Home > > Ruim je rommel op!

Ruim je rommel op!

Amsterdam is poep op de stoep, zong Danny de Munk al jaren geleden. Dat is binnenkort verleden tijd nu de politiek eindelijk heeft besloten dat er zelfs in de Amsterdamse goten geen plaats meer voor hondenpoep is. Maar houden we daarmee een brandschone stad over? Allerminst!

Hoe zuidelijker men zakt, hoe smeriger de stedelingen. Terwijl de steden in Scandinavië keurig schoon zijn, maken de bewoners van steden in Frankrijk, Spanje en Portugal er vaak een smeerboel van. Nederland ligt in het midden. In Amsterdam is het niet smerig (tenzij de stadsreiniging een weekje staakt) maar echt schoon kun je het er ook niet noemen. Geen wonder dus dat de rommel op straat al jaren onverminderd hoog in de ergernissen top 3 van de Amsterdammers staat.
In Oud-West is het niet best. Buiten dat deze zin aardig rijmt, is het ook een waarheid als een koe. Een tijd geleden ontving de Bilderdijkstraat een prijs omdat het de straat was met de slechtste luchtkwaliteit in onze stad. Maar buiten deze moeilijk zichtbare vervuiling is ook de rest van de straat en eigenlijk het hele stadsdeel verre van schoon.

Een beetje schoner(e) stad(sdeel) is geen zware opgave. Gewoon je spullen weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op de plek waar je toevallig staat als je je afval kwijt moet, scheelt al een slok op een borrel.

Ook het stadsdeel doet nu zijn duit in het zakje en komt met een oplossing. De Tweede Kostverlorenkade, Elisabeth Wolffstraat, Bilderdijkkade en Kwakersstraat worden namelijk in september keurig opgeruimd. Een goed begin dat alle lof verdiend. Maar belangrijker is natuurlijk dat bewoners zelf inzien dat ze een eigen verantwoordelijkheid dragen voor een schonere stad. Tot dat besef is doorgedrongen, is iedere oplossing voor het probleem helaas maar van tijdelijke aard.
ouder:
Peppraat
nieuwer:
Niet lachen!

30 reacties op "Ruim je rommel op!"

f.bol
-1-  f.bol:
Die Noord-Zuid vergelijking is iets te makkelijk: Parijs en Barcelona zijn toch wel iets schoner dan Amterdam, dat overigens in mijn ogen ook redelijk schoon is.
estherd
-2-  estherd:
In Amsterdam is het niet smerig? Nou, ik vind Amsterdam echt wel behoorlijk vuil hoor. Laten we zeggen: hoe westelijker je komt, hoe smeriger! En hoe dat nu komt? Ik heb soms het idee dat er ijveriger aan het schoonhouden van Zuid wordt gewerkt dan aan West..
margriet
-3-  margriet:
Ik vermoed dat hoe beter het stadsdeel haar best doet de straten schoon te krijgen hoe minder bewoners/gebruikers in de gaten hebben dat zij voor een heel groot deel de rommelmakers zijn.
Er moet meer besef komen dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor een hele hoop vuil. Waarom je sigarettenpeuk, kauwgom gewoon op straat mikken? Waarom je lege verpakkingen op straat achterlaten. Waarom je vuil niet op de juiste dagen buiten zetten. Waarom gewoon de telefoon niet pakken als je grof vuil hebt.
Daarnaast zou veel meer de vervuilende producent aangepakt moeten worden. Hef statiegeld op patatzakjes, kauwgom, bekers waarin milkshakes etc.zitten.
Ik denk gewoon dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor de openbare ruimte. Die mentaliteit zou gewoon eens moeten veranderen.
Maya
-4-  Maya:
Gewoon beboeten die vervuilers!
E.R.
-5-  E.R.:
@f.bol
Misschien bedoelt Vincent dat het Scandinavisch georienteerde Westerpark de troep in het smerig zuidelijk gelegen Oud-West aanpakt?
Jochem Floor
-6-  Jochem Floor:
Wat schonere straten zal best kunnen, maar het zal altijd lastig blijven. Per slot van rekening wordt er in de stad, maar zeker in Oud-West, op een beperkt grondopppervlak zeer intensief gewoond. Er zijn veel mensen, er is bebouwing, er is weinig openbare ruimte en er zijn geen 'lege' plekken.

