vaag doen"

Pascal Roest
-1-  Pascal Roest:
Thijs, ook al bekend hoeveel onderzoeksbureaux er de komende tijd onderzoek gaan doen in Bos en Lommer om te kijken of het allemaal haalbaar is? Die moeten ook (fors) betaald worden om die brabbeltaal van het Stadsdeel weer in goed Nederlands te vertalen. Dan krijg je weer allerlei bijeenkomsten met de nodige toeters en bellen eraan. Kost ook geld. Ook onderzoek of het haalbaar is kleine kantoorruimtes te bouwen. Snap er niets van, bouw de grote leegstaande kantoren dan om in kleine units! En ach, subsidie voor een vrolijk luifeltje, kan ook geen kwaad. Tja, daar win je wat mee! Kortom, de wijken schreuwen om aandacht en geld omdat ze behoren tot de zogenaamde kansenwijken. Maar concrete plannen om te laten zien wat men wil realiseren maar niet kan door gebrek aan geld, die zijn er niet. Is dus weer de zoveelste bodemloze put. En die corporaties maar hun woningen opknappen. Tja, met eigen geld en die dan weer duurder verhuren om die gewenste doelgroep binnen te krijgen. Pfffff, je zou er bijna duizelig van worden. Die mevrouw Angenent, ambtenaar met topsalaris? Enne, ze weet het ook niet? Tja, doe dan maar een fontein, heb je in ieder geval nog iets terug!
Arnoud de Jong
Hi Pascal. Ik denk ook inderdaad niet dat je van de overheid moet verwachten dat zij alle problemen gaan oplossen. Zoals Angenent zegt: Een overheid kan voorwaarden stellen.

Uiteindelijk zijn wij, de bewoners en ondernemers van de stadsdelen, degenen die van de wijk een leuke buurt moeten maken. De overheid gaat geen HEMA, leuk restaurant of gezellige club opstarten, alsjeblieft zeg. Dat moeten 'wij' zelf doen.

Het is alleen jammer dat als we dan toch in een land wonen waar de overheid veel geld in buurtprojecten stopt, het ons niet vlot en helder verteld kan worden waar het aan uit wordt gegeven.

En het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre stadvernieuwing in de vorm van het opknappen van de straten en huizen helpt om de wijk weer helemaal op peil te brengen. Dat is een ideetje dat eind 19e eeuw is ontstaan, en in de vorige eeuw is uitgewerkt.

Op zich is het mooi als alle huizen er goed uitzien, maar als mensen er zelf niet goed voor zorgen, dan is het een beetje dweilen met de kraan open.
Flipper
-3-  Flipper:
't Zijn grote bedragen die hiervoor uitgetrokken gaan worden (als men dat al doet ?). Hmmm..., volgens mij zou het echter maar een fractie van geplande bedragen kosten als men de uitkeringen van mensen in desbetreffende wijken ietsiepietsie zou verhogen. Voeg daarbij dan een simpele schildersbeurt aan de voorkant van de woningen, knap met de 'plantsoenendienst' de locaties een beetje op, zorg voor voldoende goed geoutileerde buurthuislocaties en voila, het gross van de mensen aldaar zal een stimulans krijgen om zaken anders te gaan doen. Maar tsja, dit plan komt slechts van een Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin'... dus zal wel weer als iets absurds -ten koste van de mensen die het betreft...- ergens in een prullenbak verdwijnen hé ?!
Sabrina
-4-  Sabrina:
Waarom wordt er inderdaad niet samen met bewoners/ondernemer/winkeliers/gemeente/woningcorporaties een plan opgesteld. Altijd vreemd, de (lokale) overheid maakt de opzet voor de plannen, maar meldt tegelijkertijd dat ze slechts randvoorwaardelijk iets kunnen betekenen. Ik ben van mening, dat als je alle direct betrokkenen vooraf laat meedenken/meepebalen/meebeslissen, er dan veel mooiere dingen tevoorschijn komen. Natuurlijk mogen deze plannen niet te vrijblijvend zijn, of dat het geld weer verdwijnt in allerlei bodemloze nietszeggende plannen.
Jelka
-5-  Jelka:
Ja, van Ella Vogelaar moet je het niet hebben als het om concrete plannen gaat. Die gooit liever een aantal vage kreten de wereld in dan ook maar een seconde te doen waar ze minister voor is: plannen ontwikkelen.
RudiPensionado
-6-  RudiPensionado:
Ella Vogelaar ontloopt de dialoog en steekt veel energie in het bestrijden van collega-politici.
Sanne
-7-  Sanne:
Is het volledig slopen en opnieuw bouwen van de Kolenkitbuurt geen concreet plan?
Of de bouw van de Laanvanspartaan? Of al die andere plannen die nu in uitvoering gaan of komen in B&L.

Ik wil niet zeggen dat het betreffende geld daar naartoe gaat maar iedereen is weer zo makkelijk aan het roepen dat er niks gebeurt zonder kennis te nemen van de feiten. Maar goed, dat kenmerkt veel gebruikers van deze site...
RudiPensionado
-8-  RudiPensionado:
En een nader kenmerk van deze site is dat er mensen voortdurend van mening zijn dat zij het beter weten.
-9-  :
Op zich hebben het stadsdeel en de corporaties juist in hun stukken staan dat bewoners en ondernemers betrokken moeten worden bij het verbeteren van de wijk.

Het resultaat is dan natuurlijk wel dat het langer duurt voordat je als toeschouwer doorhebt wat er nu precies staat te gebeuren. Laat staan dat je snel resultaten hebt.

Ik heb met het stukje dan vooral ook willen schetsen dat er heen hoop te gebeuren staat, maar dat nu dus nog niet duidelijk is wat dat precies wordt.

Laan van Spartaan en omgeving Bos en Lommerplein zijn op dit moment de meest zichtbare veranderingen natuurlijk.
Sanne
-10-  Sanne:
Hallo Thijs,

Mijn reactie had niet op jou betrekking.

Gr

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.