Toch vind ik dat Oud-West het niet slecht doet. Hier op straat zie je bijvoorbeeld geen opengescheurde huisvuilzakken, zoals wel in Binnenstad en wel in Oud-Zuid. Bovendien is de omgeving van de markt per definitie al een stuk smeriger. Dat is een gegeven, en dat is in Oud-West niet anders dan in Oost, Noord of waar dan ook in de provincie waar ze markten kennen.

Delaatste pakweg 8 jaar in Oud-West zijn de bewoners door Sociaal Beheer (van de buurten) ieder voor- en najaar werd benaderd om mee te doen aan de buurtschoonmaak. Daarvoor heeft de reiniging het materiaal aangeleverd. Ook in dat opzicht doet het stadsdeel vanouds erg zijn best.

En verder heeft de luchtkwaliteit van de hoofdwegen in het stadsdeel weinig van doen met het reinigen van straten. Het nemen van maatregelen daartegen is zo goed als onmogelijk. je kunt nu eenmaal als stadsdeel niet de stad op slot gooien vanwegen de luchtkwaliteit op een doorgangsroute.

Tot slot wat betreft handhaving en mensen hun verantwoordelijkheid bijbrengen: de tijdgeest zit wat tegen, we hebben te maken met individualisering van de maatschappij en centralisering van het overheidsgezag. Collectief optreden schijnt niet te mogen en in Den Haag wordt hard gewerkt aan het centraliseren van bevoegdheden die nu op decentraal niveau liggen. Dat helpt ook al niet echt.

Het is dus eigenlijk een beetje onzinning om permanent zo op die schone straten te blijven tamboereren. Gewoon schoonhouden, en wellicht dat een ouderwetse voorlichtingscampagne nut heeft, maar die kun je dan beter op het niveau van de hele stad doen. De bezoekers van die winkelstraten komen per slot van rekening ook overal vandaan.
Werner Toonk
-7-  Werner Toonk:
Fijn dat Amsterdam Centraal aandacht besteed aan het schoon houden van Oud-West en daarbij ook nadrukkelijk wijst op de eigen verantwoordelijkheid die bewoners daarbij hebben.

Of het nu schoon is of niet, dat bepaalt een ieder voor zichzelf en hangt af van de norm die je daar zelf over stelt.

Feit is dat uit representatief onderzoek onder de inwoners van Amsterdam blijkt dat het de afgelopen jaren (veel) schoner is geworden op straat. Dat blijkt uit de verschillen in de leefbaarheidsrapportages tussen 2001 en 2003 (zie http://www.afwc.nl/publicat...).

Daarnaast Oud-West sinds enige tijd met een digitaal bewonerspanel. Ieder kwartaal wordt aan bewoners gevraagd hoe schoon zij het in Oud-West vinden en de resultaten worden per buurt gepresenteerd. Zie http://www.onderzoekenstati... voor de resultaten daarvan.

Ook daaruit blijkt dat het in Oud-West in de ogen van bewoners langzaamaan schoner wordt.

Dat mag ook, want het stadsdeel heeft de laatste jaren forse extra inspanningen geleverd om het schoner te krijgen. Zoals:

+ 7 miljoen euro investering in nieuwe ondergrondse afvalcollectoren, die veel groter zijn dan de voorgaande bovengrondse bakken.
+ Een grotendeels vernieuwd wagenpark om de containers goed te kunnen legen en de straten schoon te kunnen vegen.
+ Aanstelling van 3 sectiechefs die dagelijks op straat lopen om te bepalen waar er (het eerst) geveegd moet worden.
+ Beboeten van overtreders die huisvuil op de verkeerde manier aanbieden (50 Euro voor iedere vuilniszak die naast de container gezet wordt). De afgelopen jaren zijn daarvoor honderden boetes uitgedeeld.
+ Verwijderen van fietswrakken. Jaarlijks worden er zo'n 1600 fietswrakken weggehaald.
etc.

Toch kan het nog beter. Onlangs hebben we een verbeterplan voor de komende drie jaar vastgesteld om het nog schoner te krijgen op straat.

Alles staat of valt uiteindelijk met de betrokkenheid van de bewoners en ondernemers zelf. Zolang mensen hun kauwgom, sigarettepeuken, blikjes etc. maar achteloos op straat gooien, zal het niet schoner worden.

Ik ga daarbij graag nog een stap verder: zolang we stilzwijgend accepteren dat anderen dat in onze buurt doen, zal er niet schoner worden. Die straat krijgen we alleen echt schoon als we ons allemaal de regels houden, en bereid zijn om onze buren (of bezoekers) aan te spreken op het niet houden aan de regels.

Een mooi voorbeeld daarvan hoorde ik een tijd geleden van iemand die drie jaar in New York had gewoond en nu weer terug was in Amsterdam. In New York ruimde hij zijn hondenpoep op straat altijd op. Als 'ie het niet deed, dan werd 'ie daarop aangesproken door z'n oude buurvrouw of iemand anders die toevallig voorbij kwam, of hij liep de kans om een forse boete te krijgen. In Amsterdam daarentegen laat nog steeds een groot deel van de hondenbezitters de drollen op straat liggen, is er niemand die hier wat van zegt en is de kans op een boete nog vrij minimaal. Gelukkig heeft het College nu eindelijk ons voorstel overgenomen om hondenpoep ook in de goot te verbieden en kunnen we ook daarop handhaven.

Tot zover.

Werner Toonk
Als Stadsdeelbestuurder Oud-West verantwoordelijk voor schonere straten.
Zinvolle suggesties om de straten schoner te maken zijn overigens weer dan welkom.
karolien
-8-  karolien:
Het valt mij altijd op dat er in Oud West, sinds de invoering van vast ophaaldagen voor grof vuil, weinig grof vuil meer op straat staat (heerlijk!). Bij mijn vriend, die op het Java-eiland woont, geldt ook een vaste ophaaldag, maar daar lijken bewoners zich bijzonder weinig van aan te trekken...

Het het wordt inderdaad steeds schoner in Oud-West, prima. Fietswrakken weghalen zou wel nog wat vaker mogen gebeuren, bijvoorbeeld in het (veel te kleine) fietsenrek op de De Clercqstraat, voor de Albert Heijn.
Jochem Floor
-9-  Jochem Floor:
@ Karolien: volgens mij komt heel Oud West daarvoor in aanmerking. Bij mij voor de deur staan ook wrakken die ik nog nooit heb zien verplaatsen: lekke banden, geen remmen meer en gebroken versnellingskabels en kettingen. Het plrobleem is hier bijna even groot als bijvoorbeeld bij CS.

Eigenlijk zou je als burger die wrakken moeten kunnen melden en markeren, met de garantie dat ze dan binnen drie weken weggehaald worden; zo niet door de eigenaar zelf, dan wel door de reiniging. Niet alleen voor het straatbeeld, maar ook om de wel gebruikte fietsen goede parkeerplaatsen te bieden.
AClezer
-10-  AClezer:
Wat mij opvalt is dat er mensen zijn die niet eens de moeite nemen om te kijken of ze hun huisvuil in de ondergrondse container kwijt kunnen maar gewoon hun zak maar rond de containers neer gooien. Zo van jullie bekijken het maar ik ben er vanaf mentaliteit.
En als ik dan mijn vuilnis weg wil gooien kan ik deze normaal in de container kwijt.
Wat betreft voorlichting ben ik het wel eens.
Hier zou je de scholen bij kunnen betrekken.
Maar wat zeker een feit is :
EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF!!!!
Werner Toonk
-11-  Werner Toonk:
Fietswrakken ... we halen er dit jaar weer bijna 2.000 van straat op een totaal van 18.000 huishoudens. Voor 1 op de tien huishoudens halen we dus een wrak van straat. En ja, dat mogen er meer zijn, maar van wie zijn die fietswrakken eigenlijk? Ook daar geldt: een beter milieu begint bij jezelf.

De Bilderdijkstraat kreeg overigens geen echte prijs voor de vuilste strat van Amsterdam, en dat is het ook zeker niet. Het was een verkiezingsstunt van Groen Links om aandacht te krijgen voor het belang van schone lucht in de stad.
Jochem Floor
-12-  Jochem Floor:
@ Werner: “Fietswrakken ... we halen er dit jaar weer bijna 2.000 van straat op een totaal van 18.000 huishoudens.”

Globaal 1 op de 20 inwoners van Oud-West (pakweg 35.000) raakt in een jaar zijn fiets kwijt via afvalinzameling. I'm not impressed. Bedenk even dat deze stad bijna evenveel fietsen als inwoners kent. Heb jij het Amsterdams fietsenpark wel eens goed in ogenschouw genomen? En iedere fiets die gejat wordt en het illegale circuit in verdwijnt is gedoemd te verwrakken. Jaarlijks 1 op de 12, was het toch? Het is een vrij simpel rekensommetje. Jouw partij ging er toch prat op daarin zo goed te zijn?
Werner Toonk
-13-  Werner Toonk:
@Jochem: die rekensom gaat veel te snel. Wie stelt dat het daarbij gaat om gestolen fietsen? Naar mijn idee zijn het veelal gewoon particulieren die hun fiets laten verslonzen op straat. 2 voorbeelden:

1. Toen de Wilhelminastraat extra fietsenrekken kreeg zei mijn toenmalige buurman: dat is lekker handig, nu kan ik die twee oude fietsen die ik nog binnen heb staan buiten zetten in het rek.

2. Bij een beperkte opknapbeurt van het Da Costaplein zijn ook de fietsenrekken vervangen. Ik vroeg op straat aan een buurtbewoner hoe zij de verandering ervaarde. 'Oh, zijn er ook nieuwe fietsenrekken geplaatst? Ik had nog een oude fiets staan in de vorige rekken. Die zal dan wel weg zijn nu. Ach, dat is ook niet zo erg want ik gebruikte die fiets toch nooit.'

Natuurlijk zijn het maar twee voorbeelden. Wel voorbeelden die m.i. exemplarisch zijn voor Oud-West. Mensen zorgen onvoldoende goed voor hun eigen spullen én meer fietsenrekken betekent meer fietsen (en wrakken) op straat. Vechten tegen de bierkaai.

Ik vind 2.000 fietswrakken op 18.000 huishoudens veel te veel. Daar zou men wel wat meer eigen verantwoordelijkheid kunnen tonen.
Werner Toonk
-14-  Werner Toonk:
Dan nog een reactie over rommel want daar ging het item over. Tijdens een objectieve meting in oktober 2006 bleek Oud-West op dat moment het schoonste stadsdeel te zijn. Natuurlijk is dat slechts een moment opname, maar het laat zien dat we met elkaar op de goede weg bezig zijn in dit stadsdeel.
Michiel
-15-  Michiel:
Beste Werner, als er nieuwbouw woningen in jouw stadsdeel komen verplicht je de bouwers dan tot het bouwen van een inpandige berging? Ik denk namelijk dat veel van de fietsproblemen dan opgelost worden. Fietsnieten zijn volgens mij bedoeld voor bezoekers om je fiets kort te stallen. In de praktijk blijken het simpelweg permanente stallingen te zijn. Nou tel uit je winst. Een gemiddeld gezin met vier personen heeft al snel zes fietsen (twee toerfietsen voor de mooie dagen). Als de overige vier niet binnen gezet kunnen worden, nou dan staat een fietsrek al snel vol. Neem dan ook nog eens al die studentenhuizen (ieder stadsdeel wil tegenwoordig huisvesting voor studenten) en een straat staat al snel vol met fietsen die niet dagelijks worden gebruikt maar wel een berg vervuiling op straat opleveren.
Ik zou zeggen beste Werner, doe daar nu eens iets aan. Pas als een vermeend probleem goed inzichtelijk is gemaakt kun je er naar mijn mening pas een gericht beleid op los laten. Tot die tijd is het slechts symboolpolitiek. Of te wel: dweilen met de kraan open.
Werner Toonk
-16-  Werner Toonk:
@Michiel: fiets eens door Oud-West zou ik zeggen. Wat ons onderscheidt van Nieuw West, dat zijn juist de oude woningen. Die zouden zoveel mogelijk gekoesterd moeten worden en nieuwbouw dus voorkomen. De oplossing die jij voorstelt is maar in een heel beperkt aantal gevallen toepasbaar. ... En daar waar dat kan gebeurt dat overigens al lang. Kijk bijv. bij de nieuwbouw in de Borgerbuurt. En ook de nieuwe woningen aan de 1e Const. Huygensstraat hebben eigen opbergboxen in de ondergrondse parkeergarage.
Dat laat echter onverlet dat het in veel oude wijken anders opgelost moet worden.
Helen Fox
-17-  Helen Fox:
Hallo Ik zou ook graag iets willen lezen over de Tollensstraat/Kinkerstraat in Oud West waar ik vroeger altijd gewoond heb voor dat ik naar Nieuw Zeeland vertrok in 1952. Ik heb daar altijd pleizierig gewoond, en heb ook in de Vondelstraat gewerkt op kantoor. Ik zou het graag nog eens mee willen maken om daar weer eens door de Amsterdamse straten te lopen.
Groeten, Helen.
Rob
-18-  Rob:
Je moet je buurvrouw, die haar vechthond echt niet de baas kan, maar willen aanspreken op het feit dat je 's ochtends met je duffe hoofd in een door haar loslopende monster gedeponeerde drol stapt. Een lekker begin van de dag, welkom in Oud West.
Werner Toonk moet toch eens met zijn zoontje gaan voetballen in die kooi in de Nicolaas Beetsstraat. Daar worden de honden-bezitters die dan wel de moeite willen nemen naar een uitlaat-strook te lopen, op hun wenken bediend. Men heeft het hier gepresteerd een mesthoop aan een speelplek te laten grenzen. Wat een respect voor kinderen zeg.
Op kosten van de Gemeente is er dan ook nog een poepzakjes-automaat geinstalleerd.
Hoe leg ik dit mijn kind uit, is mijn vraag?
Carlos
-19-  Carlos:
@margriet, wat een onzin zeg, statiegel op op patatzakjes e.d.
We weten nu toch wel een keer dat een financiele consequentie aan een bepaalde vorm van overlast hangen niet werkt. Integendeel, ze zouden het eens wat goedkoper moeten maken. Ik ben absoluut geen tegenstander van belastingen, maar de afvalheffingen in ons land zijn wel buitenproportioneel,werkt ook niet echt motiverend.
Sam
-20-  Sam:
Ik ben geboren in de Kinkerbuurt(1961) en heb daar 30 jaar gewoond. Als ik er nu soms kom dan zie ik een grote bende. Niemand die zelf z'n troep opruimd. Vroeger had je de vuilnisschuit aan de Kostverlorenkade en daar bracht je je troep naartoe, maar blijkbaar is men te beroerd om z'n troep ook maar ergens heen te brengen.
Cees
-21-  Cees:
Ben in Amsterdam geboren en getogen, en heb veel steden in de wereld bezocht. Amsterdam is één van de weinige steden waar zwerfvuil een belangrijk deel van het straatbeeld geworden is. Amsterdam is gewoon een hele vieze stad. Blijkbaar vinden de bewoners van Amsterdam het niet meer belangrijk om hun eigen leefomgeving schoon te houden.
evilbertje
-22-  evilbertje:
oud west was vroeger een echte volks buurt , en toen zorgde de mensen nog voor hun eigen stoepie.
dee je dat niet , dan was je een torrebak.
nu wachten we af tot de straat vegertjes langs komen .
JEAN-PIERRE
-23-  JEAN-PIERRE:
Sterker nog...het was toen een gemeente verordening dat benedenhuis bewoners de stoep over de hele breedte van hun woning schoon moesten houden, en in de winter (jaja) sneeuw en ijsvrij!!! Net als een glas water niet mogen weigeren aan iemand die aanbelde!! Tijden waren dat.
bob
-24-  bob:
We moeten het aanvaarden: Amsterdam is verworden tot een van de smerigste steden van Europa. Geklets als 'we motten ruimdenkend wesen' en 'laat iedereen in sijn waarde' hebben hier echt niets mee te maken en zijn een vrijbrief voor nog meer puinhoop. “Amsterdam, de stad waar alles kan” - mijn god, ik mag toch hopen van niet!!
rudipensionado
-25-  rudipensionado:
Conclusie is dus dat de oorspronkelijke bewoners netter waren.
Marion
-26-  Marion:
oorspronkelijke bewoners in Amsterdam? Wie waren dat dan? Netter? Kijk eens op oude foto's met open riolen, afvalbergen na markten etc.etc..misschien was er wel minder rotzooi om op straat te gooien!
rudipensionado
-27-  rudipensionado:
In mijn reactie bedoelde ik natuurlijk met de oorspronkelijke bewoners de mensen die binnen de context van dit topic vallen.
Vincent Bakker
-28-  Vincent Bakker:
Ik woon zelf in oud-west en vind dit het meest schone stadsdeel van amsterdam. mischien komt het omdat ik in de cremerbuurt woon.

Stadsreiniging komt 2x per week langs om de boel op te ruimen. op zaterdag word het vuil nog opgehaald. grafity word binnen 24 uur na melding verwijderd. onkruid langs de randen van de woningen worden 3x per jaar weggehaald. honden worden naar een hondenuitlaatpunt gelokt. er zit toch iets in dat zand wat honden aantrekt en waar ze van moeten poepen.

in welk stadsdeel heb je dit nog meer???
leslie
-29-  leslie:
Nou Vincent kijk nog eens goed om je heen in Oud West. Misschien jouw buurtje schoon maar waar ik woon verre van, dus....
Henk Timmerman
-30-  Henk Timmerman:
Amsterdam is een smerige stad, maar laat het een troost zijn dat het er vroeger nog veel smeriger was. Toen waren rottende paarden in de gracht heel normaal, en leegden de bewoners van Uilenburg hun roet uit de kachels gewoon op de stoep, zodat die lekker in je longen kon waaien. Verder was de luchtkwaliteit vergeleken met nu abominabel, want vergiftigd door duizenden fabriekjes en werkplaatsen en schoorsteenuitstoot. En nu zul je het niet veel schoner kunnen krijgen in Amsterdam, gezien de mentaliteit van de bewoners (viespeuken, vroeger al en nu dus nog steeds) en de laat maar waaien-houding van de stedelijke overheden. Wat mij vooral opvalt aan veel Nederlandse steden is overigens de vernielingen aan openbare werken als banken, hekken, beeldhouwwerk, muren, bushokjes e.d. Maak ergens een mooie stenen versiering en je zult zien dat 't er binnen enkele jaren niet meer uitziet. En dat ligt echt aan de bewoners zelf.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.